2 SAMUEL 21

1Tuj tk'ijlalil tej tten David tzaj jun we'yaj, ex ox abk'i o ten. Xitzun tkanin David te Kman, atzunte Kman tzaj ttzak'we'n: Aju we'yaj ma tzaj tu'n tlaj aju mya ba'n o tbincha Saúl ex keju at cyxilen tuc'il, porque e cub byo'n aj Gabaón cyu'n. 2E tzajtzun ttxco'n David ke aj Gabaón ex o yolin cyuc'il. (Ke aj Gabaón mya aj Israel ke, nok o'cx ax jun c'loj aj Amorrey otok che cyaj ten, ex otok txi cytziyan aj Israel jun yol axix toc cye ka tu'n mi'n cycyim, atzunte Saúl oc tilil tu'n tu'n cycub tbyo'n nok tu'n cylaj aj Israel ex aj Judá.) 3Xitzun tkanin David cye: —¿Ti cbantel wu'ne cyi'je? ¿Ti cbantel wu'ne tu'n tbant ti'j ju mya ba'n o binchanjtz cyi'je, tu'ntzun tcub cycy'iwla'ne ke xjal etzan tu'n Kman? 4Atzun cye aj Gabaón tzaj cytzak'we'n: —Mya pwak ke kaj te Saúl ex cye keju at cyxilen tuc'il, ex minti' koclene ti'j tu'n tcyim jun aj Israel, che chi. Xitzun tma'n David cye: —Cyk'mantze weye alcye cyajbile tu'n nbinchanteye cyi'je. 5Ex tzajtzun cytzak'we'n: —Aju xinak o ko naje tu'n ex o tajbe tu'n bi'x kcub naje te jumajx tu'ntzun mi'n ktentle tuj cytx'otx' aj Israel, 6kajbile tu'n cytzaj k'o'n wuk tiyjil ate'x, ex che cjawiltzun kyobine twitz Kman tuj tnam Gabaa, jatum najltok Saúl aju sc'o'maj tu'n Kman. Atzunte rey cub tuj twitz tu'n t-xi tk'o'n, 7pero tzaj tz'e'y tc'u'j ti'j Mefi-boset aju tcy'ajal Jonatán ex tal tchman Saúl, tu'nju yol axix toc otok bant ti'j tu'n tuc'il Jonatán twitz Kman. 8E ocx tpresin rey cabe tcy'ajal Saúl e tzaj ti'j ju xu'j Rizpa tbi, aju tme'jel Aja; Armoni tbi jun ex Mefi-boset tbi juntl, ex cyuc'ix jwe' tal Merab aju tme'jel Saúl, ex tcy'ajal Adriel ke, ate Adriel tcy'ajal Barzilai aju aj Mehola, 9ex e je'xtzun tk'o'n cye aj Gabaón, ex jaw jatz'o'n cykul max twi witz twitz Kman. Cyja'tzun tten junx e cyim ke wuk xjal lu tuj k'ij tej matok in jaw chmet sebad. 10Atzunte Rizpa aju tme'jel Aja xi ti'n jun xbalun ch'i'x twitz, cub tk'o'n twi' jun pic ex cub pale' tibaj. Axtzun cyaj ten atxix tej ttzyet tu'n tjaw chmet sebad ex tejxi tc'u'l jbal; te k'ijl minti' xi tk'o'n ambil tu'n cypon lak'e' ke c'utz cyi'j ke cyimni, ex te konic'an minti' xi tk'o'n ambil tu'n cypon lak'e' ke txcup te tjak' c'ul. 11Tejtzun t-xi k'ma'n te David aju otok tbincha Rizpa aju juntl t-xu'jil Saúl, 12xi'tzun ex e tzaj ti'n ke tbakil Saúl ex cyuc'ix keju te Jonatán aju tcy'ajal, atzun ate' tuj cytx'otx' ke xjal najlke tuj Jabes tuj tx'otx' Galaad. Atzun ke jlu otok che ex elk'ante tuj plas tuj tnam Bet-sán, jatum otok jaw cyyoban aj Filistey tuj k'ij tej tcub Saúl cyu'n tuj Gilboa. 13Xitzun tma'n David tu'n tic' lak'ba'n ke tbakil Saúl ex cyuc'ix ke te Jonatán, ex tu'n cyjaw k'i'n cybakil keju e jaw yoban; 14ex cu'xtzun cymaku'n ke tbakil Saúl ex cyuc'ix keju te Jonatán tuj tpantyón Cis aju tman Saúl, max tuj Zela tuj cytx'otx' tiyjil Benjamín. Tcyakil o bant ic tza'nx otok tma rey. Ex tbajlenxi jlu tzaj tbi'n Dios aju tna'j Dios David ti'j cytx'otx' aj Israel. 15E ul juntl maj aj Filistey k'ojlel cyi'j aj Israel. Etztzun David cyuc'ix ke xjal at cyoclen ttxlaj tu'n cyk'ojin cyi'j. Atzunte David nim o sict. 16Ex attok jun nintz xjal Isbi-benob tbi oc tilil tu'n tu'n tcub David. Aju tlans te wuk libr tuc'il mey talil, ex toctok jun ac'aj spad tc'u'j. 17Pero ate Abisai aju tal Sarvia xi' onil ti'j David, oc tzokpaj ti'j aj Filistey ex cub tbyo'n. Entons ke xinak in che ajbentok te David xi cyma'n tu'n mi'n tetztl David cyuc'il tuj k'oj, tu'ntzun mi'n tyupj ju spic'un cye aj Israel. 18Te tibajxi oc juntl k'oj cyi'j aj Filistey tuj lugar Gob. Ate Sibecai aju aj Husatit, cub byonte Saf aju cyiyjil ke xjal ma' cywa'l. 19Ex tuj juntl k'oj oc cyi'j aj Filistey ax tuj lugar Gob, ate Elhanán aju tcy'ajal Jair aju aj Belén cub byonte Goliat aju aj Gat, ex aju tlans k'i'n, ma' twa'l ex ma' tc'itz. 20Tuj tnam Gat oc juntl k'oj. Attok jun xinak ma chixin ma'xix twa'l ex kakchak tal tk'ab ti'j junjun tk'ab, ex kakchak tal tkan ti'j junjun tkan, 24 tu'n tcyakilx. Ax cyiyjil ke xjal ma' cywa'l jlu, 21ex e oc tyo'n xjal lu ke aj Israel tu'n cyk'ojin tuc'il, ex cub byo'n tu'n Jonatán aju tcy'ajal Simea aju terman David. 22Akeju cyaje xjal ma' cywa'l lu, tiyjil Refa ke, aju aj Gat, pero e cub byo'n ke tu'n David ex cyu'n ke xjal at cyoclen ttxlaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\