DANIEL 5

1E tzaj ttxco'n Belsasar aju rey te Babilonia jun mil xinak ma'xix cyoclen tuj tnam, tu'n cywa'n tuc'il tuj jun nintz wa'n, ex tej in che wa'ntok, xi cyc'an nim vin. 2Tu'nju otok chyo'n twi' Belsasar tu'n vin, xi tma'n tu'n cytzaj k'i'n ke copa k'an pwak ex sak pwak cytx'otx'il, akeju otok che tzaj ti'n Nabucodonosor aju ktzan tchman tuj tja Dios tuj Jerusalén. E ultzun k'i'n ke copa, ex atzun ke e ajben te tc'abl rey ex te cyc'abl ke t-xu'jil ex ke t-xu'jil mas ch'in cyoclen, ex keju otok che pon tuj nintz wa'n. 4Cycyakil in che c'antok vin ex in che nimsantok cybi cydios, akeju tilbilal k'an pwak, sak pwak, k'an c'uxbil, c'uxbil, tze' ex abj cytx'otx'il. 5Tujxtzun or lu jaw jlet jun k'abaj cytxlaj candil, ex oc ten tz'ibal tu'nx twi k'abaj twitz ja. Tejtzun tque'yinte rey aju k'abaj in tz'iban, 6puro spelin oc tu'n t-xobil, bi'x naj tnabl, bi'x el baj tipun, ex ke tkan e oc ten lu'lul. 7Jawtzun sch'in ex e tzaj ttxco'n ke aj k'ij ate' tuj Babilonia, cyuc'ix ke aj nabl ex keju in che xnak'tzan cyi'j che'w twitz cya'j, ex xi tma'n cye: —Alcye jun ma jaw sch'inte aju tz'iban tzalu ex ka ma tzaj tchic'ba'n ti t-xilen, c'oquel k'o'n jun t-xbalun tbanilxix ẍjulin que'yin, cbel k'o'n jun uwj tkul, k'an pwak ttx'otx'il, ex c'oquel k'o'n toclen tu'n toc te toxin cawil tuj ncawbile. 8Cycyakil aj nabl in che ajbentok te rey e ocx tuja, pero mi jun el tnic' ti'j yol tz'iban twitz ja ex mi jun bant tchic'bante te rey ti t-xilen. 9Atzunte rey Belsasar tzaj nimxix t-xobil ex jumajx spelin oc que'yin. Ke xjal at cyoclen ttxlaj minti' el cynic' ti'j alcye tu'n tbant cyu'n. 10Atzunte ttxu rey, tej tbinte tk'ajk'ajel twi' rey ex tk'ajk'ajel cywi' ke xjal ma' cyoclen otok che tzaj ttxco'n, ocx tuja jatum otok tz'oc nintz wa'n, ex tma: —Tat Rey, ba'nwt tz'el tk'ija te jumajx. Mi'n tzaj baj tc'u'ja ex mi'n tz'oc twitza te spelin, 11porque tuj tcawbila at jun xinak at cyxew ke dios xjan tuc'il. Tuj tk'ijlalil ojtxi, tej toctok tchmana te rey, el tnic' ti'j, aju xinak lu at tnabl ex at nim tojtzkibl ic tza'n cye ke dios. Tu'ntzun jlu, ate rey Nabucodonosor aju ktzan tchmana oc k'onte xinak lu te nejenel cyxol cycyakil ke chman, ke aj k'ij, ke aj nabl ex keju in che xnak'tzan cyi'j ke che'w, 12porque ate Daniel, aju Beltsasar tbi oc tk'o'n ktzan rey, at mastl tnabl cywitz mastl xjal, at tojtzkibl ex at nim tnabl tu'n tpjet witzic' tu'n ex tu'n t-xi tchic'ba'n alcye t-xilen junjun yol bajx tz'el nic'baj ti'j ex tu'n ttzak'wet junjun yol cyuw ttx'olbanjtz. Txcontza Daniel ja'lo, ex atzun ctzajel chic'bante teya ti t-xilen aju ma tz'oc tz'iban twitz ja, chi ttxu rey. 13Xitzun k'i'n Daniel twitz rey, atzunte rey xi tkanin te: —¿Apeya Daniel, aju tzaj k'i'n pres tuj Judey junx cyuc'il mastl xjal Judiy tu'n ktzan nchmane aju rey Nabucodonosor? 14Ma nbiye at T-xew Dios tuc'ila, at nim tnabla, at tojtzkibla ex nne'l tnic'a ti'j tcyakil. 