2 REYES 25

1Tuj laj tajlal tlajin xjaw te tbelajin abk'i toclen Sedequías te rey, cub be tu'n rey Nabucodonosor, cyuc'ix cycyakil t-soldad, tu'n cyk'ojin ti'j tnam Jerusalén, ex baj cytxolban cyib ti'jele. Oc cyjocan tx'otx' ti'j muro tu'n cyoc tzokpaj ti'j tnam. 2Cucxtok txolin ti'j tnam tujxi tjunlajin abk'i toclen Sedequías te rey. 3Tuj belaj tajlal tcyajin xjaw te abk'i lu, tzaj nim we'yaj tuj tnam, ex ya minti'tl cywa xjal at. 4Extzun cyxoptz'i'n jun toy' muro toc ti'jele tnam, ex masque txolin ti'j tnam cyu'n aj Babilonia, pero te konic'an ex ok rey tuj tnam cyuc'ix cycyakil ke soldad. Ex atzun e ex ttzi pwert tcub cyxol cabe muro, tuj be nne'x cyxol tkan tawal rey, ex atzun be xi cyi'n aju in cu'x tuj chk'ajlaj te nima Jordán. 5Pero e je'x lpe' ke soldad aj Babilonia ti'j rey Sedequías tu'n tcub ti'j cyu'n, ex atzun cub ti'j cyu'n tuj chk'ajlaj te tnam Jericó. Cycyakil ke t-soldad otok che el sputj ex otok cyaj colin cyu'n. 6Tzyettzun rey cyu'n aj Caldey ex xi cyi'n twitz rey te Babilonia tuj tnam Ribla. Atzun cub k'o'n t-sentens Sedequías tu'n Nabucodonosor, 7Xi tma'n Nabucodonosor tu'n cycub byet ke tcy'ajal Sedequías twitzx; atzunte Sedequías e jatz k'i'n ke tbak' twitz, ex baj c'alo'n tu'n caden tu'n t-xi k'i'n pres tuj Babilonia. 8Tuj twukin k'ij te jwe'yin xjaw te tbelajlajin abk'i toclen Nabucodonosor te rey tuj Babilonia, pon Nabuzaradán tuj Jerusalén. Aju xjal lu ma' toclen ex nejenel cye soldad cwentil tja rey Nabucodonosor. 9Oc tkoptz'i'n k'ak' ti'j tja Kman ex ti'j tja rey, ex cyi'j ke mastl ja ate' tuj tnam, ax icx cyi'j cyja cycyakil xjal ma' cyoclen. 10Atzun cycyakil ke soldad aj Caldey akeju e je'x tuc'il, baj cyxitun ke muro toc ti'jele tnam Jerusalén. 11E je'xtzun ti'n Nabuzaradán ke xjal e cnet tu'n tuj tnam, cyuc'ix keju otok txi cyk'on cyib tuj tcwent rey te Babilonia, ex cyuc'ix junjuntl xjal, tu'n cypon ti'n tuj Babilonia. 12O'cx ke xjal mas tal meba e cyaj tk'o'n tu'n cyak'nan tjak' tkan uva ex tuj cojbil. 13Atzun cye aj Caldey baj cybuchin cycyakil ke ti'xti k'an c'uxbil ttx'otx'il akeju ate' tuj tja Kman: ke tkan ja, ke tk'ukbil tcubil a' ex ju nintz pil, ex xi cyi'n tcyakil k'an c'uxbil lu tuj Babilonia. 14Ax icx xi cyi'n ke c'il, ke palet, ke matzbil tu'n cyel c'put cywi mech cye candil, ke pac', cyuc'ix mastl macbil k'an c'uxbil ttx'otx'il in che ajben tuj c'ulbil. 15Ax icx xi ti'n nejenel cye soldad cwentil tja rey cycyakil ti'xti k'an pwak ex sak pwak cytx'otx'il, ke ẍla'c ex ke lak. 16Tu'nju nimxix, cyja'tzun minti' baj cymlo'n talil k'an c'uxbil cyi'j cabe tkan ja, tuc'ix nintz pil tcubil a', ex ke cyk'ukbil tcubil a', akeju tu'n Salomón xi tma'n tu'n cybaj bant tu'n cyajben tuj tja Dios. 17Cycabil tkan ja belaj var twa'l junjun, ex tcub jun adorn k'an c'uxbil tuj twi' junjun te cabe var tuc' mey twa'l, ex tocsa'n k'an c'uxbil cyi'jele xawc'in tten, ex cyocsa'n tilbilal carnad ẍok' ti'j. Cycabil tkan ja lu junx ta' binchben cye. 18Ax icx aju tnejel pal Seraías tuc'ix tcabin pal Sofonías, ex cyuc'ix ox cwentil ttzi tpwertil tja Dios e je'x k'i'n pres tu'nju nejenel cye soldad. 