2 Timoteo 2

1Aya nc'wa'l, cyuwsam tiba tu'nju t-xtalbil Dios in tzaj tk'o'n ke tu'nju at kmojbabl kib tuc'il Jesucrist. 2Aju tbiya weye cywitz nimcu testiw, atzunju okxenanxa cye xjal in japunxix cyu'n ex at cynabl tu'n cyk'onte xnak'tzbil cye mastl. 3Tzic'xcu tu'na tuj ak'untl; tz'ocxa jun ba'n soldad te Jesucrist. 4Mi jun soldad jacu baj t-sacun tib tu'n t-xi tjyo'n juntl tak'un, porque atzun taj tu'n ttzalaj ju xjal ti'j, aju o k'mante te tu'n toc te soldad. 5Jun cu'xun nno'cx tk'on tib tuj jun sakchbil, mlay tc'am jun oyaj ka mya tuj tumel nno'c tilil tu'n tuj sakchbil. 6Aju xjal in ak'nan tuj cojbil ex in sict ti'j ak'untl, atzunte nej tu'n tc'monte twitz awal. 7Ximanxa ti'j aju ma txi nma'ne teya; porque ate Kajaw ck'olte tnabla tuj tcyakil. 8Na'ntza Jesucrist, atzun tzaj ti'j tiyjil David ex jaw ank'in cyxol cyimni ic tza'nxju tkanil colbil in xi npacba'ne. 9Tu'n tlaj ju yol lu in xi npacba'ne, nimcu nnic'x wu'ne, ex ma'lpe chin octz k'o'ne tuj pres, ma chin oc k'o'ne ic tza'n jun byol xjal; pero aju tyol Dios mya presin. 10Cyja'tzun nnic'x tcyakil jlu wu'ne tu'nju at nc'ujlalile cyi'j keju sc'o'maj tu'n Dios, tu'ntzun icx cye tu'n cyc'monte jun colbil tbanilxix ex te jumajx, aju in tzaj tk'o'n Dios tu'nju at kmojbabl kib tuc'il Jesucrist. 11Axix toc ju yol lu: Ka ma ko cyim junx tuc'il Crist, ax icx ko ank'il junx tuc'il. 12Ka ma tzic'x ku'n, ax icx ko cawil junx tuc'il. Ka ma cub kewan ka minti' ojtzki'n ku'n, ax icx te cbel tewan ka minti' ojtzki'n ko' tu'n. 13Ka ma cyaj kcolin kocslabl, atzunte Crist cucx in japun tyol; porque mlay baj tch'expu'n tyol. 14Na'ntza jlu cye ocslal, ex k'onxa cynabl twitz Kajaw; k'manxa cye tu'n mi'n cyjaw k'ojl ti'j ju yol nokx gan, porque nokx gan jlu, ex a jlu in xitunte cynabl keju in che bin ti'j. 15K'o'nca tilil tu'n tyec'unte tiba twitz Dios minti' tpaltila, ic tza'n jun ak'nal minti' in ch'ixwi ti'j tak'un, tu'n t-xi tpacba'na ju yol axix toc tujxix tumel. 16Pa'mil tiba cyi'j ke xjal mya nimal Dios ke ex nokx gan cyyol, porque akeju xjal lu mas in che'x tuj il. 17Aju cyyol xjal lu in lek'ek'en tel ic tza'n jun yabil in k'ay cychibjal xjal tu'n; ajun Himeneo cyxol jlu tuc'ix Fileto. 18Ma che el tzpet ti'j ju yol axix toc, in cyma'n ka o che jaw ank'in ke ocslal cyxol cyimni, tu'n jlu nne'l tzpet cynabl junjun tuj cyocslabl. 19Pero aju simyent cub tk'o'n Dios mlay yucch, toc ju sey lu ti'j, in tma'n: Ojtzki'n tu'n Kajaw alcye keju tecuxix; ax icx in tma'n: Cycyakil keju in cyma'n ka ocslal ke ti'j Crist, cypa'mil cyib ti'j mya ba'n, chi ju tz'iban. 20Tuj jun nintz ja at junxilchak macbil in che ajben; at macbil k'an pwak, ex at macbil sak pwak, ax icx at macbil tze' ex at macbil tx'otx'; at junjun macbil tbanilxix, ex at junjun myaxix tbanil, part cyajben. 21Cyja'tzun, ka at jun tpa'n tib ti'j ju mya ba'n lu ex minti' in tz'ilix tu'n, c'oquel te jun macbil tbanilxix, tecuxix Kajaw ex at tajben te Kajaw, ex banin tten tu'n tajben tuj tcyakil ak'untl ba'n. 22Tel oka ti'j cyachbil cu'xun, tz'oc tililx tu'na tu'n tbinchanteya aju tz'aklxix ex tu'n tten tocslabla ex tu'n tten tc'ujlalila ex tu'n tten tmojbabl tiba cyuc'il mastl, junx cyuc'il keju in che cubsan twitz Kajaw, akeju sak tuj cyanmi. 23Mi'n tz'oc tmojtza'na cyyol xjal minti' cynabl ex minti' ch'in ba'n cyu'n; porque ba'n tu'na, tu'n jlu in tzaj cyk'oj xjal. 24Porque aju tmajen Kajaw mya ba'n tu'n tk'ojin, nok o'cx tu'n toc mans cyuc'il cycyakil ex tu'n tten tnabl tu'n tk'onte xnak'tzbil, ex tu'n tten tpasens. 25Ex mans tyol tu'n t-xi tca'win keju in che k'ojin ti'j, mya yajcu tz'ajtz ti'j cyanmi tu'n Dios tu'n tel cynic' ti'j ju yol axix toc, 26tu'ntzun tjaw cyque'yin cywitz ex tu'n cytzokpet tuj tc'obil tajaw il jatum tzyu'n ke tu'n cybinchante alcyeju tajbil tajaw il.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\