2 REYES 23

1Xitzun tma'n rey tu'n cytzaj txquet cycyakil ke cytijil xjal tuj Judá cyuc'ix ke cytijil xjal tuj tnam Jerusalén, tu'n toc cychmon cyib tuc'il. 2Xi'tzun rey tuj tja Dios, cyuc'ix cycyakil ke xinak aj Judá ex ke xjal najl tuj Jerusalén, ke pal, ke t-sanjel Dios, cyuc'ix tnam xjal, tza'nx keju ch'in cyoclen ax icx keju ma' cyoclen. Atzun jaw t-sch'i'n rey tcyakilju in tma'n tuj libro aju otok cnet tuj tja Dios, jatum tz'iban ju yol cyaj bant ti'j tu'n Dios cyuc'il aj Israel. 3Cubtzun we' rey ttxlaj tkan ja ex xi ttziyan jun tyol te Kman, tu'n t-xi tniman ex tu'n cyjapun ke tmandamyent Kman tu'n tu'n tcyakil tanmi, cyuc'ix ke t-xnak'tzbil ex ke tley, ex tu'n tjapun tu'n aju yol cyaj bant ti'j tu'n Dios cyuc'il, aju tz'iban tuj libro. Ax icx cye tnam xjal xi cytziyan jun cyyol tu'n tjapun cyu'n. 4Xitzun tk'o'n rey orden te Hilcías aju tnejel pal, tuc'ix cye txkantl pal ex cye ke xk'ukil ttzi tja Dios, tu'n tetz cyi'n tuj tja Dios cycyakil ke macbil in che ajbentok te c'ulbil twitz Baal, twitz xu'j dios Asera, twitz k'ij, twitz xjaw ex cywitz cycyakil ke che'w. E cub tpatun cycyakil jlu ti'jxi tnam Jerusalén tuj cojbil, tuj lugar Cedrón, ex xi ti'n cytza'jel max tuj Betel. 5Te tibajxi el ti'n rey cyoclen ke pal, akeju otok che oc k'o'n cyu'n ke rey te Judá, tu'n tcub cypatun storac cyuj lugar jatum in che c'ulun xjal cywi' ke witz, cyuj ke tnam ate' tuj tcwent Judá, cyuc'ix keju ate' ti'jele tnam Jerusalén, ex el ti'n cyoclen ke pal in cub cypatun storac twitz tilbilal Baal, twitz k'ij, twitz xjaw, ex cywitz cycyakil ke che'w. 6Etz ti'n tilbilal xu'j dios Asera tuj tja Kman, ex xi ti'n ti'jxi tnam Jerusalén, cub tpatun tuj tk'ab xak Cedrón, tejxi tcub tza'jix tu'n, ex xi tchitun ttza'jil tibaj camposant te tnam. 7Ax icx e baj t-xitun ke ja jatum najlke xinak in che oc ten ti'j juntl xinak, ex in cybincha'n jlu te jun c'ulbil te cydios ti'jele tja Kman, jatum in che chmon xu'j ti'j xbalun tu'n tajben te tilbilal xu'j dios Asera. 8Te tibajxi xi tma'n tu'n cytzaj cycyakil ke pal cyuj ke tnam at tuj Judá, ex e oc tk'o'n te minti' tajben tcyakil lugar cywi' ke witz jatum in che c'ulun xjal, tzajx ke' tu'n tuj tnam Geba ex pon baj max tuj Beerseba; cyujtzun ke lugar lu otok cub cypatun ke pal storac. Ax icx e baj tk'uchin ke altar jatum in che c'ulun ke xjal cywitz tilbilal, akeju cycubsa'n ttzi tpwertil tnam aju otok baj tbincha'n Josué aju gobernador te tnam, akeju cycubsa'n ttzi tpwertil tnam te cubni. 9Pero ke pal in che ajbentok cyuj lugar jatum in che c'ulun ke xjal cywi' ke witz, minti' xi k'o'n ambil cye tu'n cypon lak'e' jatum ta' altar te Kman tuj Jerusalén, nok o'cx xi k'o'n ambil cye tu'n cywa'n pan cyuc'il mastl pal, aju pan minti' t-samel tuj tu'n tjaw mal tc'u'j. 10Ax icx oc tk'o'n Josías te minti' tajben aju lugar Tofet tbi, aju in ajben te patbil xjal, aju tcubsa'n tuj chk'ajlaj Ben-Hinom tbi, tu'ntzun mi jun tu'n tcub tpatun tcy'ajal ex ka tme'jel te chojbil te dios Moloc. 