19Ex cyxol ke xjal ax najlketok tuj tnam, xi ti'n Nabuzaradán aju xjal toc te nejenel cye soldad aj Judá, cyuc'ix jwe' xinak in che ajben tecu rey, tuc'ix ju nejenel cyi'j ke xjal in che pon k'i'n tu'n cyoc te soldad, ex cyuc'ix 60 xinak ma' cyoclen ate' tuj tnam. 20Cycyakil ke jlu e je'x ti'n Nabuzaradán twitz rey te Babilonia tuj tnam Ribla tuj tx'otx' Hamat, porque atzun ta'tok. 21Ex atzun xi tma'n rey tu'n cycub byo'n. Cyja'tzun tten, e ex k'i'n ke xjal aj Judá tuj cytanmi tu'n cypon k'i'n tuj juntl tnam najchak. 22Ate Nabucodonosor aju rey te Babilonia oc k'onte Gedalías te gobernador, aju tcy'ajal Ahicam ex tal tchman Safán, tu'ntzun tten te nejenel cyxol ke xjal otok che cyaj ten tuj Judá. 23Pero tej cybinte ke nejenel cye soldad tuj Judá ex ke mastl xjal ka otok tz'oc k'o'n Gedalías te gobernador tu'n rey te Babilonia, e je'xtzun que'yilte tuj tnam Mizpa, cyuc'ix mastl xjal cyuc'il. Atzun ke jlu e je'x: Ismael aju tcy'ajal Netanías, Johanán aju tcy'ajal Carea, Seraías, aju tcy'ajal Tanhumet aju aj Netofa, ex tuc'ix Jaazanías tcy'ajal jun xinak aj Maaca. 24Xi ttziyan Gedalías jun yol axix toc cye ex cye ke mastl xinak uc'in cyu'n, ex tma: —Mi'n che xobe cywitz ke nejenel cye aj Caldey, ax che tencje tzalu tuj tx'otx' Judá ex che ajbene te rey te Babilonia; ka ma bant cyu'ne icju, ba'n c'elel te cyeye. 25Pero tuj twukin xjaw pon Ismael aju tcy'ajal Netanías ex tal tchman Elisama, aju at t-xilen tuc'il rey te Judá, pon tuj Mizpa cyuc'ix laj xinak tuc'il. Atzun ke e cub byonte Gedalías cyuc'ix ke xjal aj Judá ex ke aj Caldey, akeju ate'tok tuc'il. 26Atzun ke mastl xjal e je'x ok tuj Ejipt, tza'nx ke xjal ma' cyoclen ax icx ke xjal ch'in cyoclen, cyuc'ix ke nejenel cye soldad e je'x ok, tu'nju tzaj cyxobil cywitz ke aj Caldey. 27Tuj 27 tajlal tcablajin xjaw tej otok bant 37 abk'i tocxlen presin Joaquín aju rey te Judá, tzaj k'ak'an tc'u'j Evil-merodac ti'j ex etz ti'n tuj pres. A jlu o bant tuj tnejel abk'i ttzyetlen tcawin Evil-merodac aju rey te Babilonia. 28Puro ba'n o tbincha rey ti'j Joaquín, ex mas ma' chintl toclen oc tk'o'n cywitz ke mastl rey ate' tuc'il tuj Babilonia. 29Cyja'tzun tten el tch'expu'n Joaquín aju t-xbalun tocsa'n ti'j tuj pres, ex junx o wa'n junx tuc'il rey tcyakil k'ij tejxi tcyim. 30Tcyakil k'ij o tc'am Joaquín jun onbil te tu'n rey te Babilonia tuj tcyakil tank'ibl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\