DANIEL 11

1Ax icx weye xi ncyuwsa'ne tc'u'j Darío aju rey te Media, ex xi wonine tuj tnejel abk'i ttzyetlen tcawin. 2Ax icx tzaj tma'ntl anjel weye: —Ja'lo cxel nyec'une teya aju axix toc. Che cawiltl ox rey tuj Persia, ex te tibajxi c'oquel tcyajin rey, ex c'oquel mas k'inun cywitz ke ox rey che tel nej. Octzun tch'iy tipumal tu'n tk'inumabl, c'oquel tk'o'n il cyi'j xjal tu'n cyk'ojin ti'j cawbil tuj tnam Grecia. 3Pero te tibajxi ccawil jun rey at nim tnabl tu'n tk'ojin, ccawil cyibaj nimcu nasyon ex cbantel tu'n nok alcyex tajbil. 4Oc tcyuwsante tib, cnajel tcawbil ex te cyaje pa'n c'elel, pero mya cye tc'wa'l cyjel ten aju cawbil lu, ex mlay pon tipumal ic tza'n nej, porque otok baj pa'n, ex junxitl che cawil te t-xel. 5Aju rey te Ejipt ctel nimxix tipumal, pero at jun cyxol nejenel cye ke t-soldad ctel mas nim tipun ic tza'n te; c'oquel nimxix tipun ex aju tcawbil c'oquel te ma'xix. 6Octzun tel junjun abk'i, aju rey te Ejipt ex aju rey te Siria cbantel ti'j jun cyyol cycabil, ex aju rey te Ejipt cxel tk'o'n tme'jel tu'n tmoje' tuc'il rey te Siria, nok tu'n tten tzalajbil cyxol cabe nasyon. Pero aju ximbetz lu cnajel, porque tza'nx te xu'j, ax icx tal, tuc'ix tchmil ex cyuc'ix keju at cyoclen ttxlaj che bel byo'n. 7Pero at jun cyxol ke tiyjil xu'j lu c'oquel tzokpaj cyi'j ke soldad te Siria, ctzyetel lugar te tcolbil tib rey tu'n, ex akeju t-soldad ctel cyipun ex cbel cyi'j ke soldad te Siria cyu'n. 8Ax icx che xel ti'n ke tilbilal nno'c cydiosin xjal, cyuc'ix ke tilbilal binchamaj ti'j c'uxbil nno'cx k'ot tuj k'ak' tu'n tcub ulj, junx cyuc'il txkantl macbil wi'yilxix k'an pwak ex sak pwak cytx'otx'il, tu'n cypon ti'n tuj Ejipt. Ex tuj junjun abk'i minti' k'oj c'oquel cyxol cabe nasyon lu, 9aju rey te Siria c'oquel tzokpaj ti'j tcawbil rey te Ejipt, pero jurat c'ajel meltz'aj tuj ttanmi. 10Cbantel cyten ke tcy'ajal rey te Siria tu'n cyk'ojin ex cbantel cyten nimxix soldad cyu'n. Jurattzun naj ctzajel jun tcy'ajal cyuc'il ke t-soldad tu'n ttzyet ju cawbil tuj Ejipt tu'n; cnajel tcyakil tu'n ic tza'n tu'n jun nima otok ch'iy wen, ex te tibajxi c'ajetz meltz'aj tu'n toc tzokpaj ti'j lugar te tcolbil tib rey te Ejipt. 11Tu'nju cyocxlen tzokpaj ke soldad te Siria, ctzajel nimxix tk'oj rey te Ejipt, c'eletz k'ojlel cyi'j soldad te Siria nimxix cyajlal, ex bi'x che najel tu'n te jumajx. 12Tcublenxi cyi'j tu'n, ex cycyimlenxi ela' mil soldad te Siria tu'n, cjawil tniman tib, pero aju tipumal mlay ten nim tyemp. 13Aju rey te Siria c'oquel tchmo'n juntl maj ke t-soldad mas nim cybaj ic tza'n nej, ex tbajlenxi junjun abk'i c'oquel tzokpaj juntl maj ti'j rey te Ejipt, cyuc'il nimxix soldad k'i'mlex cymacbil in che ajben tuj k'oj. 14Octzun tbant jlu, nimcu xjal cjawil cyi'n cyib ti'j rey te Ejipt. Cyxol ke jlu at junjun xinak aj Israel puro mya ba'n ke, cjawil cyi'n cyib ti'j tu'ntzun tjapun aju tzaj yec'un teya tuj witzic', pero mlay che camban ke. 15Ctzajeltzun rey te Siria ex cjawil tbincha'n junjun wa'lbil ti'jele tnam toc muro ti'j tu'ntzun wen tocx, ex cbel ti'j tu'n. Mi ke mejor soldad te Ejipt mlay che we' cywitz ke aj k'oj lu. 16Aju rey lu oc tbincha' nok alcye tajbil ex mi a'l jun jacu tnimari tib tu'n tk'ojin tuc'il. Cyjel ten tuj lugar tbanil tx'otx' tbi ex aju tx'otx' lu cyjel ten tjak' tcawbil. 