DANIEL 4

1Xi t-sama'n rey Nabucodonosor jun u'j cye cycyakil xjal cyuj cycyakil tnam ex cycyakil nasyon ex cycyakil c'loj yol in che yolin xjal ti'j tuj tcyakil twitz tx'otx', ex in tma'n u'j cyja': Cuchiwt che tene tuj txubtxaj ex tuj ba'n. 2Waje tu'n cybinteye aju binchben ma'xix t-xilen ma bant wi'je tu'n Dios ma'xix toclen. 3Ma'xix t-xilen tbinchben ex ke techal in che bant tu'n, aju tcawbil ax cyjel ten te jumajx ex cucx ctel tipumal tuj tcyakil tabk'iyil te jumajx. 4Akine Nabucodonosor, atintoke tuj txubtxaj tuj njaye ex in chin tzalajtoke tu'nju ba'n nne'la tcyakil weye. 5Pero at jun ak'bil, tej in chin tane at jun nwitzic'e oc, ex tzaj nim nximbetze tu'nju at jun o wile mer ic tza'n tuj witzic', cyja'tzun tzaj nim t-xobil wi'je. 6E tzajtzun ntxco'ne cycyakil aj nabl ate' tuj Babilonia, tu'n ttzaj cytx'olba'n alcye t-xilen nwitzic'e. 7E ultzun cycyakil ke chman, ke aj k'ij, ke aj nabl ex keju in che xnak'tzan cyi'j che'w, ex xi nma'ne nwitzic'e cye, pero minti' tzaj cyma'n ti t-xilen. 8Te mancbilxitzun pon Daniel, ex xi nma'ne aju nwitzic'e te. Ate Daniel at cyxew ke dios xjan tuc'il, ex ax juntl tbi Daniel Beltsasar, ic tza'nx tbi ndiose. 9Aya Beltsasar nejenel cye aj k'ij, nchiye, ba'n wu'ne at T-xew Dios tuj tanmiya, aju Dios xjan, ex nne'l tnic'a ti'j yol cwest tu'n tel nic'baj ti'j. Bintza aju ma wile tuj nwitzic'e ex k'mantza ti t-xilen. 10Atzun jlu ma wile mer ic tza'n tuj witzic' tej coẍltok kine twi nwatbile. Tuj tmijil tx'otx' attok jun tze' ma' twa'l. 11Aju tze' o ch'iyxix wen ex ma' oc tc'itz; aju tunin japun tacl max twitz cya'j ex o k'ancha'lin max ttxa'npun tx'otx'. 12Ke t-xak puro mejorxix che que'yin ex at nimxix twitz; cabal in che wa'n cycyakil tu'n. Ke txcup tuj cojbil ax in che ojlan tjak' t-xlecumal, ke chyu'j ax in baj cybincha'n cyk'u' ttxa'n tk'ab ex cycyakil keju ate' twitz tx'otx' in che ank'in tu'n. 13Pero mer ic tza'n tuj witzic', tej coẍltok kine twi nwatbile, minaben o wile jun anjel toc te xk'ukil, cu'tz twitz cya'j, 14ex jaw tk'ajk'ajel twi' cyja': Cytx'emin jawe tze' lu, cytx'emin ela ke tk'ab tuc'ix t-xak ex cysputun baje ke twitz. E cyel ok ke txcup ate' tjak' t-xlecumal, ax icx ke chyu'j ate' ttxa'n tk'ab. 15O'cx cyk'on cyaje ttronc tuc'ix tloc' ex cyc'alon oque tu'n caden c'uxbil ex caden k'an c'uxbil, ex e tcyaj ten tuj c'ul tuj cojbil. E tcub tk'ab che'w tibaj, e tten cyuc'il txcup ex e twa'n c'ul junx cyuc'il. 16E tbaj tzacsit tnabl ex e toc tnabl ic tza'n tnabl jun txcup, ex aju tyab twi' ctel wuk abk'i. 17Atzun castiw lu ma tzaj k'ma'n cyu'n ke anjel xjan cyoc te xk'ukil, tu'ntzun tel cynic' cycyakil xjal ti'j ka ate Dios ma' toclen ex at nim tipumal tu'n tcawin cyibaj cycyakil cycawbil xjal ex a Dios nno'c k'onte toclen jun xjal tu'n tcawin, nok alcye tajbil tu'n toc tk'o'n, ex nno'c tk'o'n junjun xjal mas ch'in cyoclen te nejenel cyuj junjun nasyon, chi anjel. 18Atzun nwitzic'e oc jlu; akine rey Nabucodonosor; ex xi nma'ne te Beltsasar: K'mantza ti t-xilen, porque mi jun aj nabl tuj ncawbile ma tz'el tnic' ti'j, pero jacu tz'el tnic'a ti'j, porque tuc'ila ta' T-xew Dios, aju Dios xjan, nchiye te Beltsasar. 19Atzunte Daniel, aju ax juntl tbi Beltsasar, cub ten nim ximal ti'j, ex bi'x baj tzpet tnabl, pero akine rey xi nma'ne te: Beltsasar, mi'n jaw sec'paja tu'n tlaj nwitzic'e ex tu'n tlaj pujbil ti'j, nchiye te. Tzajtzun tma'n Beltsasar weye: Ay, aju t-xilen twitzic'a lu cyibajxwit ke tajk'oja cub tz'ak. 20Aju tze' matij twa'l ex matij tc'itz xtila, aju max in japun tunin twitz cya'j ex k'anchal twi' max ttxa'npun tx'otx', 21aju puro tbanilxix ke t-xak ex nim twitz, cabal in canun tu'n cywa'n cycyakil ti'j, aju in che cub bune' txcup tuj cojbil tjak' t-xlecumal ex in bant cyk'u' ke tal chyu'j ttxa'n tk'ab, 22aju tze' lu, atzun in yolin ti'ja, Tat Rey, tu'nju ma ch'iy toclena ex ma tz'oc tipumala. Aju toclena ma'xix ma tz'oc ex ma japun canun max twitz cya'j, ex aju tcawbila ma pon max tuj tcyakil twitz tx'otx'. 