DANIEL 9

1Ate Darío aju tcy'ajal Asuero ex cyiyjil aj Media in cawintok cyibaj aj Babilonia. 2Tuj tnejel abk'i ttzyetlen tcawin Darío, akine Daniel in chin xnak'tzantoke tuj cyu'jil t-sanjel Dios, ex el nnic'e ti'j aju otok tma Kman te Jeremías, ka il ti'j tu'n tjapun baj 70 abk'i tcublen xitj tnam Jerusalén. 3In oc tene na'l Dios, in cubsane twitz, cub nyo'ne we'yaj, oc nk'o'ne nxbalune ch'i'x twitz ex in cub ke'ye tuj tza'j. 4In cubsane twitz Kman aju Ndiose, ex xi nma'ne te aju il otok kbinchaye, nchiye cyja': Nman Dios, ma'xix toclena ex xobajilxixa, in japun tu'na tcyakilju yol in tzaj ttziyana, ex in tzaj k'ak'an tc'u'ja cyi'j keju in che c'ujlan teya ex in che japun ke tmandamyenta cyu'n: 5Ma ko binchane il, ma kbinchaye mya ba'n, ma kbinchaye aju puro ploj, ma tz'el kpa'n kibe ti'ja, minti' ma txi knimane tmandamyenta ex tleya. 6Minti' ma txi knimane cyyol ke tmajena akeju t-sanjela, akeju e tzaj t-sama'na tu'n cyyolin cye ke kreye, cye ke nejenel keye, cye ke kxe'chele ex cye cycyakil tnam xjal aj Israel. 7Aya Nman tz'aklxixa, atzun keye, ako'ye aj Israel, ma tzaj kch'ixwiye ja'lo, tza'nx ke aj Judá ex keju najlke tuj Jerusalén, ax icx cycyakil aj Israel, akeju ate' nikayin ex akeju ate' najchak cyuj ke mastl nasyon jatum o che pon tk'o'na tu'n tlaj il o cybincha twitza. 8Atzun keye Nman, ma tzaj kch'ixwiye, ax icx ke kreye, ke nejenel kxole ex ke kxe'chele, tu'nju ma ko binchane il twitza. 9Atzun teya Nman Dios, at nim tk'ak'bil tc'u'ja ex in cub tnajsa'na kile masque ma tz'el kpa'n kibe ti'ja, 10minti' ma txi kbi'ne tyola Nman Dios, ex minti' ma txi knimane tleya, aju tzaj cyma'n ke tmajena akeju t-sanjela. 11Cycyakil aj Israel ma che ic' tibaj tleya ex minti' ma txi cyniman tyola; cyja'tzun ma tzaj castiw lu kibaje, porque ma japun aju yol axix toc tzaj tma'na, aju tz'iban tuj tley Moisés aju tmajena, porque ma ko binchane il twitza. 12Tej ttzaj t-sama'na nimxix mya ba'n kibaje, atzun ma japun aju tyola tzaj tma'na ki'je ex cyi'j keju e cawin kibaje; bajx tzaj jun castiw ma'xix twitz tx'otx' ic tza'n jlu, ic tza'n ju ma tzaj tibaj tnam Jerusalén. 13Tcyakilju mya ba'n ma tzaj kibaje lu, ma japun ic tza'nx tz'iban tuj tley Moisés, pero na'nx koc tene jyolte onbil tuc'ila tu'n tel knic'e ti'j tyola axix toc, ex na'nx tcyaj kcoline tu'n kbinchane mya ba'n. 14Cyja'tzun Nman Dios, ma tzaj t-sama'na castiw lu kibaje, porque teya tz'aklxixa tuj tcyakilju in bant tu'na, atzun keye minti' ma txi knimane tyola. 15Nman Dios, o txi tyec'una tipumala ma'xix tej cyetz ti'na ke xjal tuj Ejipt, akeju etzan tu'na, ex bi'x cyaj bant ojtxi tu'n cyyolin xjal ba'n ti'ja ex cucx ja'lo, atzun keye ma ko binchane il ex ma bant ju mya ba'n ku'ne. 16Nman, ba'n ku'ne at xtalbil tuc'ila, cyja'tzun mi'n cucx tk'ojina ex mi'n cucx ttzaj ttx'u'jila ti'j tnam Jerusalén, porque aju tnam lu etzan tu'na ex teya aju witz xjan. Cycyakil xjal najlke cyuj ke tnam nikayin ate' in che xmayin ti'j tnam Jerusalén ex cyi'j ke xjal etzan tu'na, tu'n tlaj kile ex tu'n tlaj cyil ke kxe'chele. 