2 SAMUEL 15

1Tej tel ch'intl k'ij, cnet jun carwaj tu'n Absalón, aju in ajben tuj k'oj, cyuc'ix ke chej, ex bant cyten 50 xinak tu'n cycub nej twitz. 2Primx in jaw we' Absalón tu'n t-xi' webil ttzi be ttzi tpwertil tnam, ex oc tpon jun xjal tu'n tbant ti'j jun tk'oj tu'n rey, in xi txco'n tu'n Absalón ex in xi kanin te alcye tnam otok tzaj. Katzun ma tma xjal: Ax cyiyjil jun c'loj aj Israel we kin, ka chi, 3entons in xi tma'n Absalón te: Ax toc, aju in tbincha'na puro ba'n ex tuj ttxolil ta', pero mi jun jacu tzaj binchante ti'ja tuc'il rey. 4Ex in xi tma'ntl: Nokwit akine jwes te tnam lu tu'n cyul wuc'ile cycyakil keju at cyk'oj, jacu txi nbincha'ne cyi'j. 5Ax icx, oc in pon lak'e' jun xjal k'olbelte, in xi tnukpi'n tk'ab, ex in tzaj tchle'n ex nne'l ttz'uban twitz ju xjal. 6Ictzun tten o tbincha Absalón cyuc'il cycyakil xjal aj Israel in che'x tuc'il rey tu'n ttzaj bincha'n cyi'j tu'n, ex cyja'tzun tten cub ti'j cynabl aj Israel tu'n Absalón tu'n cyoc lpe' ti'j. 7Tbajlenxi cyaje abk'i, xi tma'n Absalón te rey: —In chin cubsane twitza Tat Rey, tu'n ttzaj tk'o'na ambil weye tu'n nxi'ye tuj tnam Hebrón, tu'ntzun tjapun wu'ne aju xi ntziyane te Kman. 8Tej najltok kine tuj tnam Gesur tuj tx'otx' Siria, xi ntziyane te Kman cyja': Ka ma chin aj k'i'ne tu'n Kman tu'n npone juntl maj tuj tnam Jerusalén, octzun chin c'ulule te tuj tnam Hebrón, nchiye xi nma'ne. 9—Ba'n tu'n t-xi'ya tuc'il tzalajbil, chi rey xi ttzak'we'n. Xi'tzun Absalón tuj tnam Hebrón. 10Pero ax tyemp lu, xi t-sama'n Absalón junjun t-sanjel cyxol cycyakil c'loj cyiyjil aj Israel tu'n t-xi cyma'n cye: Oc cybinteye oc tk'ajt chun, bi'x cymaye cyja': Ma tz'oc k'o'n Absalón te rey tuj tnam Hebrón, che chicuye. 11Ax icx tzaj ttxco'n Absalón cab syent xinak aj Jerusalén, pero ke xinak lu e je'x nok yalnix ti'j cyximbetz, ex minti'tok ba'n cyu'n aju t-ximbetz Absalón. 12Tej cyxi tk'o'n Absalón ke chojbil, xi tma'n tu'n t-xi txocbaj Ahitofel aju aj Gilo; aju xjal lu a jun cyuc'il keju in che k'on tconsej David. O ttxoc Absalón ju xjal lu tu'n tten te tuc'il. Cyja'tzun tten ocxix tipun t-ximbetz Absalón tu'n tel k'i'n David te rey, ex in chmet-xi cybaj keju e oc lpe' ti'j. 13Pon jun sanjel k'malte te David ka otok txi cyk'on cyib aj Israel tuj tcwent Absalón. 14Xitzun tma'n David cye cycyakil keju at cyoclen ttxlaj ex ate'tok tuc'il tuj tnam Jerusalén: —Ko el ok bi'x ja'lo, porque ka mi'n xko el ok, mlay ko tzokpaj twitz Absalón. Ko', chux ke'ye, mya yaj jacu ko ul cnet tu'n tzalu, ex jacu ko baj c'ixbisa'n tu'n, ax icx jacu che baj naj cycyakil xjal ate' tuj tnam tu'n, tu'n spad, chi David. 15Atzun cye xi cytzak'we'n te rey: —Bay keye Tat Rey, nok banin ktene tu'n kbinchanteye nok alcyex ctzajel tma'na keye. 16Cyja'tzun tten ex rey tuj tnam, cyuc'ix cycyakil keju ate' tuj tja, nok o'cx e cyaj tk'o'n laj t-xu'jil tu'n cycwentin tja. 17Texlenxi rey cyuc'ix cycyakil ke xjal e je'x lpe' ti'j, ax e cub we' tuj jun ja tcub max ttxa'n tnam. 18Cycyakil keju at cyoclen tuj tcawbil e cub ten ttxlaj, atzun ke aj Seretey ex ke aj Peletey, akeju otok che oc k'o'n te xk'ukil tja rey, e cub nej twitz cyuc'ix kak syent aj Getey otok che tzaj lpe' ti'j max tuj tnam Gat. 19Ex xi tma'n rey te Itai aju aj Gat: —¿Tiku'n tuc'ixa ma tzaj kuc'ile? Mas ba'n tu'n taj meltz'aja ex tu'n tcyaj tena tuc'il ju ac'aj rey, porque aya jun stranjer xjal kxole, nok etz oka tuj ttanmiya tej tula tzalu. 