ÉXODO 18

1Ate Jetro aju pal cye aj Madián ex tji' Moisés, o tbi tcyakilju ba'n otok tbincha Dios ti'j Moisés ex cyi'j aj Israel, ex tza'n tten otok che etz ti'n Kman tuj Ejipt. 2Otok tz'aj sama'n Séfora tu'n Moisés aju tchmil, ex otok c'monjtz tu'n Jetro aju tman, 3cyuc'ix ke cabe tal. Gersón tbi jun, tu'nju otok tma Moisés: Stranjer xjal kine tuj tx'otx' lu. 4Eliezer tbi juntl, tu'nju otok tma Moisés: Ul Tdios Nmane onil weye, ex o chin clete tu'n twitz t-spad Faraón. 5Ate Jetro aju tji' Moisés, cyuc'ix ke cabe tcy'ajal Moisés ex t-xu'jil, e ul tuc'il Moisés jatum otok cub ten tuj tzkij tx'otx', ttxlaj witz te Dios. 6Xi t-sama'n tkanil te Moisés cyja': Akine Jetro aju tji'ya ma chin ule que'yilte teya, junx tuc'il t-xu'jila ex cyuc'ix ke cabe tcy'ajala. 7Etztzun Moisés c'molte tji', cub moc'e' twitz ex el ttz'uban twitz. Baj cykanin cyxolx tza'n ate'tok ex e ocx tuj ja xbalun te Moisés. 8Xitzun ttx'olba'n Moisés te tji' tcyakilju otok tbincha Kman ti'j Faraón ex cyi'j aj Ejipt, nok tu'n tc'u'jlalil cyi'j aj Israel; ax icx xi ttx'olba'n ti'j tcyakil mya ba'n otok tzaj cyi'j tuj be, ex tza'n tten otok che clet tu'n Kman. 9Jaw tzalaj Jetro ti'j t-xtalbil Kman otok tbincha cye aj Israel tej cyclet tu'n tuj cyk'ab aj Ejipt, 10ex tma: —Nimanxwit tbi Kman aju o che clete tu'n tuj cyk'ab aj Ejipt, tuj tk'ab Faraón, ex tjak' c'ixbisabl cyu'n aj Ejipt. 11Ja'lo ma tz'el nnic'e ti'j, ate Kman mas ma' toclen cywitz cycyakil ke cydios xjal, tu'nju o camban cyi'j aj Ejipt tej cyoc jawni cyi'j aj Israel, chi Jetro. 12Tzaj ti'n Jetro jun alumaj tu'n tcub patit twitz Kman, ax icx tzaj ti'n txkantl oyaj te Dios. Atzunte Aarón cyuc'ix cycyakil tij xjal cyxol aj Israel, e ul wa'l tuc'il tji' Moisés twitz Dios. 13Tuj juntl k'ij cub ke' Moisés tu'n t-xi binchet cyi'j xjal. E ultzun xjal twitz bi'x te prim ex tejxi toc kax. 14Tej tque'yinte tji' aju in tbincha'ntok cyi'j xjal, xi tma'n te cyja': —¿Ti in tbincha'na cyi'j xjal? ¿Tiku'n o'cx teya in cub ke', ex cucx ate' cycyakil xjal twitza bi'x te prim ex ocxi toc kax? Chi Jetro. 15Xi ttzak'we'n Moisés te tji': —Tu'nju in che ul xjal wuc'ile tu'n t-xi cykanin cyxjel te Dios. 16Ka at jun k'oj cyxol, in che ul wuc'ile, in che oc tuj xjel wu'ne tu'n tel nnic'e ti'j alcye at til, ex in che'x nma'ne ke tley Dios cye ex ke t-xnak'tzbil, chi Moisés. 17Xitzun tma'n tji' te cyja': —Mya ba'n aju in tbincha'na. 18Csictela ex che sictel ke xjal ate' tuc'ila, tu'nju alxix ak'untl lu te teya. Mlay bant jlu tu'na tjunala. 19Bintza. Cxel nk'o'ne jun tconseja ex awt ctel Dios tuc'ila. Toca te yolil cyi'j xjal twitz Dios, ex k'manxa cyxjel xjal te. 20K'onxa xnak'tzbil cye cyi'j ke ley ex ke xnak'tzbil, ex k'manxa cye tza'n tten tu'n cyank'in ex alcye tu'n cybinchante. 21Ax icx sc'o'n jawa cyxol xjal ke xinak at cynabl, akeju in che xob twitz Dios, axix toc che yolin, ex minti' in che jyon cambabl mya tuj tumel. K'onxa jun mil xjal tuj tcwent junjun, jun syent tuj tcwent junjuntl, 50 tuj tcwent junjuntl ex laj tuj tcwent junjuntl. 22Atzun ke jlu che xel binchante cyi'j xjal tcyakil tyemp. Ke yol cyuw tu'n cybant cyi'j che ul cyi'n tuc'ila; atzun keju mya cyuw tu'n cybant cyi'j, cyu'n che xel bincha'n cyi'j. Cyja'tzun c'elel iktz alxix tcub tibaja ex che oniltzun teya. 23Ka ma tbinchaya jlu ex ka ma tma Dios teya tu'n tbinchanteya icju, octzun tipaya ex tuj tzalajbil che ajel meltz'aj xjal tuj cyja, chi Jetro. 24Xi tniman Moisés tyol tji' ex tbincha tcyakilju o tma te. 25E jaw t-sc'o'n xinak at cynabl cyxol aj Israel, ex xi tk'o'n jun mil xjal tuj tcwent junjun, jun syent tuj tcwent junjuntl, 50 tuj tcwent junjuntl ex laj tuj tcwent junjuntl. 26Atzun ke e je'x binchante cyi'j xjal tcyakil tyemp. Ke yol cyuw tu'n tbant cyi'j xi cyi'n tuc'il Moisés; atzun cycyakil ke yol mya cyuw tu'n tbant cyi'j, cyu'nx xi cybincha'n cyi'j. 27Te tibajxi, baj tk'olben tib Moisés tuc'il tji', ex aj meltz'aj tji' tuj ttx'otx'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\