15Ke xinak at cynabl ex ke aj k'ij ma che ul wuc'ile tu'n tjaw cysch'i'n aju tz'iban twitz ja ex tu'n ttzaj cychic'ba'n weye ti t-xilen, pero minti' ma tz'el cynic' ti'j. 16Pero ma nbiye ka jacu pjet tu'na ke yol minti' nne'l nic'baj cyi'j ex jacu tzak'wet tu'na junjun yol mas cyuw. Ka ma jaw t-sch'i'na ke yol lu ex ka ma tzaj tchic'ba'na weye ti t-xilen, jacu tz'oc nk'o'ne t-xbaluna tbanilxix ẍjulin que'yin, cbel nk'o'ne jun uwj tkula, k'an pwak ttx'otx'il, ex c'oquel nk'o'ne toclena tu'n toca te toxin cawil tuj ncawbile. chi rey. 17Atzunte Daniel xi ttzak'we'n te rey: —E tten toyaja te teya ex ba'n tu'n t-xi tk'o'na oclenj lu te juntl. Masque mi jun ctzajel nc'mo'ne, pero jacu txi ntx'olba'ne aju in tma'n yol ma tz'oc tz'iban twitz ja. 18A Dios aju ma' toclen, xi k'onte cawbil te tchmana Nabucodonosor, ax icx oc tk'o'n toclen te ma'xix, ex xi tk'o'n tajwalil ex nimbil te. 19Tu'nju toclen xi k'o'n, ke xjal najl cyuj cycyakil tnam ex nasyon ex cycyakil c'loj yol o ten tchiylal cye ex e lu'lun twitz. E cub tbyo'n junjun xjal, atzun junjuntl minti'; o tbincha nok alcye tajbil, xi tk'o'n cyoclen junjun, atzun junjuntl el ti'n cyoclen. 20Pero tej tjaw tniman tib ex tej toc jawni twitz, el k'i'n toclen te rey ex tajwalil. 21Ex lajo'n cyxol xjal ex oc tnabl ic tza'n tnabl jun txcup, ax o cyaj ten cyxol chej te tjak' c'ul. C'ul xi twa'n ic tza'n cye wacẍ, ex o tz'ac' t-ximlal tu'n tk'ab che'w, ex maxitzun ul tnabl tejxi tel tnic' ti'j ka ate Dios ma'xix toclen cyibaj cycyakil cawbil ex in che oc tk'o'n ke cawil nok alcye taj tu'n cyoc tk'o'n. 22Atzun teya, aya Belsasar, masque bi'n tu'na ti o baj ti'j ktzan tchmana, pero minti'x ma cub tmansin tiba, 23nokpe ma tz'oc tena xmayil ti'j Kman aju at tuj cya'j, ex ma txi tma'na tu'n cytzaj k'i'n ke copa akeju e tzaj k'i'n tuj tja Dios tuj Jerusalén; ma c'ana vin cyuj ke copa lu junx cyuc'il ke xjal ma che tzaj ttxco'na, ex ma jaw tnimsa'na cybi ke dios k'an pwak, sak pwak, k'an c'ubil, c'uxbil, tze', ex abj cytx'otx'il. Akeju dios lu miban che que'yin, miban che bin ex minti' ch'in ba'n cyu'n. Atzunte Dios, aju in tk'o'n tchwinklala ex Tajaw tcyakilju in tbincha'na, na'nx tjaw tnimsa'na tbi. 24Cyja'tzun ma tzaj t-sama'n ju k'abaj lu, aju ma cub tz'ibante yol lu. 25Aju yol tz'iban twitz ja, atzun jlu: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN, 26ex atzun cyxilen jlu: MENE: Atzun in tma'n: Ate Dios ma k'mante jte' k'ij tu'n tcawina ex ja'lo ma pon baj; 27TEKEL: atzun in tma'n: Ma malonjtza tuj balans ex mya cabal ma tz'el talila; 28PERES: Atzun in tma'n: Aju tcawbila c'elel k'i'n teya ex cxel k'ot cye aj Media ex cye aj Persia, chi Daniel te rey. 29Tbajlenxitzun jlu, xi tma'n rey Belsasar tu'n toc k'o'n t-xbalun Daniel tbanilxix ẍjulin que'yin, ex tu'n tcub cotba'n jun tu' k'an pwak ttx'otx'il ex xi tma'n cye cycyakil xjal ka ate Daniel otok tz'oc toclen te toxin cawil tuj tcawbil rey. 30Tujxtzun ak'bil lu cub byo'n Belsasar aju rey cye aj Babilonia, 31atzunte Darío aju aj Media o tcamba ju cawbil, tej toctok twi' 62 abk'i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\