2 SAMUEL 12

1Xitzun t-sama'n Kman ju t-sanjel Natán tbi tuc'il David. Tejtzun tpon Natán twitz David xi tma'n te: —Tuj jun tnam attok cabe xinak, jun k'inuntok, atzun juntl meba. 2Aju k'inun, nim ke t-ẍne'l ate' ex nim twacẍ, 3atzunte meba, nok junx tal t-ẍne'l at, aju otok tz'el tlak'o'n. Tu'nx o ch'iy, ex aju tal ẍne'l ax o ch'iy tja ex cyxol ke tc'wa'l, ax in wa'n ti'j twa tajwil, ex ax in c'an tujx tc'abl ex in cub tan ttzi t-xu'c. Ate xjal lu at-xix tgan ti'j, mer ic tza'n jun tme'jel. 4At jun k'ij pon jun betin xjal visitaril te k'inun; ex ate k'inun minti' tajbe tu'n tcub tbyo'n jun tal t-ẍne'l ex ka twacẍ tu'n t-xi tk'o'n te tchi' ju xjal otok pon visitaril te, nok o'cx el ti'n tal t-ẍne'l ju xjal meba, ex baj tbincha'n te tchi' ju xjal otok pon visitaril te, chi Natán te David. 5Atzunte David tzaj nimxix tk'oj ti'j ju k'inun lu, ex xi tma'n te Natán: —Cxel nma'ne teya jun nyole axix toc twitz Kman; aju xjal ma bant tu'n icju, ba'n tu'n tcyim, 6ex il ti'j tu'n t-xi tchjo'n cyaje maj tal ẍne'l te tajwil, tu'nju ma tbincha icju ex minti' ma tzaj k'ak'an tc'u'j ti'j tal meba xjal. 7Atzunte Natán xi ttzak'we'n: —Aya aju xjal lu. Ex atzun jlu ma tzaj tma'n Kman teya, aju Kdios aj Israel ko': Akine in jaw sc'onte teya tu'n toca te rey cye aj Israel, ex ma cleta wu'ne tuj tk'ab Saúl; 8ma txi nk'o'ne tja tpatrona teya cyuc'ix ke t-xu'jil, ax icx ma che cyaj aj Israel ex aj Judá tjak' tcawbila. Nokwit nic'xi jlu, mawtlo txi ntz'aksa'ne mastl teya. 9¿Tiku'n ma tz'el tic'una nyole ex ma bant tu'na aju mya ba'n nne'la tuj nwitze? Ma cub tbyo'na Urías aju aj Hetey, ex ma che ajben aj Amón tu'na tu'n tcub byo'n, ex ma jaw ti'na t-xu'jil. 10Cyja'tzun tu'n spad che bel byo'n junjun tcy'ajala, tu'nju ma chin el tic'una, ex tu'nju ma jaw ti'na t-xu'jil Urías aju aj Hetey tu'n toc te t-xu'jila. 11Akine Dios clarxix in xi nma'ne jlu: Aju mya ba'n tzul wi'ne ti'ja, ax cyu'n ke tc'wa'la cbantel; twitzxa che elel wi'ne ke t-xu'jila ex che xel nk'o'ne te juntl, ex mya tuj ewaj cbel tan cyuc'il; nok o'cx k'ijtl ex tuj k'ancha'l. 12Tuj ewaj ma bant jlu tu'na, atzun weye cywitz cycyakil aj Israel cbantel wu'ne, k'ijtl ex tuj k'ancha'l. 13Xitzun tma'n David te Natán: —Ma chin binchane il twitz Kman. Atzunte Natán xi ttzak'we'n: —Ma najset tila tu'n Kman; mlay cyima. 14Pero tu'nju ma tbinchaya jlu, ke aj k'oj ti'j Kman ma che oc ten yolil mya ba'n ti'j, cyja'tzun cymel aju tc'wa'la cy'itzke tzul itz'j. 15Tejtzun taj Natán tja, o tbincha Kman tu'n tyabt tal ne' cyuwxix wen, aju tcy'ajal David otok tzul itz'j ti'j t-xu'jilben ktzan Urías. 