DEUTERONOMIO 19

1Octzun cybaj naj ke xjal cyuj ke nasyon tu'n Kman Dios, oc ttzaj tk'o'n cytx'otx' cyeye, oc cyoque tajwil cytx'otx' ex oc cynajane cyuj ke cytanmi ex cyuj cyja, 2c'eleltzun cypa'ne ox tnam tuj tx'otx' aju ctzajel tk'o'n Kman Dios tu'n toc te cyeye. 3Ox pa'n tz'ela tx'otx' cyu'ne, ex che bajel cybincha'ne ke be che pol cyuj ke ox tnam, tu'ntzun tpon cyclon cyib ke byol xjal cyuj. 4Aju otok biyun, ba'n t-xi ok tuj jun cye ke tnam lu ex jacu clet, ka mya ximamaj tu'n aju otok tbincha, ex ka minti'tok k'oj cyxol. 5Ic tza'n ka ma che'x cabe xjal tjak' c'ul tx'emil si', ex oc toc ten jun tx'emil si', ka nne'xcu cotpaj c'uxbil ti'j tkan ex acu cpol tz'ak ti'j tuc'il ex bi'x ma cyim tu'n, ba'ntzun t-xi ok tuj jun cye ke tnam lu, ex cyja'tzun tten ccletel. 6Mya yajcu tzaj ttx'u'jil jun xjal at t-xilen ktzan cyimni tuc'il, ex taj tu'n t-xelin ti'j aju otok biyun ka ma pon cnet tu'n, tu'nju najchak tu'n t-xi tbetin jaculo cub tbyo'n, pero aju xjal lu minti' til tu'n tcub byo'n tu'nju mya cyajk'ojtok cyib tuc'il aju otok cyim tu'n. 7Tu'ntzun jlu in xi nma'ne tu'n tel cypa'ne ox tnam, 8ex oc tel lak'e' cytx'otx'e tu'n Kman Dios, ex oc t-xi tk'o'n tcyakil tx'otx' cyeye ic tza'nx o txi ttziyan cye cyxe'chele, 9c'eleltzun cypa'ntle oxtl tnam te cycolbil cyib xjal. Ctzajel tk'o'n Kman tx'otx' cyeye ka cucx ma che japun ke tmandamyent cyu'ne, akeju ma che'x nk'o'ne cyeye ja'lo, ka cucx ma cyc'ujlaye Kman Dios ex ka cucx ma che'x lpe'ye ti'j tbe. 10Cyja'tzun ctelba cyu'ne tu'n mi'n tcub byo'n jun xjal minti' til tuj tx'otx' ctzajel tk'o'n Kman Dios te cyetzbile, ex minti'tzun cyile ti'j tcamic jun xjal minti' til. 11Katzun at jun xinak tajk'oj tib tuc'il juntl, ka ma cub ten xk'ukil ti'j tuj ewaj, ka ma tz'oc tzokpaj ti'j ex ka ma cub tbyo'n, ex ka te tibajxi cxel ok tuj jun cye tnam te cycolbil cyib xjal, 12atzun cye tij xjal tuj ttanmi cxel cyma'n tu'n tetz k'ibaj xjal lu, tu'n t-xi cyk'o'n tuj tk'ab jun xjal at t-xilen tuc'il ktzan cyimni, tu'ntzun t-xelin ex tu'n tcyim. 13Mi'n tzaj tz'e'y cyc'u'je ti'j, cyja'tzun cwebil tu'n mi'n cycub byo'n ke xjal minti' cyil cyxol aj Israel, tu'ntzun tel ba'n te cyeye. 14Tuj tx'otx' ctzajel k'o'n cyeye tu'n Kman Dios, mi'n tzic' cylak'ba'ne tmojonil cytx'otx' ke cyvesine, aju tmojonil cub cyk'o'n ke xjal te ojtxi. 15Ka junx xjal ma pon k'ol part ti'j jun tuc'il ex ka ma tma: At til ex ka at mya ba'n ma bant tu'n, ka chi, mlay txi bi'n tyol, porque tjunalx te in k'mante jlu. O'cx jacu txi niman ka at cabe ex ka ox testiw. 16Ka at jun xjal ma jaw tnic'an yol ti'j jun tuc'il, ex ka ma tma at il ma bant tu'n xjal lu, ka chi, 17atzun ke cabe xjal lu che pol twitz Kman, cywitz ke pal ex cywitz ke jwes in che cawin tuj k'ij oc tbant jlu. 18Atzun cye jwes cheba cbajel cykanin. Katzun nok otok txi tnic'an testiw jun yol ti'j tuc'il, 19axtzun castiw cbel tibaj, aju otok txi tkanin tu'n tcub tibaj tuc'il. Cyja'tzun tten c'elel mya ba'n cyxole. 20Octzun cybinte ke mastl, ctzajel cyxobil ex mlay cybincha jun il ic tza'n jlu. 21Mi'n tzaj k'ak'an cyc'u'je ti'j xjal nic'al yol: Ka at jun ma cyim jun tuc'il tu'n, ax icx te il ti'j tu'n tcyim; ka ma naj tbak' twitz jun tuc'il tu'n, ax icx te il ti'j tu'n tnaj tbak' twitz; ka ma tz'etz twitz te' jun tuc'il tu'n, ax icx te il ti'j tu'n tetz twitz te'; ka ma naj tk'ab jun tuc'il tu'n, ax icx te il ti'j tu'n tnaj tk'ab, ex ka ma naj tkan jun tuc'il tu'n, ax icx te il ti'j tu'n tnaj tkan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\