2 SAMUEL 18

1Ic' twitz David cyi'j ke t-soldad, ex e oc tk'o'n ke nejenel cyxol junjun c'loj; at junjun c'loj soldad te jun mil cybet, ex at junjuntl c'loj nok te jun syent cybet. 2Te tibajxi xi t-sama'n David ke t-soldad ex te ox c'loj e e'la ke tu'n, jun c'loj e ten tjak' tcawbil Joab, juntl c'loj e ten tjak' tcawbil Abisai aju tal Sarvia ex terman Joab, ex juntl c'loj e ten tjak' tcawbil Itai aju aj Gat. Ex xi tma'n David cye cycyakil soldad: —A jun kine chin xe'le cyuc'ile tuj k'oj. 3Atzun cye soldad xi cytzak'we'n: —Mi'n, mi'n tbinchaya icju Tat Rey, porque mya nim t-xilen tuj cywitz aj k'oj ka ma ko el oke cywitz ex ka ma cyim mijcu kbaje cyu'n, atzun teya Tat Rey, ka ma cyima junx ta' jlu ic tza'n ka ma cyim laj mil keye kbaj. Cyja'tzun mas ba'n tu'n ax tcyaj tena tuj tnam, ex tu'n t-xi t-sama'na keju che cyjel ten tuc'ila te onil keye. 4—Oc nbinchaye aju ba'n tuj cywitze, chi rey xi ttzak'we'n. Jurattzun cub we' ttzi tpwertil tnam, acux cyja' cyetz ke soldad tuj c'lojin. At junjun c'loj soldad jun mil cybet ex junjuntl c'loj jun syent cybet. 5Ax icx xi tma'ntl rey te Joab ex te Abisai ex te Itai: —Tu'nju at cyc'ujlalile wi'je, mi'n cybinchaye jun mya ba'n ti'j ju cu'xun Absalón. Ex o cybi cycyakil soldad aju yol xi tma'n rey cye nejenel cye soldad ti'j Absalón. 6Cyja'tzun tten e je'x ke soldad tu'n cypon tuj cojbil tu'n cyoc tzokpaj cyi'j ke soldad cye aj Israel. Ex atzun oc k'oj cyu'n tjak' chc'ul tuj cytx'otx' aj Efraín, 7ex ake soldad cye aj Israel cub cyi'j cyu'n keju otok che oc lpe' ti'j David. Nimcu xjal e naj tuj k'ij lu; e cyim 20 mil xinak. 8Aju k'oj oc tuj tcyakil part tuj lugar lu, ex mas nim xjal nok cucx e cyim tjak' chc'ul tuj k'ij lu cywitz keju e cub byo'n tu'n spad. 9Tjaxtok Absalón tibaj jun mul, ex minaben oc tc'ulban tib cyuc'il ke t-soldad David. Ate mul cyja' ocx tjak' jun matij tze' c'ol, ex ocx k'e't twi Absalón cyxol ke tk'ab tze', ex axtzun cyaj ye', atzunte mul minti' we', txuc xi ti'n tbe. 10At jun xjal o til jlu, ex xi' k'malte te Joab: —Ma wile lu Absalón yo'l ttxa'n tk'ab tze' c'ol, chi xjal. 11Atzunte Joab xi ttzak'we'n: —Ka ma tila, ¿tiku'n mi'n xcu'tz tbyo'na ma chixin? Ex mawtlo txi nk'o'ne laj sak pwak teya tuc'ix jun c'albil c'u'jbaj. 12Atzunte xinak xi ttzak'we'n: —Masque tzaj tk'o'na jun mil sak pwak weye, pero mlay tz'oc nk'o'ne nk'abe ti'j tcy'ajal rey; porque ma kbiye tej saj tma'n rey teya ex te Abisai ex te Itai tu'n mi jun tu'n toc tk'o'n tk'ab ti'j ju cu'xun Absalón. 13Ex nokwit ma cub nbyo'ne aju tcy'ajal rey, jaculo chin cub byo'ne tu'n, porque ate rey nne'l tnic' ti'j tcyakil, ax icx teya mlaylo colina wi'je. 14—Mlay bant nok nnaj nk'ije tuc'ila, chi Joab. Tzaj ti'n ox lans ch'in tkan ex xi t-xayu'n ttzi tanmi Absalón tej itz'xtok cyxol ke tk'ab tze' c'ol. 15Akeju laj xinak onil te Joab jurat baj cytxolban cyib ti'j Absalón ex cub cybantzan tu'n tcyim. 16Xitzun tma'n Joab tu'n toc k'ajtza'n chun, atzun cye soldad minti'tl e je'x lpe' cyi'j ke soldad aj Israel, porque e mayet ke tu'n Joab. 17Tzajtzun cyi'n aju t-ximlal Absalón, ex cu'x cyxo'n tuj jun toy' jul matij attok tjak' chc'ul, ex jaw cybuyin jun byuj abj ma'xix tibaj. Te tibajxi jlu, cycyakil soldad aj Israel e bje'l ok, ex teyle junjun aj tja. 18Tej itz'xtok Absalón, otok jaw tbincha'n jun bastyón cyxol cabe tal witz tuj tchk'ajlajil ttx'otx' rey, ex otok tz'oc tk'o'n tbi ti'j tu'nju minti' jun tcy'ajal tu'n ttzaj na'n tbi ti'j. Cucx atx bastyón ja'lo ex ax tbi cyu'n xjal “Bastyón te Absalón.” 