16Atzunte David oc ten na'l Dios ti'j tal ne', ex minti' o wa'n, ex junjun ak'bil tu'n in tan twitz tx'otx' tuj tja. 17Ke cytijil xjal ate' tuj tja rey cucx in che pon k'malte tu'n tjaw we' twitz tx'otx', pero minti' o tajbe, icx minti' o wa'n cyuc'il. 18Tbajlenxitzun wuk k'ij cyim tal ne', atzun ke aj sanjelal te David nim e xob tu'n t-xi cyma'n te, porque in che ximantok ti'j cyja': Tej itz'xtok tal ne', oc in ko'x yolin te David minti' in ko tzaj tbi'n; ¿tza'ntzun tten tu'n t-xi kma'n ja'lo ka ate ne' ma cyim? Jaculo tc'ixbisa tib tu'n tbis, che chi. 19Pero tej tlonte David in che yolintok aj sanjelal cyxolx, el tnic' ti'j ka otok cyim tal ne'; cyja'tzun xi tkanin cye: —¿Maj ma cyim tal tal ne'? —Ma cyim, che chi xi cytzak'we'n. 20Jawtzun we' David twitz tx'otx', oc ten chil ex oc tk'o'n perjum ti'j, baj tch'expu'n t-xbalun ex ocxtzun tuj tja Dios tu'n tc'ulun te Kman. Te tibajxi xi' tja ex xi tkanin twa ex oc ten wa'l. 21Ex ke xjal at cyoclen ttxlaj xi cykanin te: —¿Ti in baj teya Tat Rey? Tej itz'xtok tal ne', o cub tyo'na we'yaj ex o tz'ok'a ti'j; atzun ja'lo tej ma cyim, ma jaw we'ya ex ma tz'oc tena wa'l. 22Atzunte David xi ttzak'we'n: —Tej itz'xtok tal ne', ma cub nyo'ne we'yaj ex ma chin ok'e ti'j, ximan wu'ne ka tu'n jlu jacu tzaj k'ak'an tc'u'j Kman wi'je ex tu'n tank'in tal ne'. 23Atzun ja'lo ma cyim, ¿tiku'ntzun cbel nyo'ne we'yaj? ¿Jacupetzun tzul tnabl juntl maj wu'ne? Akine chin pol tuc'il, atzun te mlay tzul meltz'aj tu'n tten wuc'ile, chi David. 24Te tibajxi jlu oc ten David k'ukbalte tc'u'j Betsabé aju t-xu'jil. Pon tuc'il ex cub tan tuc'il. Ultzun itz'j jun tal t-xu'jil, ex Salomón tbi oc tk'o'n David. O tc'ujla Kman aju c'wa'l lu, 25ex pon tkanil te David tu'n Natán aju t-sanjel Dios ka c'ujla'n ju c'wa'l lu tu'n Kman, cyja'tzun oc tk'o'n juntl tbi tal c'wa'l Jededías, ic tza'nx otok tma Kman. 26Oc tzokpaj Joab ti'j tnam Rabá aju tnam ma'xix toclen cye aj Amón, ex tej ch'ixtok ttzyet tu'n, 27xi t-sama'n tkanil lu tuc'il David ex chi cyja': Ma chin oc tzokpaje ti'j tnam Rabá ex ma che tzyet ke cywi a' wu'ne. 28Cyja'tzun, chmon baja txkantl soldad ja'lo, ex toc tzokpaja ti'j tnam ex tzyuma, tu'ntzun mya akine chin tzyulte te ex tu'n mi'n toc nbiye ti'j. 29Octzun tchmon David cycyakil t-soldad, ex xi'tzun tu'n tk'ojin ti'j tnam Rabá, oc tzokpaj ti'j ex o tzyet tu'n. 30Te tibajxi el ti'n David tcoron ju rey tjax tuj twi', aju k'an pwak ttx'otx'il, cyocsa'n ke tal abj tbanilxix ti'j, 72 libr talil, ex jax cyk'o'n tuj twi' David. Ax icx etz ti'n David nimcu ti'xti wi'yilxix tuj tnam. 31Ex e etz ti'n ke xjal ate' tuj tnam ex e oc tk'o'n te ak'nal ti'j sier, ti'j pyoch ex ti'j si'wbil c'uxbil, ex e oc tk'o'n te ak'nal ti'j jorni te lagriy. Iclex o tbincha cyuj cycyakil tnam cye aj Amón, ex te tibajxi ajtz meltz'aj cyuc'ix cycyakil t-soldad tu'n cyul tuj Jerusalén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\