2 REYES 15

1Otok bant 27 abk'i ttzyetlen tcawin Jeroboam aju rey cye aj Israel, tej ttzyet tcawin Azarías aju tcy'ajal Amasías, aju rey te Judá. 2Toctok Azarías twi' kaklaj abk'i tej ttzyet tcawin, ex o cawin 52 abk'i tuj Jerusalén. Aju ttxu' Azarías Jecolías tbi ex aj Jerusalén. 3Ba'n e ela ke tbinchben Azarías tuj twitz Kman, ic tza'nx ke tbinchben Amasías aju ktzan tman. 4Masque icju, pero minti' e je'l ti'n ke ja te cyc'ulbil xjal cywi' ke witz, jatum cucx xi cyk'o'n xjal ke chojbil ex cucx cub cypatun storac. 5Cub tk'o'n Kman jun tcastiw rey ex o yabt tu'n tx'a'c minti' k'anbil ti'j, cyja'tzun o ten rey tuj jun ja tjunalx, atzunte Jotam aju tcy'ajal cyaj ten te t-xel, ex o cawin cyibaj tnam xjal. Yabxtok Azarías tu'n tx'a'c lu tejxi tcyim. 6Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Azarías ex ti'j tcyakilju o tbincha, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey cye aj Judá. 7Tejtzun tcyim Azarías, atzun cu'x maku'n jatum maku'n ke ktzan t-xe'chel tuj tnam Ttanmi David tbi. Te tibajxi aju cawin te t-xel, atzun Jotam aju tcy'ajal. 8Otok bant 38 abk'i ttzyetlen tcawin Azarías aju rey te Judá, tej ttzyet tcawin Zacarías aju tcy'ajal Jeroboam cyibaj aj Israel, ex o cawin kak xjaw tuj Samaria. 9Mya ba'n e ela ke tbinchben tuj twitz Kman ic tza'nx cybinchben ke t-xe'chel, porque minti'x el tpa'n tib cyi'j ke il tbincha Jeroboam aju tcy'ajal Nabat, aju e binchan aj Israel il tu'n. 10Atzunte Salum aju tcy'ajal Jabes jaw ti'n tib ti'j, ex oc tzokpaj ti'j tuj tnam Ibleam ex cub tbyo'n; te tibajxi ax o cawin te t-xel. 11Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Zacarías, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey cye aj Israel. 12Cyja'tzun o japun aju otok tma Kman te Jehú, ka o'cx tu'n toc jun tcy'ajal, jun tchman ex jun ttxca tchman te rey cye aj Israel. 13Otok bant 39 abk'i ttzyetlen tcawin Uzías aju rey te Judá, tej ttzyet tcawin Salum aju tcy'ajal Jabes. Pero nok jun xjaw o cawin tuj Samaria, 14porque ate Manahem aju tcy'ajal Gadi tzaj tuj Tirsa ex pon tuj Samaria, oc tzokpaj ti'j Salum, cub tbyo'n, ex te tibajxi axtzun o cawin te t-xel. 15Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Salum, tuc'ix ti'j tej tjaw ti'n tib ti'j Zacarías, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey cye aj Israel. 16Cubtzun t-xitun Manahem aju tnam Tifsa, ex e cub tbyo'n ke xjal ate' tuj tnam cyuc'ix keju ate' ti'jele xi'x ke' tuj tnam Tirsa. Ax icx cu'x tjako'n cyc'u'j cycyakil ke xu'j ch'ixtok tul itz'j cyal. Tbincha icju tu'nju cyc'i'tok xjal tu'n toc Manahem te cyrey. 17Otok bant 39 abk'i ttzyetlen tcawin Azarías aju rey te Judá, tej ttzyet tcawin Manahem aju tcy'ajal Gadi cyibaj aj Israel, ex o cawin laj abk'i tuj Samaria. 18Pero akeju tbinchben mya ba'n e ela tuj twitz Kman, porque minti' el tpa'n tib cyi'j ke il tbincha Jeroboam aju tcy'ajal Nabat, aju e binchan ke aj Israel il tu'n. 19Oc tzokpaj Pul aju rey te Asiria cyi'j aj Israel, ex atzunte Manahem xi tk'o'n wuk syent tuc'il 26 quintal sak pwak te, tu'ntzun tonin ti'j tu'n toc tipumal tcawbil. 20Xi tk'o'n Manahem jun orden cye cycyakil aj Israel akeju k'inun, tu'n tchjet jun chojenj cyu'n, mas te jun libr sak pwak tu'n junjun tu'ntzun tchjet aju tajlal lu te rey te Asiria. Cyja'tzun aj meltz'aj rey te Asiria tuj ttx'otx', ex minti' ten mastl tuj cytx'otx' aj Israel. 21Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Manahem ex ti'j tcyakilju o tbincha, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey cye aj Israel. 22Cyimtzun Manahem ex aju o cawin te t-xel, atzun Pekaía aju tcy'ajal. 23Otok bant 50 abk'i ttzyetlen tcawin Azarías aju rey te Judá, tej ttzyet tcawin Pekaía aju tcy'ajal Manahem cyibaj aj Israel, ex o cawin cabe abk'i tuj Samaria. 24Pero mya ba'n e ela ke tbinchben tuj twitz Kman, porque minti' el tpa'n tib cyi'j ke il tbincha Jeroboam aju tcy'ajal Nabat, aju e binchan ke aj Israel il tu'n. 25Pero ax jun xjal at toclen ttxlaj, Peka tbi, aju tcy'ajal Remalías, jaw ti'n tib ti'j, ex e onin 50 xinak aj Galaad tuc'il, oc tzokpaj ti'j tuj Samaria tuj ja ma' twa'l jatum cyocx ke soldad xk'ukil tja rey, ex cub byo'n rey tu'n, tuc'ix Argob ex Arie. Te tibajxi ax o cawin te t-xel. 26Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Pekaía ex ti'j tcyakilju o tbincha, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey cye aj Israel. 27Otok bant 52 abk'i ttzyetlen tcawin Azarías aju rey te Judá, tej ttzyet tcawin Peka aju tcy'ajal Remalías cyibaj aj Israel, ex o cawin winkin abk'i tuj Samaria. 28Pero mya ba'n e ela ke tbinchben tuj twitz Kman, porque minti' el tpa'n tib cyi'j ke il tbincha Jeroboam aju tcy'ajal Nabat, aju e binchan ke aj Israel il tu'n. 29Tuj tk'ijlalil tej toctok Peka te rey cyibaj aj Israel, pon Tiglat-pileser aju rey te Asiria ex e tzyet ke tnam lu tu'n: Ijón, Abel-bet-maaca, Janoa, Cedes, Hazor, ex ju tx'otx' cye aj Galaad ex cye aj Galiley, tuc'ix tcyakil tx'otx' cye tiyjil Neftalí, ex akeju xjal najl cyuj e je'x ti'n pres tuj Asiria. 30Jawtzun ti'n tib Oseas aju tcy'ajal Ela ti'j Peka aju tcy'ajal Remalías, oc tzokpaj ti'j ex cub tbyo'n. Cyja'tzun tten o cyaj ten te cawil te t-xel, tej otok bant winkin abk'i ttzyetlen tcawin Jotam aju tcy'ajal Uzías. 31Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Peka ex ti'j tcyakilju o tbincha, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey cye aj Israel. 32Otok bant cabe abk'i ttzyetlen tcawin Peka aju tcy'ajal Remalías, tej ttzyet tcawin Jotam aju tcy'ajal Uzías tuj Judá. 33Toctok Jotam twi' 25 abk'i tej ttzyet tcawin, ex kaklaj abk'i o cawin tuj Jerusalén. Aju ttxu' Jotam Jerusa tbi ex tme'jel Sadoc. 34Ba'n e ela ke tbinchben Jotam tuj twitz Kman, ic tza'nx ke tbinchben Uzías aju ktzan tman. 35Baj tbincha'n aju pwert te ttxa'n tpe'n tja Kman, aju tjawsa'n te jawni. Masque icju, pero minti' e je'l ti'n ke ja in che ajben te cyc'ulbil xjal cywi' ke witz, jatum cucx xi cyk'o'n tnam xjal ke chojbil, ex cucx cub cypatun storac. 36Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Jotam ex ti'j tcyakilju o tbincha, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey cye aj Judá. 37Tuj tk'ijlalil lu tzaj t-sama'n Kman Rezín aju rey te Siria, tuc'ix Peka aju tcy'ajal Remalías, k'ojlel ti'j Judá, ex cucx e ul k'ojlel te tibajxi. 38Tejtzun tcyim Jotam, cu'x maku'n cyxol ktzan t-xe'chel tuj tnam Ttanmi David tbi, aju ktzan t-xe'chel. Te tibajxi aju o cawin te t-xel, atzun Acaz aju tcy'ajal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\