AMÓS 6

1Ay bec'bil cywitze akeye in che ank'ine tuj achbil tuj tnam Sión. Ay bec'bil cywitze akeye k'ukl cyc'u'je ti'j tnam Samaria, akeye nejenel te nasyon mas nim toclen, ex in che ul aj Israel kanil onbil cyuc'ile. 2Cyxi'ye tuj tnam Calne tu'n cyque'yine ti ma baj ti'j; bix che ic'e tuj tnam Hamat aju mas ma tij, ex tkanx che cu'xe tuj tnam Gat, aju cytanmi aj Filistey. ¿Maspetzun ba'n keye cywitz ke tnam lu? ¿Maspe nim cytx'otx' ke tnam lu twitz cyeye cytx'otx'? 3Minti' cyaje tu'n cyximane ti'j tk'ijlalil castiw tzul, pero tu'nju cybinchbene mya ba'n jurat naj tzul cyi'ne xitbil cyuwxix cyibaje. 4In che tane cyibaj tbanil watbil toc marfil cyi'j, in xi cych'alin cyibe cyibaj tbanil k'ukbil ex in che chyo'ne cyi'j ẍne'l ex tal wacẍ ulni cynabl; 5in che bitzane lepchke'que ti'j tk'ajk'ajel twi arpa ex nne'l cycano'ne ti'j David, in baj cybincha'ne txkantl txcaj chnab; 6in che c'ane vin cyuj ke nmak c'abl, tbanilxix aju perjum in ajben cyu'ne, ex misicyer in tzaj cybise ti'j xitbil tzul ti'j cytanmiye. 7Akeye che xel k'i'n tnejel tu'n cyxi'ye tuj juntl tnam najchak ex atzun cpol baj twi nintz wa'n nno'c cyu'ne ex ju cyachbile in bant. 8Ma txi ttziyan Kman jun yol axix toc tu'nx tib: Ate Kman aju Dios Tajaw Tcyakil in tma'n: Ic'un wu'ne aju cynimbil cyib tiyjil Jacob, cyuc'ix ke cyja xjal ma tij, ex cxel nk'o'ne tnam lu tuj cyk'ab aj k'oj tuc'ix tcyakilju at tuj, chi Kman. 9Ka ma che cyaj ten laj xjal tuj jun ja, cycyakil che cymel. 10Oc tjaw ti'n jun xjal t-ximlal ktzan terman tu'n tex ti'n ttxa'n pe'n tu'n tcub tpatun, cxel tkanin te juntl tuc'il tocx tuja: ¿Atxpe juntl xjal itz'x ma cnet tu'na? Minti', chi juntl ctzajel ttzak'we'n. Atzunju tnejel cxel tma'n: Mi'n k'ajta, porque mya ba'n tu'n ttzaj kna'n tbi Kman Dios. 11Porque ctzajel tma'n Kman tu'n ttzaj castiw cyibaj ke ja nmak ex cyibaj ke ja ch'in, ex il ti'j tu'n cybaj xitj cycyakil. 12¿Jacupe che jax ke chej twitz pic? ¿Jacupe bant cych'oquin xjal twitz pic? Icxtzun cyeye, minti' ma txi cybincha'ne cyi'j xjal tuj tumelxix ex nno'c cyk'o'ne ley te minti' tajben. 13In jaw cyniman cyibe tu'nju o cub ti'j tnam Lo-debar cyu'ne, ex in cyma'ne cyja': ¿Myapetzun tu'n kex kipumal cub ti'j tnam Kornaim ku'n? 14Akeye aj Israel, cyk'o'nque cwent ti'j, porque ate Dios aju Tajaw Tcyakil in tma'n cyja': Ctzajel wi'ne jun nasyon tu'n tk'ojin cyi'je, tu'ntzun cyyajlanjtzxixe tu'n, ex max ctzajel ke' yajbil ttxa'n cytx'otx'e tuj tnam Hamat tu'n tpon baj max tuj juntl pac' ttxa'n cytx'otx'e tuj tk'ab xak Arabá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\