2 SAMUEL 6

1Octzun tchmo'n David juntl maj ke soldad sc'o'maj ke cyxol aj Israel, ex 30 mil japun cybet; 2etztzun tuj tnam Baala tuj Judá, cyuc'ix cycyakil ke soldad ate' tuc'il, ex cub cyximan tu'n tic' cylak'ba'n ju cax c'ubl tley Dios jatum in cub tyec'un tib Kman, aju Tajaw Tcyakil, aju tcub tk'ukbil cyibaj ke querubín. 3Jaxtzun cyk'o'n ju cax tibaj jun carret ac'aj ex ic' cyi'n tuj tja Abinadab, aju tcubtok ttxa'n twi' jun tal witz. Akeju tcy'ajal Abinadab, Uza tuc'ix Ahío, nejni ke twitz carret tjax cax c'ubl tley Dios tibaj, ex ate Ahío nejni twitz cax. 5Atzunte David ex cycyakil aj Israel in che bitzan ex in che bixun tuc'il tcyakil cyipun te nimbil te Kman, tuc'il t-sonil chnab arpa, ex ke quitar, ex tal tampor, ex ke tzo'c, ex ke lak c'uxbil in che k'ajt wen oc toc k'ajtza'n jun ti'j juntl. 6Tejtzun cypon tuj lugar jatum nne'l tbak' triw teju xjal Nacón tbi, e cub mejtz'aj ke wacẍ, cyja'tzun xi tnukpi'n Uza tk'ab ti'j tcax Kman tu'n mi'n tex tz'ak. 7Atzunte Kman tzaj tk'oj ti'j Uza tu'nju mya xo'n ju cax tu'n, ex ax cyim Uza tu'n Kman, axtzun cub tz'ak ttxlaj cax c'ubl tley Dios. 8Mya ba'n e'la tuj twitz David tu'nju otok cyim Uza tu'n Kman, cyja'tzun oc tk'o'n tbi ju lugar lu Pérez-Uza, ex axtzun tbi tocsa'n ja'lo. 9Tujx k'ij lu tzaj nim t-xobil David twitz Dios ex tma: ¿Ti tten tu'n t-xi wi'ne cax c'ubl tley Kman tuj njaye? 10Tu'n jlu minti' o tajbe tu'n t-xi ti'n ju cax tuj tnam tocsa'n tbi Ttanmi David, ex xi tma'n tu'n t-xi k'i'n tuj tja Obed-edom, aju xjal aj Gat. 11Ox xjaw o ten cax c'ubl tley Kman tuj tja Obed-edom, atzunte Kman cub cy'iwlante te cyuc'ix cycyakil keju ate' tuj tja. 12Tej tbinte rey David ka tu'n tlaj cax c'ubl tley Kman otok che cub cy'iwla'n keju ate' tuj tja Obed-edom tuc'ix tcyakilju at te, xi' tuc'il nim tzalajbil ex etz ti'n cax c'ubl tley Dios tuj tja Obed-edom tu'n tpon tuj tnam tocsa'n tbi Ttanmi David. 13Tej otok txi' kak t-xol cykan ke xjal ikalte cax c'ubl tley Kman, cub tbyo'n David jun tor te chojbil, tuc'ix jun ẍne'l ulni tnabl. 14Toctok jun tcapiẍay David tbanilxix ex in bixun tu'n tcyakil tipun te nimbil te Kman; 15tza'nx te David, ax icx ke aj Israel k'i'n tcax Kman cyu'n, in che sch'in tuc'il tzalajbil ex in che k'ajtza'n cyi'j chun. 16Tejtzun tpon k'i'n cax c'ubl tley Kman tuj tnam tocsa'n tbi Ttanmi David, ate Mical aju t-xu'jil David ex tme'jel Saúl etz tque'yin ttzi ventan, lu rey David in t'icpaj ex in bixun te nimbil te Kman; ex tzaj jun ic'bil tuj tanmi Mical ti'j David. 17Aju cax c'ubl tley Kman xi k'i'n ex cub k'o'n tuj tlugaril tuj jun ja xbalun otok baj tbincha'n David tu'n tajben te. Te tibajxi cub tbyo'n David ke wacẍ te chojbil te Kman, ax icx xi tk'o'n ke chojbil te mojbabl tib tuc'il Kman, 18ex t-xilenxitzun tk'o'n ke chojbil, e cub tcy'iwla'n David ke tnam xjal tuj tbi Kman aju Tajaw Tcyakil. 19Ex cye cycyakil aj Israel akeju ax ate'tok, tza'nx ke xu'j ax icx ke xinak, xi tk'o'n jun pan te teyle junjun, ex jun piẍ cychi' ex jun cylo' twitz uva tzkij. Tbajlenxi jlu e ajtz cycyakil ke xjal cyja. 20Ax icx te David aj tja tu'n cycub tcy'iwla'n cycyakil keju ate' tuj tja. Atzunte Mical aju tme'jel Saúl etz canol ti'j ex tma: —Cye'yex te rey cye aj Israel ma tbincha ja'lo, ma tz'el ti'n t-xbalun cywitz ke cycryad ke tmajen xinak, ic tza'n nok alcye xjal minti' ch'in tch'ixwi. 21Atzunte David xi ttzak'we'n: —Ax toc ma chin bixune, pero te nimbil te Kman ma chin bixune, aju jaw sc'onte weye te t-xel tmana ex te cyxel cycyakil keju ate' tuj tjaya, tu'n woque te nejenel cye aj Israel akeju etzan tu'n, ictzun in chin bixune twitz. 22Ax icx mas cbel nmansin wibe twitz ja'lo; ex chin oquele ic tza'n minti' woclene tuj twitza, pero chin jawil nimsa'ne cyu'n keju majen txin lu, akeju in tma'na, chi David. 23Atzunte Mical aju tme'jel Saúl, minti' tal o tzaj tuj tcyakil tank'ibl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\