2 Timoteo 1

1Akine Pablo, apostl kine te Jesucrist, ma chin tzaj sama'ne tu'n tajbil Dios, ex ma tzaj k'ma'n weye tu'n t-xi npacba'ne cye xjal tu'n tten cychwinklal ic tza'nx ma tzaj ttziyan Dios ke, tu'nju at kmojbabl kib tuc'il Jesucrist. 2In xi ntz'ibane jlu teya, Timotey, aya nc'wa'le at-xix nc'u'je ti'ja. Awt Kman Dios tuc'ix Kajaw Jesucrist che k'onte xtalbil teya ex tu'n ttzaj k'ak'an cyc'u'j ti'ja ex tu'n tke'xix tc'u'ja. 3Aya Timotey, cucx in tzaj nna'ne tuj nna'j Diose k'ijl ex konic'an ex in xi nk'o'ne chjonte te Dios aju in chin ajbene te tu'n tcyakil wanmiye ic tza'n o cybincha ke nxe'chele. 4Cucx in tzaj nna'ne tej tetz ta'l twitza, waje tu'n toc nque'yine twitza tu'n tnoj wanmiye tu'n tzalajbil. 5In tzaj nna'ne aju tocslabla axix toc, ic tza'n o ten tocslabl tyaya Loida ex ic tza'n o ten tocslabl ttxu'ya Eunice, ex k'ukl nc'u'je ti'j, icx teya at tocslabla. 6Cyja'tzun cxel nk'o'ne tnabla tu'n tajbenxix tu'na aju toclena xtc'ama tu'n Dios tej tcub nk'o'ne nk'abe tibaj twi'ya. 7Porque minti' ma tzaj tk'o'n Dios xobajil tuj kanmi, nok o'cx tu'n tten kipumal ex kc'ujlalil ex tu'n kjac'unte kib. 8Cyja'tzun, mi'n ch'ixwiya tu'n t-xi tchic'ba'na tkanil ti'j Kajaw, ex mi'n ch'ixwiya wi'je pres kine tu'n tlaj Kajaw, nok o'cx tzic'xcu tu'na junx wuc'ile tu'n tlaj tkanil colbil, tzic'xcu tu'na tu'n tipumal Dios. 9Ate Dios ma clon ke ex ma ko ttxoc tu'n kten o'cx tu'n kajben te; mya tu'nju kak'unben ma ko ttxoc Dios, nok o'cx tu'nju cub t-ximan icju, ex tu'nju t-xtalbil tzaj tk'o'n ke atxix t-xe tnejel, tu'nju at kmojbabl kib tuc'il Jesucrist. 10Pero ma tzaj tyec'un Dios t-xtalbil ke ja'lo tu'nju tul-len Clol ke Jesucrist, porque o tz'el k'i'n tipumal camic tu'n Jesucrist ex ma cub tk'o'n ju chwinklal tuj k'ancha'l ex tu'n mi'n knaj. Tcyakil jlu ma binchet nok tu'nju tkanil colbil. 11Ma chin oc k'o'ne tu'n Dios pacbalte tkanil colbil, ex ma chin oque apostl tu'n t-xi nk'o'ne xnak'tzbil cye xjal mya judiy. 12Icxtzun tu'n tic'x tcyakil jlu wu'ne, pero mlay chin ch'ixwiye, porque ba'n wu'ne alcye ma wocslaye, ex k'ukl nc'u'je ti'j at tipumal tu'n tc'u'nte aju ma txi wokxenane te, cucx c'u'n tu'n oc tul canun tk'ijlalil oc tul Crist juntl maj. 13Tzyuma ju yol minti' tpaltil, aju o tbiya weye, ex tz'ajbenx te jun yec'bil teya ex tu'n tten tocslabla ex tc'ujlalila, tu'nju at kmojbabl kib tuc'il Jesucrist. 14C'u'nxa aju yol axix toc ma tzaj okxenan teya tu'n Dios; c'u'nxa tu'n tipumal Xewbaj Xjan aju najl tuj kanmi. 15Ba'n tu'na cycyakil keju ate' tuj tx'otx' Asia ma chin cyaj coline cyu'n, ajun Figelio cyxol tuc'ix Hermógenes. 16Cuchiwt tu'n ttzaj k'ak'an tc'u'j Kajaw cyi'j keju ate' tuj tja Onesíforo, porque nimcu maj o k'ukbanjtz nc'u'je tu'n, ex minti' o ch'ixwi wi'je tej ntene tuj pres, 17Tej tul aj tuj tnam Rom oc tililxix tu'n tu'n tjyon wi'je, ex in cnete tu'n. 18Cuchiwt tu'n ttzaj k'ak'an tc'u'j Kajaw ti'j tuj tk'ijlalil tzul. Ex ba'nxix tu'na, nimcu o tz'onin ki'j tej kten tuj tnam Efeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\