23Ax icx ma tila jun anjel xjanxix cyja' tcu'tz twitz cya'j ex in tma'n: Cytx'emin jawe tze' lu ex cytoken baje, nok o'cx e tcyaj ten ttronc tuc'ix tloc' ex cyc'alon oque tu'n caden c'uxbil ex caden k'an c'ubil ex ax e tten tuj c'ul tuj cojbil, e tcub tk'ab che'w tibaj ex e twa'n c'ul cyuc'il txcup tuj cojbil ocxi tjapun wuk abk'i. 24Aju t-xilen jlu, atzun castiw ma tzaj tma'n Dios ma'xix toclen tu'n ttzaj tibaja, Tat Rey. 25C'elex lajo'na cyxol xjal ex cnajalaya junx cyuc'il ke txcup; c'ul cxel twa'na ic tza'n cye wacẍ, ex cbel tz'ak tk'ab che'w tibaj t-ximlala. Atzun cbajel ti'ja tuj wuk abk'i, ocxi tel tnic'a ti'j ka ate Dios ma' toclen, ex cycyakil cycawbil xjal ate' tjak' tcawbil, ex a nno'c k'onte cye cawil, nok alcye taj tu'n toc tk'o'n. 26Aju tronc ex tloc' tze' tu'n tcyaj ten, atzun in tma'n tu'n tc'monteya toclena juntl maj ocxi tel tnic'a ti'j ka ate Dios mandaril tibaj tcyakil. 27Tu'ntzun jlu, Tat Rey, nimanxa aju yol cxel nma'ne teya: Cawina tuj tumelxix, mi'n binchantla il; colin cyaja aju mya ba'n, ex onina cye meba. Ka ma tbinchaya icju, balo jacu tz'ank'ina tuj txubtxaj ex tcyakil jacu tz'el ba'n teya, chi Daniel, tzaj tma'n weye, chi rey. 28Tcyakil aju o k'manjtz te rey Nabucodonosor o japun. 29Tel-lenxi jun abk'i, matok in bet rey twi tja tuj Babilonia, 30tma: Cyque'yinxe aju nintz tnam Babilonia tbanilxix. Tu'n wipumale ma jaw nbincha'ne jlu tu'n nnajane tuj ex tu'ntzun cyque'yinte xjal aju woclene ma'xix. 31Cucxtok tyolin rey tej ttzaj k'ajt jun tk'ajk'ajel tuj cya'j ex tma: Bintza ju yol lu aya rey Nabucodonosor: Aju toclena te rey ma tz'el k'i'n; 32c'elex lajo'na cyxol xjal ex c'ank'ila junx cyuc'il ke txcup; c'ul cxel twa'na ic tza'n cye wacẍ tuj wuk abk'i, ex maxi tzul tnabla ocxi tel tnic'a ti'j ka ate Dios ma' toclen cyibaj cycyakil tnam ate' twitz tx'otx' ex a nno'c k'onte cye cawil nok alcye taj tu'n toc tk'o'n. 33Tujxtzun or lu japun aju t-sentens otok k'manjtz; ex lajo'n Nabucodonosor cyxol xjal; c'ul xi twa'n ic tza'n cye wacẍ, ex cub tk'ab che'w tibaj t-ximlal; o ch'iy t-xyanil ti'j ic tza'n ttzmal t'iw, ax icx o ch'iy t-xpac'il tk'ab ex tkan ic tza'n t-xpac'il tkan t'iw. 34Tej tjapun baj nsentense, akine Nabucodonosor jax nque'yine twitz cya'j ex in banixe. Xitzun nk'o'ne chjonte te Dios ma'xix toclen ex jaw nnimsa'ne aju Dios itz' te jumajx tu'n yol lu: Aju tipumal cucx ctel te jumajx; ex aju tcawbil ax ctel tuj tcyakil tabk'iyil. 35Minti' cyoclen cycyakil xjal ate' twitz tx'otx' tuj twitz. In tbincha'n aju te tajbil ic tza'nx tuj cya'j ax icx twitz tx'otx'. Mi jun xjal jacu bant tmayet Dios tu'n, ex mlay tma jun xjal te: ¿Tiku'n in tbincha'na jlu? Chiwt. 36Tujx or lu in banixe, ax icx o nc'ame juntl maj woclene te rey ex e niman juntl maj xjal weye. Ke xjal at cyoclen ntxlaje ex keju mas ma' cyoclen tuj ncawbile e ul jyolte weye, oc k'o'n juntl maj woclene te rey tuj ntanmiye, ex mas nim woclene o nc'ame ic tza'n tej ntene nej. 37Ja'lotzun, akine Nabucodonosor in xi nk'o'ne chjonte teju Rey at tuj cya'j, in chin nimane te ex in jaw nnimsa'ne tbi, porque tcyakilju in tbincha'n, ax toc ex tz'aklxix, ex jacu bant tu'n tu'n cycub manset ke xjal in jaw cyniman cyib.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\