2 REYES 24

1Tuj tk'ijlalil tej in cawintok Joacim, ul Nabucodonosor aju rey te Babilonia ex ocx tzokpaj k'ojlel tuj tx'otx', atzunte Joacim cyaj ten ox abk'i tjak' tcawbil. Ch'expettzun tnabl Joacim ex jaw ti'n tib ti'j. 2Pero e tzaj t-sama'n Kman txkan elek' ti'j Joacim; at aj Caldey, at aj Siria, at aj Moab ex at aj Amón. E tzaj t-sama'n ke jlu cyi'j aj Judá tu'ntzun cynaj cyu'n, ic tza'n otok tma Kman cye ke tmajen akeju t-sanjel. 3Tzaj jlu cyi'j aj Judá porque otok cub t-ximan Kman tu'n tbant icju, tu'ntzun mi'n cytentl twitz, tu'n cylaj cycyakil ke il otok tbincha Manasés, 4ax icx tu'n tlaj cychc'el ke xjal minti' cyil e cub tbyo'n ex o noj tuj tcyakil tnam Jerusalén tu'n chic'. Cyja'tzun minti'x cub tnajsa'n Kman til. 5Aju ch'intl tx'olbaben ti'j Joacim ex tuc'ix tcyakilju o tbincha, atzun tz'iban tuj u'j jatum ta' tcyakil tx'olbaben cyi'j cyak'unben ke rey te Judá. 6Tejtzun tcyim aju o cawin te t-xel, atzun Joaquín aju tcy'ajal. 7Aju rey te Ejipt ya minti'tl etz tuj ttanmi, porque otok tz'el k'i'n tcyakil tetzbil tu'n rey te Babilonia, tzajx ke' ttzi tk'ab xak te Ejipt ex pon baj max ttzi nima Éufrates. 8Toctok Joaquín twi' wajxaklaj abk'i tej toc te rey, ex nok ox xjaw o cawin tuj Jerusalén. Aju ttxu' Joaquín Nehusta tbi, aju tme'jel Elnatán aju aj Jerusalén. 9Pero mya ba'n e e'la ke tbinchben Joaquín tuj twitz Kman, ic tza'nx cybinchben ktzan t-xe'chel. 10Tuj tk'ijlalil lu cub be cyu'n ke t-soldad Nabucodonosor aju rey te Babilonia tu'n cypon tuj Jerusalén, ex baj cytxolban cyib ti'jele tnam tu'n cyoc tzokpaj ti'j. 11Tej lu ke cytxolbantok cyib ti'jele tnam, pon Nabucodonosor cyuc'il. 12Xitzun tk'on tib Joaquín aju rey te Judá tuj tcwent rey te Babilonia, tuc'ix ttxu', cyuc'ix keju at cyoclen ttxlaj, ex ke nejenel ex ke xinak k'ukli tc'u'j cyi'j, e je'xtzun ti'n Nabucodonosor tu'n cyxi' k'i'n tuj juntl tx'otx' najchak. O baj jlu tuj twajxakin abk'i toclen Nabucodonosor te rey. 13Te tibajxitzun jlu, etz ti'n Nabucodonosor tcyakil k'inumabl tocx tuj tja Kman, tuc'ix aju tocx tuj tja rey. O bant jlu ic tza'nxju otok tma Kman. E baj tpa'n cycyakil ke macbil ttx'otx'il k'an pwak, akeju otok che baj bant tu'n Salomón aju rey cye aj Israel tu'n cyajben tuj tja Kman. 14E je'xtzun ti'n cycyakil ke xjal aj Jerusalén tu'n cyxi' pres, cyuc'ix cycyakil ke nejenel, ex ke soldad cyuw cyc'u'j tuj k'oj, ex cycyakil ke xjal ba'n che binchante tcyakil txcaj ak'untl tbanilxix, ex ke tx'inol c'uxbil; laj mil japun cybet ke xjal e je'x ti'n. Misicyer xjal cyaj ten tuj Judá, o'cx ke xjal mas meba e cyaj ten. 15Tuc'ix Joaquín xi ti'n Nabucodonosor pres, tuc'ix ttxu', ex ke t-xu'jil, cyuc'ix ke xjal at cyoclen ttxlaj, ex ke xjal mas ma' cyoclen tuj Judá. E ex k'i'n tuj Jerusalén tu'n cyxi' najal max tuj Babilonia. 16Wuk mil japun cyajlal xjal ma' cyoclen e je'x k'i'n tu'n rey te Babilonia; ex jun mil japun cyajlal xjal ba'n che binchan tcyakil txcaj ak'untl tbanilxix ex ke tx'inol c'uxbil, ex parttzun ke xinak at nim cyipun ex at nim cynabl tuj k'oj. 17Octzun tk'o'n rey te Babilonia Matanías te rey te t-xel Joaquín. Ate Matanías terman tman Joaquín. Baj tch'expu'n rey tbi Matanías ex Sedequías juntl tbi oc tk'o'n. 18Toctok Sedequías twi' 21 abk'i tej toc te rey, ex junlaj abk'i o cawin tuj Jerusalén. Aju ttxu' Sedequías Hamutal tbi, ex tme'jel Jeremías aju aj Libna. 19Pero mya ba'n e e'la ke tbinchben tuj twitz Kman, ic tza'nx otok tbincha rey Joacim. 20Cyja'tzun tzaj tk'oj Kman ti'j tnam Jerusalén ex cyi'j aj Judá, ex e ex tlajo'n tu'n mi'n cytentl twitz. Te tibajxi jaw ti'n tib Sedequías ti'j rey te Babilonia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\