11Ex e jel ti'n ke chej pa'maj cyu'n ke rey te Judá tu'n cyajben te c'ulbil te k'ij, ex atzun cycubsa'ntok ke chej lu nikayin ttzi tpwertil tja Kman, ttxlaj tnajbil xjal Natán-melec tbi, aju cwentil cye cwart ate' ti'jele tja Kman; ex cub tpatun carwaj jatum tocx tilbilal k'ij tuj. 12Ax icx e cub t-xitun ke altar otok che jaw cybincha'n ke rey te Judá twi tja rey Acaz, ex ke altar otok che jaw tbincha'n Manasés ttxa'n tpe'n tja Kman; e baj tbuchin ex xi t-xo'cj ke ttx'akan tuj tk'ab xak Cedrón. 13Ax icx oc tk'o'n rey te minti' tajben ke lugar jatum in che c'ulun ke xjal cywi' ke witz; akeju cycubsa'n ttxlaj Jerusalén tuj tjawitz k'ij, xi'yni te cubni tjak'xi ju witz te xitbil, akeju otok che baj tbincha'n Salomón aju rey cye aj Israel, te c'ulbil te tilbilal Astoret aju cydios aj Sidón; ex te c'ulbil te Quemos aju cydios aj Moab; ex te c'ulbil te Milcom aju cydios aj Amón; akeju tilbilal lu ic'un ke tu'n Dios. 14Ax icx e baj tbuchin ke tilbilal abj cytx'otx'il, ex ke tilbilal xu'j dios Asera tze' ke, ex baj tnojsa'n ke lugar lu tu'n cybakil cyimni, jatum cycubsa'ntok ke tilbilal lu. 15Atzunju altar tuj Betel, tuc'ix ju lugar jatum in che c'ulun ke xjal twi witz, e baj t-xitun Josías tejxi cyoc tu'n ic tza'n kuk ex e cub tpatun. Ake jlu otok che cub tbincha'n Jeroboam aju tcy'ajal Nabat, aju e binchan aj Israel il tu'n. Ax icx cub tpatun tilbilal xu'j dios Asera. 16Aj tque'yin Josías ti'jxi, ex tej ttil ke pantyón cycubsa'n tc'u'j witz, xi tma'n tu'n cyetz k'i'n ke cybakil cyimni cyuj, ex e cub tpatun tibaj altar tu'n toc tk'o'n te minti' tajben. Cyja'tzun tten o japun tyol Kman aju o k'manjtz tu'n t-sanjel ojtxi, ka tu'n tjapun jlu. 17Xitzun tkanin Josías: —¿Al e pantyón ma wile ma chixin? Atzun cye xinak te tnam xi cytzak'we'n: —Tat Rey, atzun tpantyón t-sanjel Dios jlu, aju tzaj tuj Judá ex tzaj tx'olbante ojtxi ti'j ju ma bant tu'na ja'lo ti'j altar tuj Betel. 18Xitzun tma'n Josías cye: —E tten ic tza'nx tten. Mi a'l jun tz'oc tk'o'n tk'ab ti'j tbakil. Cyja'tzun tten cyaj clet tbakil, tuc'ix tbakil t-sanjel Dios tzaj tuj Samaria. 19Atzun ke ja ate' tuj Samaria, jatum in che c'ulun ke xjal cywi' ke witz, akeju otok che jaw bincha'n cyu'n ke rey cye aj Israel, bi'x e baj t-xitun Josías, ic e tenba tu'n ic tza'nx otok che tenba ke altar tuj Betel, porque nok tu'n cylaj ke jlu o tzaj nim tk'oj Kman cyi'j. 20Te tibajxitzun jlu, e cub tbyo'n cycyakil ke pal cyibaj altar, akeju in che ajben cyuj ke lugar jatum in che c'ulun ke xjal cywi' ke witz, ex cyibaj ke altar lu e cub tpatun cybakil ke cyimni. Ajtztzun tu'n tul tuj Jerusalén. 21Xi tk'o'n rey orden cye cycyakil aj Israel tu'n tcub cyic'sa'n Xjan K'ij te nimbilte Kman aju Cydios, ic tza'nx tz'ibamaj tuj libro ti'j ju yol cyaj bant ti'j tu'n Dios cyuc'il. 22Bajxtok cub ic'sa'n jun Xjan K'ij ic tza'n jlu, atxix tuj tk'ijlalil tej cyten ke nejenel e cawin cyibaj aj Israel, mi tuj tcyakil tk'ijlalil tej cyten ke rey te cawil cyibaj aj Israel ex cyibaj aj Judá. 23Tuj twajxaklajin abk'i toclen Josías te rey tej tcub ic'sa'n Xjan K'ij te nimbil te Kman tuj Jerusalén. 