2 SAMUEL 10

1Tbajlenxi jlu cyim Nahas aju rey cye aj Amón, ex aju cyaj ten te t-xel tu'n tcawin, atzun Hanún aju tcy'ajal. 2Cubtzun t-ximan David tu'n tbinchante xtalbil ti'j Hanún aju tcy'ajal Nahas, ic tza'nxju xtalbil otok tbincha ktzan tman Hanún ti'j David, ex e je'x t-sama'n junjun xjal at cyoclen ttxlaj tu'n t-xi cyk'ukba'n tc'u'j Hanún ti'j tcyimlen ktzan tman. Tejtzun cypon ke xjal at cyoclen ttxlaj David tuj cytx'otx' aj Amón, 3ke nejenel cye aj Amón xi cyma'n te Hanún aju cawil cyibaj: ¿Chipetzuna tat rey ka ma che tzaj t-sama'n David ke xinak lu k'ukbal tc'u'ja ex tu'n tjaw tnimsa'n tbi ktzan tmana? ¿Myapetzun ma che tzaj t-sama'n ke xinak lu que'yilte alcye tumel tu'n cyoctz tuj tnam ex tu'n tcub cyxitun? 4Xitzun tk'o'n Hanún jun orden tu'n cyocx presin ke xjal at cyoclen ttxlaj David, ex tu'n tel matzet mij cyxmatz, ex tu'n tel kesit mij cyxbalun tu'n tjapun max twi cyẍo'p, ex te tibajxi e ajtz tlajo'n. 5Tejtzun tbinte David jlu, xi tma'n tu'n cyxi canabaj ke, porque nimxix cych'ixwi otok tzaj, ex tu'n t-xi k'ma'n cye tu'n cycyaj ten tuj tnam Jericó ocxi tch'iy cyxmatz, ex maxitzun tu'n cypon meltz'aj. 6Eltzun cynic' aj Amón ti'j ka otok cybincha jun ic'bilxix twitz David; tu'n jlu tzaj cyi'n winkin mil soldad aj Siria tuj tnam Bet-rehob ex tuj Soba, tzaj cyi'n jun mil xinak tuc'il rey te tnam Maaca ex cablaj mil tuj tnam Is-tob, ex xi cychjo'n twi cyc'u'j. 7Tejtzun tbinte David jlu, xi sama'n Joab tu'n, cyuc'ix cycyakil ke t-soldad. 8E etztzun aj Amón ex baj cytxolban cyib tu'n tbant cyten tuj k'oj ax ttzi tpwertil tnam, ex atzun ke soldad aj Siria te tnam Soba ex Rehob, cyuc'ix ke soldad te tnam Is-tob ex Maaca, atzun e cub ten tuj cojbil. 9Tej tque'yinte Joab cyja'tok cyoc tzokpaj aj k'oj ti'j, at cyja' cytzaj twitz ex at cyja' cyxi' ttzal ti'j, e jaw t-sc'o'n ke soldad aj Israel mas tbanilxix ex bant cyten tu'n cyoc tzokpaj cyi'j aj Siria. 10Atzun ke mastl soldad e cyaj tk'o'n tuj tcwent Abisai aju terman, tu'n cyk'ojin cyuc'il aj Amón, 11ex xi tma'n te cyja': Ka ma cub wi'je cyu'n aj Siria, bixtzun tzaja onil weye, ex katzun ma cub ti'ja cyu'n aj Amón, jacutzun chin pone onil teya. 12Cyuwx tc'u'ja ex kk'o'nc kipun tu'n cyclet kxjalil ex tu'n cyclet ke tnam etzan tu'n Dios. Ex bant-xwit tu'n Kman aju ba'n tuj twitz. 13Xi'tzun Joab cyuc'ix ke t-soldad tu'n cyoc tzokpaj cyi'j aj Siria, pero e je'l ok aj Siria twitz. 14Ex tej cyque'yinte ke aj Amón otok che el ok ke aj Siria, ax icx cye e je'l ok twitz Abisai, ex ocx cyclon cyib tuj tnam. Entons minti'tl oc tzokpaj Joab cyi'j aj Amón ex aj meltz'aj tuj Jerusalén. 15Tejtzun tel cynic' aj Siria ti'j ka otok cub cyi'j cyu'n aj Israel, oc cychmon cyib juntl maj. 16Ex xi tma'n Hadad-ezer tu'n cyxi k'ibaj ke aj Siria ate' jlajxi nima Éufrates, e pontzun ke tuj tnam Helam. Aju nejenel cye t-soldad Hadad-ezer, atzun Sobac. 17Pero o pon tkanil jlu tuc'il David, ex octzun tchmo'n cycyakil aj Israel, ic'xtzun tuj nima Jordán ex pon tuj tnam Helam. Ex tej cyque'yinte aj Siria cyja' ttzaj David, bant cyten tu'n cyoc ten k'ojlel ti'j, 18pero te tibajxi e je'l ok cywitz aj Israel, ex cub tbyo'n David 40 mil soldad cyjax cyibaj chej ex cyuc'ix wuk syent soldad cyocx cyuj carwaj in che ajben tuj k'oj; ax icx cub tbyo'n David aju xjal Sobac tbi. Aju nejenel cye cysoldad aj Siria axtzun cyim ma chixin. 19Tejtzun cyque'yinte cycyakil ke rey cymojbantok cyib tuc'il Hadad-ezer ka otok cub cyi'j cyu'n aj Israel, bant ti'j jun cyyol cyuc'il aj Israel tu'n mi'n cyk'ojintl ex e cyaj ten tjak' cycawbil. Bi'xtzun oc t-xobil cyi'j aj Siria tu'n cyonin cyi'j aj Amón.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\