ECLESIASTES 7

1Mas ba'n ka ma che yolin xjal ba'n ki'j twitz ju perjum tbanilxix. Mas ba'n ju k'ij oc kcyim twitz ju k'ij tej kul itz'j. 2Mas ba'n tu'n kxi' jatum in che ok' xjal ti'j jun cyimni, twitzju tu'n kxi' tuj jun nink'ij tja jun xjal, porque aju camic atzun bajsbil cye cycyakil xjal, ex akeju itz'xke ba'n tu'n cyximan ti'j. 3Mas ba'n tu'n kjaw ok' twitzju tu'n ktze'n, masque miyalnix nno'c kwitz tu'n ok'el, pero ba'n jlu te kanmi. 4Aju xjal at tnabl in ximan ti'j ju camic, atzunju xjal minti' tnabl o'cx in ximan ti'j tu'n t-xi' achil. 5Mas ba'n tu'n t-xi kbi'n cawbil ke cyu'n ke xjal at cynabl, twitzju tu'n t-xi kbi'n cybitz ke xjal minti' cynabl. 6Oc cyjaw tze'n ke xjal minti' cynabl, ic che k'ajt ic tza'n ch'i'x tocx tuj k'ak' in pok'ok'on wen; ax icx nokx gan te jlu. 7In tzpet tnabl xjal at tnabl tu'nju in che cub yajla'n ke xjal, ax icx in tzpet tnabl tu'nju nne'l ti'n pwak cye xjal tu'n mi'n tcub cysentens tu'n. 8Mas ba'n ju bajsbil te jun ti'xti twitz ju ttzyetlen. Mas ba'n tu'n tten kpasens twitzju tu'n koc jawni kwitz. 9Mi'n tak'a ambil tu'n ttzaj naj tk'oja, porque aju k'oj atzun in cybinchan xjal minti' cynabl. 10Mi'n tmaya: ¿Tiku'n mas ba'n ke tyemp o che baj twitzju te ja'lo? Porque jun xjal at tnabl mlay tma icju. 11Aju tu'n tten knabl, junx ta' ic tza'n jun ketzbil, ex at tajben cye ke xjal najlke twitz tx'otx'. 12Porque aju nabl in colin ti'j xjal, ax icx ju pwak in colin ti'j; pero mas ba'n ka at tnabl xjal, porque aju nabl in tk'o'n chwinklal. 13K'onc tcwenta ti'j aju o tbincha Dios: ¿Alcye jun jacu txi tjikuma'n ti'j aju jaw t-ẍocpi'n Dios ti'j? 14Ka ba'n ta'ya, tzalajxa tu'n jlu; katzun mya ba'n ta'ya, tencuya ximal ti'j, tza'nx ju tzalajbil icx ju bis tu'n Dios in che tzaj, ex mlayx tz'el tnic' xjal ti'j aju ctzajel ti'j te tibajxi. 15Nimcu o wile tuj nchwinklale nokx gan: At xjal ba'n cymod pero in che cyim naj masque ba'n cymod, ex at xjal mya ba'n cymod in che ank'in nim abk'i masque mya ba'n cybinchben. 16Mi'n tz'oc tk'on tiba te tz'aklxix wen ex mi'n tz'oc tk'on tiba at-xix tnabla. ¿Tiku'n taja tu'n tcyim naja? 17Mi'n tz'oc tk'on tiba te jumajx mya ba'n, ex mi'n tz'oca minti' tnabla. ¿Tiku'n taja tu'n tcyima na'nxtok tpon k'ij tu'n tnaja? 18Aju mas ba'n, tzyumxixa ke jlu wen, ex mi'n che'x ttzokpi'na. Aju xjal in niman te Dios tcyakil ba'n c'elel te te. 19Aju xjal at tnabl, nno'c mas tipumal cywitz laj xjal in che cawin tuj jun tnam. 20Ax toc mi a'l jun xjal at twitz tx'otx' tz'aklxix wen in tbincha'n aju ba'n ex bajx binchan il. 21Mi'n tz'oc tena bilte tcyakil yol in che yolin xjal ti'j, tu'ntzun mi'n tbinteya oc toc ten tmajena yolil mya ba'n ti'ja. 22Porque ba'n jlu tu'na, ax icx teya nimcu maj ma yolina mya ba'n cyi'j mastl. 23Tcyakil jlu o baj nximane ti'j tuc'il nabl, ex o wajbeye tu'n woque at nnable; pero minti'x in oque at nnable. 24Cyuw tu'n tel nnic'e ti'j tcyakilju at. Puro cyuw wen ex mi jun jacu tz'el tnic' ti'j. 25Xi nk'on wibe tu'n tcnet ojtzkibl wu'ne, tu'n nxnak'tzane ti'j ex tu'n njyone alcyexix t-xilen tcyakil. Ex el nnic'e ti'j ka mya ba'n tu'n koc minti' knabl. 26At juntl ma tz'el nnic'e ti'j mas bis twitz camic: Aju xu'j aj pajil ic tten t-ximbetz ic tza'n jun c'obil ex ke tk'ab ic tza'n jun caden tu'n ttzyet xjal tu'n. Pero aju xjal in tzalaj Dios ti'j oc cletel tu'n twitz ju xu'j lu, atzunju xjal aj il cbel tz'ak tuj tc'obil xu'j lu. 27Aju nximbetze tu'n tel nnic'e ti'j t-xilen junjun ti'xti, akine pacbal, ex atzun jlu o wile: 28Na'nx tel nnic'e ti'j aju wajbile tu'n tel nnic'e ti'j. Cyxol jun mil xinak o'cx junx tz'aklxix cnet wu'ne, atzun cyxol jun mil xu'j mi jun tz'aklxix o cnet wu'ne. 29O'cxtzun jlu ma tz'el nnic'e ti'j: Tz'aklxix te xjal baj tbincha'n Dios nej, pero tu'nxtzun te xjal xi tjyo'n nimcu mya ba'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\