17Ax icx cbantel tten tu'n ttzyet tcyakil tx'otx' Ejipt tu'n; cbantel jun ttrat tuc'il rey lu ex cxel tk'o'n tme'jel te t-xu'jil, tu'ntzun tcamban ti'j tx'otx' Ejipt, pero aju t-ximbetz lu mlay japun. 18Te tibajxi c'oquel tzokpaj cyi'j ke tnam ate' tuj mlaj tx'otx', ex nimcu cye ke tnam lu che tzyetel tu'n, pero ctzajel tch'ixwi tu'n jun nejenel cye soldad te juntl nasyon, ex tibajx ctzajel mya ba'n. 19Entons c'ajel meltz'aj tu'n tpon tuj lugar te tcolbil tib tuj ttanmi, pero cbel ti'j ex cbel byo'n. 20C'oquel juntl rey te t-xel, ex ate rey lu cxel t-sama'n jun xjal peyil chojenj tu'ntzun tchmet tk'inumabl tuj tcawbil, pero nok nic'xi k'ij ctel, jurat cbel byo'n, masque mya tuj k'oj cymel. 21Te tibajxi jlu, c'oquel juntl rey puro ic'bilxix minti'tok toclen tu'n toc te rey, pero nok minaben ctzyetel cawbil tu'n nok tu'n sbubl. 22Ke soldad in che k'ojin ti'j che najel te jumajx tu'n, ax icx cbel tbyo'n aju nejenel cye pal. 23Ax icx che bel t-sbun keju otok bant ti'j jun cyyol tuc'il, ex masque mya nim xjal ctel tuc'il, pero a ccambal. 24Mi a'ltok jun bilte oc tocx tuj tx'otx' mas k'inunxix, ex oc tbincha' aju minti' o tbincha jun cyxol ke t-xe'chel. Aju k'inumabl otok tz'el cyi'n tuj k'oj, cbel t-sipan cyxol ke t-soldad, ex cbajel t-ximan tza'n tten tu'n toc tzokpaj cyi'j ke tnam toc muro cyi'j, pero nok nic'xi tyemp ctel. 25Tuc'il nim tipumal ex cyuw tc'u'j, c'oquel tzokpaj ti'j rey te Ejipt cyuc'il nimcu soldad uc'in tu'n. Atzunte rey te Ejipt c'eletz cyuc'il nimcu t-soldad nimxix cyipun ex c'oquel ten k'ojlel ti'j, pero nok minaben cbel ti'j tu'n sbubl ex mlay xcye' cyi'j aj k'oj. 26Ax keju otok che tzaj ttxco'n tu'n cywa'n tuc'il, cbantel ti'j cyu'n tu'n tnaj tcawbil, ake t-soldad cbel cyi'j ex nimcu che najel. 27Akeju cabe rey lu nok o'cx che ximal ti'j tu'n cybinchante mya ba'n jun ti'j juntl; che bel ke' ti'j jun mes tu'n cyyolin ex cycabil che nic'al yol, pero mi jun cye cjapunel t-ximbetz, porque na'nxtok tu'n tpon or. 28Aju rey te Siria c'ajel meltz'aj tuj ttanmi tuc'il tcyakil k'inumabl otok tz'el ti'n tuj k'oj, ex tu'nju in k'ojl ti'j tnam sc'o'maj tu'n Dios, entons cjapunel aju otok cub t-ximan, ex te tibajxi c'ajel meltz'aj tuj ttanmi. 29Octzun tpon tk'ijlalil banimaj ti'j, c'oquel tzokpaj juntl maj ti'j rey te Ejipt, pero tuj k'oj lu mlay camban ic tza'n tnejel maj. 30Che ul ke barc, k'i'n ke soldad cyu'n tzajnike tuj telex k'ij, ex che oquel tzokpaj ti'j, ctzajel nim t-xobil ex c'elel ok. Ctzajeltzun nimxix tk'oj ti'j tnam sc'o'maj tu'n Dios, ex oc tbincha' nok alcye tajbil cyi'j, atzun keju otok cyaj cycolin aju yol cyaj bant ti'j tu'n Dios cyuc'il nok tu'n cyajben te, oc tbincha' ba'n cye. 31Ke t-soldad cbajel cytz'ilsa'n tuj tja Dios tu'n mya ba'n, tuc'ix ju ja jatum nno'cx cyclon cyib xjal, ex cmayetel cyu'n tu'n mi'n cyxi k'ot ke chojbil akeju in che'x k'ot tcyakil k'ij, ex ax tuj tja Dios c'oquex cyk'o'n jun tilbilal ic'bilxix. 