20Malpe ew tzula, ¿tza'ntzun tten tu'n t-xi nma'ne teya tu'n t-xi'ya wuc'ile? Weye minti' ba'n wu'ne jatum chin xe'le. Mas ba'n tu'n taj meltz'aja ex tu'n cyxi ti'na ke t-xjalila tuc'ila. Awt Kman cy'iwlante teya ex cucxwit ten tuc'ila te jumajx. 21Atzunte Itai xi ttzak'we'n te rey: —Akine ajbel teya cxel nma'ne jun yol axix toc twitz Kman ex twitza, aya Tat Rey, nok ja'x jatum ctela, ax icx weye axtzun chin tele, ka tu'n kank'in ex ka tu'n kcyim. 22—Entons ko' kuc'ile, chi David xi ttzak'we'n. Cyja'tzun tten xi' Itai tuc'il David, junx cyuc'il cycyakil ke xinak in che bet tuc'il, ex cyuc'ix keju ate' tuj tja. 23Cycyakil ke xjal e cyaj ten tuj tnam, nimxix o che ok' tej cyque'yinte cyja' cyic'x tuj tkan xak Cedrón ke xjal ate' tuc'il David, ex tuc'ix te rey ic'x tuj; ex cycyakil xjal e cub nej twitz rey tu'n cyxi' tuj be in pon tuj lugar minti' cynajbil xjal tuj. 24Tuc'ix Sadoc ex cyuc'ix ke aj Leví k'ilte cax c'ubl tley Dios e oc lpe', ex cub cyk'o'n ju cax twitz tx'otx'. Tejtzun cyetz baj cycyakil xjal tuj tnam, tuc'ix te Abiatar xi' cyuc'il. 25Atzunte rey xi tma'n te Sadoc: —K'i'n aja juntl maj tuj tnam aju cax c'ubl tley Dios. Ka ma ncambaye xtalbil te Kman, oclo chin ajetz meltz'aje juntl maj, ex oclo wila'ye ju cax ex ju lugar jatum tcubsa'n. 26Katzun ma tma Kman: Minti' in chin tzalaje ti'ja, ka chi, pwes lu kine lu, ba'n tu'n tbinchante wi'je nok alcye ba'n tuj twitz. 27Ax icx xi tma'n rey te pal Sadoc: —Aya c'oquel que'yinte ti cbajel. Ba'n tu'n cyaj meltz'aje tuj txubtxaj tuj tnam tuc'ix Abiatar ex cyuc'ix cabe cycy'ajale; aya Sadoc tuc'ix ju tcy'ajala Ahimaas, ex Abiatar tuc'ix Jonatán aju tcy'ajal. 28Atzun weye ax chin cyjel tene cytxlaj ke xajbil a' tuj lugar minti' cynajbil xjal tuj, max ocxi tpon jun tkanil cyu'ne wuc'ile, chi David. 29Atzunte Sadoc tuc'ix Abiatar ajtz cyi'n ju cax c'ubl tley Dios tu'n tpon juntl maj tuj Jerusalén, ex ax e cyaj ten. 30Atzunte David cyja' jax twi witz Olivos minti' t-xajab toc ex in ok', ex potzin ti'j twi' te jun yec'bil ti'j tbis. Ax icx cycyakil ke xjal ate' tuc'il, potzin ti'j cywi' ex in che ok' ke tej cyjax. 31Tej tpon tkanil tuc'il David ka a jun Ahitofel cyxol keju otok moje' cyyol tuc'il Absalón tu'n tel k'i'n David te rey, oc ten David cubsal twitz Kman tu'n tbaj ttzacsan t-ximbetz Ahitofel. 32Tejtzun tjapun David max twi witz jatum in che'x aj xjal c'ulul te Dios, etz jun xjal canul ti'j, Husai tbi ex cyiyjil aj Arquit; sbit'umaj t-xbalun toc ti'j, ex tjax tx'otx' tuj twi' te jun techal ti'j tbis. 33Xitzun tma'n David te: —Ka ma txi'ya wuc'ile, c'oquela mer ic tza'n jun iktz te weye. 34Katzun ma tz'aj meltz'aja juntl maj tuj Jerusalén tu'n t-xi tma'na te Absalón cyja': Tat Rey, akine tmajena jacu chin ajbene teya, ic tza'n ẍin ajbene te tmana nej, ka chiya, jacutzun tz'onina wi'je tu'n tbaj tzacset t-ximbetz Ahitofel. 35Porque lu ke pal Sadoc ex Abiatar jacu che onin tuc'ila. Cyja'tzun k'manxa cye tcyakilju c'oquel tbi'na tuj tja rey. 36Lu Ahimaas aju tcy'ajal pal Sadoc, tuc'ix Jonatán aju tcy'ajal pal Abiatar, a jun ke ate' ma chixin, cyja'tzun samantza ke xjal lu tu'n nbinteye cye ti'j tcyakil tkanil oc cybiye, chi David te Husai. 37Atzunte Husai aju tamiw David, pon tuj Jerusalén tuj or tej matok nno'cx Absalón tuj tnam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\