19Atzunte Ahimaas aju tcy'ajal Sadoc xi tma'n te Joab: —Chin cubsale teya tu'n ttzaj tk'o'na ambil weye tu'n nxi kelane k'malte tkanil te rey, tu'nju ma clet tu'n Kman tuj cyk'ab ke aj k'oj ti'j. 20Atzunte Joab xi ttzak'we'n: —Mi'n txi naja k'malte tkanil bi'x ja'lo, ba'n t-xi'xiya tuj juntl k'ij. Pero mi'n txi'ya k'malte bi'x ja'lo, porque aju tcy'ajal rey ma cyim. 21Xitzun tma'n Joab te jun soldad aj Etiopía: —Txi'ya tuc'il rey ex k'manxa te ti'j ju ma tila. Atzunte aj Etiopía cub moc'e' twitz Joab te jun techal te nimbil, ex xi'tzun kelan k'malte te rey. 22Atzunte Ahimaas xi tma'n juntl maj te Joab: —Binchama xtalbil k'ontza ambil weye tu'n nxi' kelane ex tu'n nxi lpe'ye ti'j aj Etiopía. Atzunte Joab xi ttzak'we'n; —Aya ncy'ajal ¿tiku'n taja tu'n t-xi'ya? Minti' jun oyaj oc tc'maya ti'j jlu. 23—Ichak, pero chin xel kelane, chi Ahimaas. —Chuxna t-xi kelana, chi Joab xi ttzak'we'n te. Xitzun ojkelan Ahimaas tuj be nno'cx tuj chk'ajlaj, ex ic' nej twitz aj Etiopía. 24Atzunte David k'ukltok cyxol cycabil tlamel tnam, ex aju xjal toc te xk'ukil otok jax tuj ja tcub tibaj tlamel muro toc ti'jele tnam. Tej t-xi tque'yin ju xjal toc te xk'ukil o til jun xinak cyja' ttzaj kelan tjunalx, 25ex xi tk'o'n tkanil te rey tuc'il tk'ajk'ajel twi' cyuwxix. Atzunte rey tma: —Ka tjunal te tzul, ba'n aju tkanil tzul ti'n. Tej ch'ixtok tpon canun ju xinak lu, 26aju xjal toc te xk'ukil tjax twi muro o til in ojkelan ttzaj juntl xinak, ex xi tma'n teju xjal toc te xk'ukil ttzi ja: —Tzul juntl xinak in ojkelan wen. —Ax icx te, balo ba'n jun tkanil tzul ti'n, chi rey. 27Atzunju xk'ukil tjax twi muro tma: —Nok ti'j kelan ma tz'el nnic'e ti'j ju xinak nejni, mer ic tza'n a Ahimaas aju tcy'ajal Sadoc. —Aju xinak lu mejor xjal ex ba'nlo jun tkanil tzul ti'n, chi rey. 28Pontzun lak'e' Ahimaas ex cub ẍmeje' twitz rey tejxi tpon tacl tibaj twitz max twitz tx'otx', ex oc ten k'olbel te ex xi tma'n: —Nimanxwit tbi Kman Dios Tat Rey, tu'nju ma che naj tu'n akeju xjal jaw cyi'n cyib tu'n cyk'ojin ti'ja. 29—¿Ba'npe ta' ju cu'xun Absalón? Chi rey xi tkanin. Atzunte Ahimaas xi ttzak'we'n: —Tat Rey, ma wile ẍe jaw tilj txkan xjal tej xko tzaj sama'ne tu'n Joab, akine ajbel teya tuc'ix juntl tmajena, pero minti' ma nbiye ti ma baj. 30Xitzun tma'n rey te: —Tcub tena tuj jun pac', ex axtzun tena chixin. Banttzun tu'n Ahimaas icju ex axtzun cub we'. 31Tujxtzunju or lu pon ju xjal aj Etiopía ex tma: —Aya Tat Rey c'moma jun tkanil ba'n: Ma cleta tu'n Kman tuj cyk'ab cycyakil keju ma jaw cyi'n cyib tu'n cyk'ojin ti'ja. 32Xitzun tkanin rey te aj Etiopía: —Yajtzun ju cu'xun Absalón, ¿ba'npe ta'? Atzunte aj Etiopía xi ttzak'we'n: —Aya Tat Rey, nokwit cyja'x che tenba ke aj k'oj ti'ja ic tza'n ju cu'xun lu, cyuc'ix cycyakil keju ma jaw cyi'n cyib tu'n cyk'ojin ti'ja ex keju in che ximan tu'n cybinchante mya ba'n ti'ja. 33Tzajtzun lu'lun rey, ex jax tuj cwart tjax tibaj ttzi ja, ex oc ten ok'el. Tej in bettok tic' in tma'n: Nc'wa'l Absalón, nc'wa'l Absalón, nokwit akine ẍin cyim te t-xela. Ay nc'wa'l Absalón, ay nc'wa'l.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\