32C'oquel tilil tu'n rey tu'n cycambet tuc'il xmoxbil akeju otok tz'el cypa'n cyib ti'j yol otok cyaj bant ti'j tu'n Dios cyuc'il, atzun keju k'ukl cyc'u'j ti'j Dios che tel wa'lxix ex mi'n txi cyniman tyol. 33Ke xjal at cynabl cyxol t-xjalila cxel cyk'o'n xnak'tzbil cye nimcu xjal, pero tzul jun tk'ijlalil che bel byo'n, che bel patun, cxel elk'a'n tcyakilju at cye ex at junjun che oquel te majen cyuj tx'otx' minti' ojtzki'n cyu'n, pero nok nic'xi tyemp ctel jlu. 34Octzun tpon tk'ijlalil oc ttzaj yajbil, oc cyc'ma' ch'in onbil ex nimcu c'oquel cymojban cyib cyuc'il, pero nok tten cyu'n. 35Ax icx che bajel yajla'n junjun cye keju che k'olte cynabl tnam xjal. Aju joybil cyi'j c'ajbel tu'n t-sakix tuj cyanmi ex tu'n cyten minti' cypaltil ocxi tpon mancbil tk'ijlalil banimaj ti'j. 36Cbantel tcyakil tu'n rey nok alcye tajbil, cjawil tniman tib, c'oquel tk'on tib te ma' toclen cywitz cycyakil dios nno'c cydiosin xjal, ex c'oquel ten yolil mya ba'n ti'j Dios axix toc. Tcyakil ba'n c'elel te ocxi ttzaj t-sama'n Dios tcastiw, porque aju at tu'n tbant tu'n Dios, cbantel tu'n. 37C'elel tic'un rey lu cydios ke t-xe'chel, cyuc'ix ke dios in che c'ulun xu'j cywitz, cyuc'ix mastl dios nno'c cydiosin xjal, porque c'oquel tk'on tib te ma'xix toclen cywitz cycyakil. 38Masque icju, pero c'oquel ten c'ulul twitz jun dios tuj twitz ka tu'n oc cletel, aju dios lu minti' ojtzki'n cyu'n ke t-xe'chel, ex cxel toyin k'an pwak te, tuc'ix sak pwak, cyuc'ix ke tal abj tbanilxix, cyuc'ix ke oyaj wi'yilxix. 39Tu'nju onbil tu'n jun dios minti' ojtzki'n cyu'n xjal, c'oquel tzokpaj k'ojlel cyi'j ke ja te cycolbil cyib xjal, ex c'oquel tk'o'n cyoclen xjal te ma'xix, akeju in cyma'n ka ate jlu rey, ex cxel tk'o'n cytx'otx' te chojbil cye. 40Octzun tpon mancbil tk'ijlalil, aju rey te Ejipt c'oquel tzokpaj ti'j rey te Siria, pero aju rey te Siria c'eletz ic tza'n cyk'ik' jbal ex c'oquel tzokpaj ti'j rey te Ejipt; c'eletz cyuc'il ke tcarwaj in che ajben tuj k'oj, cyuc'ix ke t-soldad cyjax cyibaj chej, ex nimcu barc. C'ic'el cyuj nimcu nasyon ic tza'n jun nima nne'x tilj tuj tbe oc tch'iy wen. 41Ax icx c'oquex tuj tx'otx' toc tbi Tx'otx' Tbanilxix ex cbel cyi'j nimcu nasyon tu'n, pero ke xjal najl tuj Edom, tuj Moab ex mas mijcu cye keju najl tuj tx'otx' Amón che cletel. 42Ctzyetel txkantl nasyon tu'n, ax icx te Ejipt mlay cyaj clet. 43Cxel ti'n nimcu k'inumabl k'an pwak, sak pwak, ex cycyakil ke macbil tbanilxix ate' tuj Ejipt. Ax icx cbel cyi'j ke nasyon Libia ex Etiopía tu'n. 44Pero ctzajel t-xobil tu'n jun tkanil ctzajel tuj tjawitz k'ij ex tuj tx'otx' tuj tbank'ab k'ij, c'ajel meltz'aj tuc'il nim ttx'u'jil ex che bel tbyo'n nimcu xjal. 45Atzun cbel ten tcampament cyxol mar tuc'il witz xjan ex tbanilxix. Pero cpol or tu'n tcyim ex mi a'l jun c'onil ti'j.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\