17Ja'lotzun Kman Dios, bintza nyole ex nkanbetze akine tmajena, que'yintza tjaya puro bisbajilxix ta', ex k'ak'antz tc'u'ja ti'j, tu'ntzun tjaw nimsa'n tbiya. 18Nman Dios, txalbantz twi'ya ex bintza, que'yintza aju xitbil ma tzaj ki'je ex ti'j ju tnam etzan tu'na. Minti' in ko cubsane twitza tu'nju ba'n ko'ye, nok o'cx tu'nju at nim tk'ak'bil tc'u'ja. 19Ko tbintza Nman ex najsama kile. Binchama ki'je Nman ex tzaja onil keye tu'ntzun tjaw nimsan tbiya; mi'n ayona mastl k'ij Nman, porque teya aju tnam lu cyuc'ix tnam xjal etzan ke tu'na. 20Tej cucxtok nna'ne Dios, ex tej cucxtok tjatz npa'n wile, ex tej cucxtok t-xi nma'ne te Dios aju il otok cybincha ke nxjalile aj Israel, ex tej cucxtok ncubsane twitz Kman aju Ndiose ti'j ju witz xjan etzan tu'n, 21ex tej matok in chin na'ne Dios, aju anjel Gabriel tbi, aju otok cub tyec'un tib nwitze nej ic tza'n tuj witzic', ul lipan jatum atine tej ch'ixtok tpon or tu'n t-xi k'ot ju chojbil te Dios, aju in xi k'ot tcyakil kale, 22ex tzaj tchic'ba'n weye, chi cyja': —Daniel, lu kine ma chin ule tuc'ila k'ol tnabla ex tojtzkibla. 23Tej xke' tna'na Dios, ate Dios ma tzaj tzak'wente teya. Ma chin tzaje k'malte teya aju taj Dios tu'n tbinteya, porque c'ujla'nxixa tu'n. Ja'lotzun chebaxix bintza aju cxel nma'ne teya, tu'ntzun tel tnic'a ti'j aju ma tzaj yec'un teya ic tza'n tuj witzic'. 24O bant ti'j tu'n tjapun 70 seman cyibaj ke t-xjalila ex tibaj ttanmiya xjan, tu'ntzun tnaj aju mya ba'n ex il, tu'n tbaj chjet il ex tu'n t-xe't jun cawbil tuj tumelxix te jumajx, tu'ntzun tjapun aju o k'manjtz cyu'n ke t-sanjel Dios ex tu'n toc k'o'n toclen aju Xjal Mas Xjanxix. 25Il ti'j tu'n tbinteya jlu ex tu'n tel tnic'a ti'j: Ocxi tetz orden tu'n tjaw binchet juntl maj tnam Jerusalén, ex maxi oc tul ju Nejenel aju ctzajel k'o'n toclen, c'elel wuk seman tuc'ix juntl 62 seman. Che bajel binchet juntl maj ke cay ex ju muro, pero tuj tk'ijlalil mya ba'n. 26Tbajlenxitzun 62 seman, cbel byo'n aju nejenel otok tz'oc k'o'n toclen ex mi jun ccolil ti'j. Atzunju tnam Jerusalén tuc'ix tja Dios che bel xitun cyu'n t-soldad jun rey tzul; jurat cbajel naj tnam tu'n, ic tza'n nnu'l tilj jun nima, ex cucx ctel k'oj max te mancbil ex cucx ctel xitbil ic tza'n banimaj ti'j. 27Ex oc ttzyet juntl seman, cbantel ti'j jun tyol rey cyuc'il nimcu xjal, pero tuj tmijil seman cmayetel tu'n, tu'n mi'n t-xi k'ot chojbil ex oyaj. Ex ax tuj tja Dios c'oquex tk'o'n jun tilbilal ic'bilxix. Aju xjal lu cucx cbinchal mya ba'n maxi oc tnaj, ic tza'n banimaj ti'j.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\