2 SAMUEL 16

1Matok ch'in cu'x lak'e' David twi witz, tej tetz Siba aju tmajen Mefi-boset canul ti'j. K'i'n cabe bur toc cysiy tu'n, ex k'i'n cab syent pan tu'n, jun syent lobj binchamaj ti'j twitz uva tzkij tuj piẍun tten, jun syent lobj binchamaj ti'j twitz higo tzkij tuj piẍun tten, ex jun tz'u'm ta'l twitz uva ikan cyu'n. 2Atzunte rey xi tkanin te: —¿Ti til jlu ma tzaj ti'na? Atzunte Siba xi ttzak'we'n: —Ke bur lu atzun cyil, tu'n cyjax keju ate' tuj tja rey chejil cyibaj; ke pan ex ke lobj atzun til, tu'n txi cywa'n ke soldad, ex ju ta'l twitz uva atzun til, tu'n t-xi cyc'a'n keju che sictel tuj lugar minti' cynajbil xjal tuj. 3—¿Jatum ta' Mefi-boset aju tal tchman ktzan tpatrona Saúl? Chi rey xi tkanin te. Atzunte Siba xi ttzak'we'n: —Ma cyaj ten Mefi-boset tuj Jerusalén, porque ximan tu'n ka tu'n toc k'o'n te rey cye aj Israel ja'lo, tu'nju toctok tchman te rey nej. 4—Ba'n, ya ja'lo teya tcyakilju at te Mefi-boset, chi rey xi ttzak'we'n. —Cucxwit tzaj k'ak'an tc'u'ja wi'je Tat Rey, chi Siba xi ttzak'we'n, ex cub moc'e' twitz rey. 5Tejtzun tpon rey David tuj jun tal tnam Bahurim tbi, etz jun xinak tiyjil Saúl canul ti'j. Ate xjal lu Simei tbi, aju tcy'ajal Gera, ex cyja'tok ttzaj in xmayin ti'j David, 6ex in xo'ntok abj ti'j ex cyi'j cycyakil ke xjal at cyoclen ttxlaj; masque ate rey cwentin cyu'n cycyakil xjal ex cyu'n ke xjal axix cyoc cwentil te, 7pero ate Simei in yolintok mya ba'n ti'j ex in tma'ntok: —Texa tzalu aya binchal mya ba'n ex byol xjal. 8Tu'n Kman ma cub tcastiwoya ti'j tcyakil mya ba'n o tbinchaya cyi'j ke tiyjil Saúl, tu'nju aya cyaj ten te rey te t-xel. Ya ja'lo ate Kman ma txi k'onte ju cawbil te Absalón aju tcy'ajala tu'n toc te rey, ex ma tzaj jun mya ba'n ti'ja tu'nju tbinchbena mya ba'n, porque aya byol xjal, chi Simei. 9Atzunte Abisai aju tal Sarvia xi tma'n te rey: —¿Tiku'n nno'c ten xjal lu yolil mya ba'n ti'ja Tat Rey? Ic tten xjal lu ic tza'n jun tx'yan cyimni. Bi'x ja'lo c'elel ntx'emine twi'. 10Atzunte rey xi ttzak'we'n: —A jlu minti' cyeye cyoclen ti'j, akeye tal Sarvia. Ka in yolin xinak lu mya ba'n wi'je, alo Kman ma tzaj k'mante te. Ex tu'ntzun jlu alcye ba'n tk'mante: ¿Tiku'n in tbincha'n xinak lu icju? 11Xi tma'ntl rey te Abisai ex cye cycyakil keju at cyoclen ttxlaj: —Axpe jun ncy'ajale nno'c tilil tu'n ncyime tu'n, pyortzunlo jun xinak cyxol ke tiyjil Benjamín. E tten, ex e tyolin mya ba'n wi'je porque alo Kman ma k'mante te. 12Mya yajcu tzaj tque'yin Kman aju yajbil weye, ex jacu tzaj tk'o'n tcy'iwbil wibaje te t-xel ju mya ba'n in k'manjtz wi'je ja'lo, chi David. 13Atzunte David cyuc'ix ke xinak uc'in tu'n xi cylajo'ntl cybe; icx te Simei cyja'tok tjax tc'u'j juntl witz taj jlajxi, ex oc ten juntl maj yolil mya ba'n ti'j David ex tzaj t-xo'n abj ti'j, ex jaw tchitun tkukil tx'otx'. 14Tejtzun tpon rey cyuc'ix cycyakil xjal ate' tuc'il ttzi nima Jordán, otok che sict wen ex axtzun e cub ten ojlal. 15Ocxtzun Absalón tuj Jerusalén cyuc'ix cycyakil xinak aj Israel ex tuc'ix Ahitofel. 16Atzunte Husai aju aj Arquit ex tamiw David, xi' canul ti'j Absalón ex xi tma'n te: Ba'nwit tz'el tk'ija Tat Rey, ba'nwit tz'el tk'ija. 17Atzunte Absalón xi tkanin te: —¿Maj atzun jun ba'n in tbinchana te tamiwoya icju? ¿Tiku'n minti' xi'ya tuc'il tamiwoya? 18—Minti' ẍinxe porque il ti'j tu'n ntene tuc'il ju rey ma jaw sc'o'n tu'n Kman ex cyu'n cycyakil xjal aj Israel, chi Husai. 19Ax icx ka ma chin ajbene te juntl, pero cuchiwt texju tcy'ajal wamiwoye tu'n wajbene. Cyja'tzun akine chin ajbele teya Tat Rey ic tza'n ẍin ajbene te tmana. 20Te tibajxi xi tkanin Absalón te Ahitofel: —¿Chi toc cyeye cyu'n, alcye cbantel ku'n? 21Atzunte Ahitofel xi ttzak'we'n: —Tcub tana cyuc'il ke mastl t-xu'jil tmana, akeju ma che cyaj tk'o'n te cwentil tja. Cyja'tzun c'elel cynic' cycyakil aj Israel ti'j ka ma tbinchaya jun ic'bilxix twitz tmana, ex jacu tz'oc mastl cyipun cycyakil keju ate' tuc'ila. 22Jawtzun cybincha'n jun xbalun ja max twi ja tu'n tajben te Absalón, ex atzun cub tan Absalón cyuc'il mastl t-xu'jil tman; cywitz cycyakil aj Israel bant jlu tu'n. 23Tuj tk'ijlalil lu oc t-xi cykanin jun consej te Ahitofel junx ta' ic tza'n te Dios in xi cykanin, porque aju tconsej Ahitofel puro niman tu'n David ex tu'n Absalón.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\