ECLESIASTES 2

1Ax icx o nmaye tuj wanmiye cyja': Ja'lo chin probarile ti'j tu'n ntzalaje ex tu'n wachine, nchiye. Pero ax icx jlu nokx gan. 2Ax icx o nmaye: Aju tzebl minti' tnabl, ex ju achbil minti' tajben. 3Cub nximane tu'n t-xi nc'ane nim vin tu'ntzun ntzalaje, pero mya tu'n tel tpa'n tib wanmiye ti'j ju nabl, ax icx o bant wu'ne aju achbil minti'x tajben, tu'ntzun tel nnic'e ti'j ka a jlu tu'n tbant tu'n jun xjal acux itz' tzalu twitz tx'otx' nok te cab k'ij. 4Ax icx o nbinchaye ke nmak ak'untl; o che jaw nbincha'ne ke ja tu'n cyajben te weye; cu'x wawa'ne nim tkan uva te weye; 5baj nbincha'ne ke tkambil wawale ex ke tkambil bech, ex cyujtzun ke jlu cu'x wawa'ne tcyakil txcaj tze' ba'n tlonjtz cywitz; 6jaw nbincha'ne matij pil tu'n tchmet a' tuj, tu'ntzun tajben te a'lbil cye ke tze' otok che cu'x wawa'ne; 7e tzaj nlako'ne ke nmajene xinak ex ke nmajene xu'j, ex at ke nmajene xinak e ten, akeju ax e itz'j tuj njaye; ax icx o ten mas nim nwacẍe ex nẍne'le cywitz cycyakil xjal e ten nej nwitze tuj Jerusalén. 8Baj nchmo'ne nim k'an pwak ex sak pwak, akeju chojenj tzaj cyk'o'n ke rey ex ke xjal cyuj mastl nasyon. Ax icx e ten wuc'ile ke xinak ex ke xu'j ba'n che bitzan, ax icx e ten nim nxu'jile te jun tzalajbil te weye. 9In oque te ma' woclene, ex mas nim nk'inumable o ten cywitz cycyakil xjal e ten nej nwitze tuj Jerusalén. Ex cucx o ten nnable. 10Mi jun maj o cub nxc'ayin wibe ti'j ju at nganiye ti'j, ex mi cyi'j ke achbil. O tzalaj wanmiye ti'j tcyakil wak'unbene, ex atzun tzalajbil nc'ame ti'j wak'unbene. 11In cub tene ximal ti'j tcyakilju wak'unbene otok bant ex nimxix otok chin sicte cyi'j, ex el nnic'e ti'j ka tcyakil jlu nokx gan ke, ic tten jlu ic tza'n jun xjal taj tu'n ttzaj ttzyu'n cyk'ik' tu'n tk'ab, ex minti' jun atwit tajben tzalu twitz tx'otx'. 12Te tibajxi in cub tene ximal ti'j ju xjal at tnabl ex ti'j ju xjal minti' tnabl: ¿Alcye mastl cbantel tu'n ju xinak c'oquel te rey oc ncyime? Minti', porque tcyakil bi'x ma cyaj bant wu'ne. 13Ex el nnic'e ti'j, mas nim tajben teju xjal tu'n tten tnabl twitzju tu'n tten minti' tnabl; ic tten jlu ic tza'n spic'un, mas at tajben twitz klolj. 14Aju xjal at tnabl, in che ajben ke tbak' twitz tu'n tque'yinte jatum tu'n tbet, atzunju xjal minti' tnabl, in bet tuj klolj. Masque icju, pero el nnic'e ti'j, aju cbajel ti'j jun, axtzunju cbajel ti'j juntl. 15Cubtzun nximane: Aju cbajel ti'j ju xjal minti' tnabl, axtzunju cbajel wi'je, cyja'tzun minti' tajben weye aju nim nabl, ax icx jlu nokx gan te. 16Porque mi a'l jun ctzajel na'nte teju xjal at tnabl ex mi ju xjal minti' tnabl; tu'nju in bet tel k'ij tcyakil nnic' tna'njtz; aju xjal at tnabl ex aju xjal minti' tnabl che najel cycabil. 17Cyja'tzun el wic'une nchwinklale, porque tcyakilju in binchanjtz tzalu twitz tx'otx' mya ba'n in che el te weye. Ax toc tcyakil jlu nokx gan, ic tten jlu ic tza'n jun xjal taj tu'n ttzaj ttzyu'n cyk'ik' tu'n tk'ab. 18Ax icx el wic'une tcyakil ak'untl otok baj nbincha'ne tzalu twitz tx'otx', porque tcyakil jlu cyjel nk'o'ne teju xjal cyjel ten te nxele. 19Minti' ttxolil ti'j ka at tnabl ex ka minti' tnabl, pero segur ta' jlu: Aju c'oquel te nxele, atzunju c'oquel te tajwil tcyakil aju ma cnet wu'ne tzalu twitz tx'otx' tuc'il nim ak'untl ex tuc'il nim nabl. Ax icx jlu nokx gan. 20Tej twile tcyakil aju otok nbinchaye tzalu twitz tx'otx', tzaj ta'w tuj wanmiye tu'nju nimxix otok chin ak'nane. 21At junjun xjal ma che ak'nan tuc'il nabl ex ojtzkibl ti'j cyak'un, pero te tibajxi il ti'j cyjel cyk'o'n tcyakil tu'n toc te juntl xjal minti' ma tz'ak'nan ti'j tu'n tcnet tu'n. Ax icx nokx gan te jlu ex jun mya ba'n ma'xix. 22Cyja'tzun: ¿Ti in tcamba'n xjal tu'nju in ak'nan wen ex o'cx in ximan ti'j tak'un tzalu twitz tx'otx'? 23Tuj tcyakil tank'ibl in tzaj yajbil ti'j, jun iktz al jlu, porque mi te konic'an minti' in ojlan t-ximbetz. Ax icx nokx gan te jlu. 24Aju mas ba'n tu'n tbinchante xjal, o'cx tu'n twa'n, tu'n tc'an ex tu'n ttzalaj ti'j tak'unben. Porque ma tz'el nnic'e ti'j, ate jlu tu'n Dios in tzaj k'o'n. 25Porque, ¿alcye jun jacu wa'n ex ka jacu tzalaj ka mya tu'n Dios? 26Porque tu'n Dios in tzaj tk'o'n nabl, ojtzkibl ex tzalajbil teju xjal in tzalaj Dios ti'j; atzun teju xjal aj il, in cub tk'o'n Dios ak'untl tibaj tu'n tbaj tchmo'n k'inumabl, tu'ntzun t-xi k'o'n teju xjal in tzalaj Dios ti'j. Ax icx nokx gan jlu. Ic tten jlu ic tza'n jun xjal taj tu'n ttzaj ttzyu'n cyk'ik' tu'n tk'ab.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\