24Ax icx e baj naj ke xjal tu'n Josías akeju ba'n mañ cyu'n, cyuc'ix ke aj k'ij, cyuc'ix ke cysant xjal tocx t-xe cyja, ex ke mastl tilbilal in che c'ulun cywitz, cyuc'ix cycyakil ke macbil puro ic'bil in che ajben tuj cyc'ulbil xjal tuj Judá ex tuj Jerusalén. O tbincha icju, tu'ntzun tjapun aju ley tz'iban tuj libro aju cnet tuj tja Kman tu'n pal Hilcías. 25Mi a'l juntl rey o pon ic tza'n te Josías, mi tej na'nxtok toc te rey, mi te tibajxi, porque ate rey lu oc lpe' ti'j Kman tu'n tcyakil tanmi, ex tu'n tcyakil tc'u'j, ex tu'n tcyakil tipumal, ic tza'nx tz'ibamaj tuj tley Moisés. 26Pero mi tu'n icju, cucx o ten tk'oj Kman cyi'j, porque nimxix tk'oj otok tzaj cyi'j aj Judá, tu'n tlaj tcyakilju mya ba'n tbincha Manasés, tu'nju otok tz'ocx cyic'le'n Dios. 27Cyja'tzun o tma Kman: Che elex nlajone ke aj Judá tu'n mi'n cytentl nwitze, ic tza'n o nbinchaye cyi'j aj Israel, ex c'elel wic'une tnam Jerusalén aju sc'o'majtok wu'ne, ex c'elel wic'une aju ja jatum otok nmaye cucx tu'n ttzaj na'n nbiye tuj. 28Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Josías, tuc'ix tcyakilju o tbincha, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tx'olbaben ti'j cybinchben ke rey te Judá. 29Tuj tk'ijlalil tej tten Josías te rey, at jun rey te Ejipt, Faraón Necao tbi, tzaj tu'n tpon ttzi nima Éufrates tu'n tonin ti'j rey te Asiria. Etztzun rey Josías tu'n tk'ojin ti'j Necao; pero tej tque'yinjtz tu'n Necao tuj tnam Meguido, cub byo'n Josías tu'n. 30Ocxtzun k'o'n t-ximlal tuj jun carwaj cyu'n ke xjal ma' cyoclen ttxlaj, ex ajtz cyi'n tuj tnam Meguido tu'n tul tuj Jerusalén tu'n tocx cyk'o'n tuj tpantyón. Atzun cye xjal tzaj cyi'n Joacaz aju tcy'ajal Josías, ex oc cyk'o'n toclen tu'n toc te rey te t-xel ktzan tman. 31Toctok Joacaz twi' 23 abk'i tej toc te rey, ex o cawin ox xjaw tuj Jerusalén. Aju ttxu' Joacaz Hamutal tbi, aju aj Libna ex tme'jel Jeremías. 32Pero mya ba'n e ela ke tbinchben tuj twitz Kman, ic tza'nx cybinchben ktzan t-xe'chel. 33Ocx presin Joacaz tu'n Faraón Necao tuj tnam Ribla tuj tx'otx' Hamat, tu'ntzun mi'n tcawin tuj Jerusalén, ex cub tk'o'n Necao jun chojenj cyibaj xjal te 75 quintal sak pwak ex 75 libr k'an pwak. 34Oc tk'o'n Faraón Necao juntl tcy'ajal Josías, aju Eliaquim tbi, te rey te t-xel ktzan tman, ex baj tch'expun tbi, Joacim juntl tbi oc tk'o'n. Atzunte Joacaz xi k'i'n tuj Ejipt ex atzun cyim. 35Xi tk'o'n Joacim sak pwak te Necao tuc'ix k'an pwak in tkanintok. Tu'ntzun jlu cub tk'o'n jun chojenj cyibaj ke xjal najl tuj tx'otx', ex teyle junjun xi tk'o'n sak pwak ex k'an pwak ic tza'nxju at te, tu'ntzun t-xi k'ot te Faraón Necao. 36Toctok Joacim twi' 25 abk'i tej toc te rey, ex o cawin junlaj abk'i tuj Jerusalén. Aju ttxu' Joacim Zebuda tbi, aju aj Ruma, ex tme'jel Pedaías. 37Pero mya ba'n e ela ke tbinchben tuj twitz Kman, ic tza'nx cybinchben ktzan t-xe'chel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\