2 SAMUEL 5

1Te yajxitl, cycyakil c'loj cyiyjil aj Israel e je'x tuj Hebrón tu'n cyyolin tuc'il David, ex xi cyma'n te: Ax t-xjalila ko'ye. 2Ax toc, masque atok Saúl toc te kreye, pero aya oc te nejenel cye aj Israel tej cyex tuj k'oj. Ex ate Kman tzaj ttziyan ka aya tu'n toc te nejenel ex cawil cyibaj aj Israel akeju etzan tu'n, che chi aj Israel. 3Cyja'tzun tten, cycyakil ke cytijil xjal aj Israel e je'x yolil tuc'il rey David tuj Hebrón, atzunte David bant ti'j jun tyol cyuc'il, ex oc cyk'o'n Kman te testiw ti'j. Octzun cyk'o'n toclen David te rey tu'n tcawin cyibaj. 4Toctok David twi' 30 abk'i tej toc te rey, ex o cawin 40 abk'i. 5Wuk abk'i tuc' mey o ten tuj Hebrón tu'n tcawin cyibaj aj Judá, ex 33 abk'i o ten tuj tnam Jerusalén tu'n tcawin cyibaj cycyakil aj Israel ex cyibaj aj Judá. 6Ate rey David cyuc'ix ke t-soldad e je'x tuj Jerusalén k'ojlel cyi'j aj Jebusey, akeju najlketok tuj tx'otx' lu. Pero tuj cywitz aj Jebusey ka mlay xcye' David tu'n tocx tuj tnam, ex cyma: Mlay tz'octza tzalu, nokpe ke moẍ ex ke cox jacu che xcye' ti'ja tu'n mi'n toctza. 7Masque cyma icju, pero tzyet tu'n David aju cwartel cubsa'n twi witz Sión, ex atzun tbi tnam ja'lo Ttanmi David. 8Tej na'nxtok ttzyet k'oj tu'n David otok tma cyja': Cycyakil keju ma che'x k'ojlel cyi'j aj Jebusey che oquex tuj tbe a' nno'cx tujxi cwartel, tu'ntzun tcub cybyo'n ke moẍ ex ke cox, akeju ic'un wu'ne, chi David. Atzun tzajni jlet ju tal twitz yol: Mi ke moẍ ex mi ke cox, mlay che ocx tuj tja Dios. 9Xi'tzun David tuj cwartel tu'n tnajan tuj, ex oc tk'o'n tbi ju tnam lu Ttanmi David; ax icx jaw tbincha'n muro tu'n toc ti'jele, xi ke' ti'j lugar otok baj nojsa'n tuj tu'n toc te chk'ajlaj, ex pon baj max ti'j tja rey. 10Aju tipumal tcawbil David cyja' tch'iy, ex ate Kman at tuc'il, aju Dios Tajaw Tcyakil. 11Ate Hiram aju rey cye aj Tiro e je'x t-sama'n ke t-sanjel tuc'il David, ax icx e je'x t-sama'n ke calpinter ex ke jasol abj, ex xi cyi'n ke tze' wi'ten ex jaw cybincha'n tja David. 12Atzunte David el tnic' ti'j ka ate Kman cyuwsante tcawbil cyibaj aj Israel, ex ba'n e'la tcawbil tu'n Dios nok tu'nju at tc'ujlalil cyi'j aj Israel akeju etzan tu'n. 13Tic'lenxi David tuj tnam Hebrón tu'n tpon tuj tnam Jerusalén, cnet mastl t-xu'jil, cyja'tzun tzaj mastl tcy'ajal ex tme'jel. 14Ke tc'wa'l e itz'j tuj Jerusalén, atzun cybi jlu: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, 15Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, 16Elisama, Eliada ex Elifelet. 17Tejtzun cybinte aj Filistey ka otok tz'oc k'o'n toclen David te rey cyxol aj Israel, cycyakil e je'x jyolte David tu'n ttzyet cyu'n, pero jurat naj tbi David, ex xi' tuj jun lugar cyuw tten tu'n tclonte tib. 18Atzun cye aj Filistey e pon lak'e' ex e cub ten tuj chk'ajlaj Refaim. 19Tu'n jlu xi tkanin David te Kman: —¿Ba'npe tu'n woc tzokpaje cyi'j aj Filistey? ¿Jacupe che tzaj tk'o'na tuj nk'abe tu'n tcub cyi'j wu'ne? Atzunte Kman tzaj ttzak'we'n: —Ba'n tu'n toc tzokpaja k'ojlel cyi'j, porque che xel nk'o'ne tuj tk'aba tu'n tcub cyi'j tu'na. 20Pontzun David tuj Baal-perazim, ex atzun cub cyi'j tu'n. Cyja'tzun tma: Ic tza'n jun a' in ch'iy wen ex tcyakil in xi tikan, icxtzun ẍe tenba ke aj k'oj wi'je tu'n Kman tej ẍe naj. Cyja'tzun oc tk'o'n David tbi lugar lu Baal-perazim. 21Atzun cye aj Filistey cyaj cycolin ke tilbilal cydios tej cyel ok, atzunte David cyuc'ix ke t-soldad xi cyi'n. 22Pero e cub ten juntl maj aj Filistey tuj chk'ajlaj Refaim, 23cyja'tzun xi tkanin David te Kman alcye tu'n tbant tu'n. Atzunte Kman tzaj tma'n: —Mi'n tz'oc tzokpaja k'ojlel cyi'j jatum cyja' cytzaj, nok o'cx k'ona welt tu'n toc tzokpaja ma cyi'jxi jatum ate' ke tze' bálsamo. 24Oc t-xi tbi'na tk'ajk'ajel kambaj cyxol ke tze', bi'xtzun txi naja k'ojlel cyi'j, porque atzun jun techal ka akine chin bel nej twitza tu'n tcub cyi'j ke soldad aj Filistey wu'ne. 25Banttzun tu'n David ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman te, ex e cub ke aj Filistey tu'n, tzajx ke' tuj Gabaón ex ul baj tuj Gezer.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\