ÉXODO 26

1Cjawil tbincha'na ja xbalun cyi'j laj xbalun lino, chubemaj ttze'yil, ex ti'j nok' ẍk'ilun que'yin, ẍjulin que'yin ex cyak que'yin, tbanil binchben cye; ex chmo'maj cyilbilal querubín cywitz. 2Cycyakil ke xbalun lu, junx cyjel echbil cye; cyajlaj var cynukbil, ex cab var cywitz. 3Slapun oca jwe' xbalun, jun ttxlaj juntl. Ax icx che tembil jwe'tl. 4Che oquel tk'o'na tak'al ẍk'ilun que'yin te t-ẍcyin ttxlaj mancbil xbalun cyi'j keju jwe' otok che oc slapit. Ax icx che oquel tk'o'na ttxa'n jun xbalun cyi'j ke jwe'tl. 5Che oquel tk'o'na 50 tak'al ttxa'n tnejel xbalun ex 50 ti'j ttxa'n juntl, tu'n cycyaj ten ke tak'al jun tuc'il juntl. 6Ax icx binchama 50 ganch k'an pwak cytx'otx'il. Cyu'ntzun ke ganch lu che oquel tmojba'na ke ttxa'n xbalun jun tuc'il juntl. C'oqueltzun ja xbalun junx tten. 7Ax icx binchama junlaj xbalun ti'j cytzmal chip tu'n tjax k'ot tibaj xbalun ja. 8Cycyakil ke xbalun lu junx cyjel echbil cye; olaj var cynukbil, ex cab var cywitz. 9Slapun oca jwe' xbalun jun ttxlaj juntl. Ax icx slapun oca kak xbalun jun ttxlaj juntl, ex paktz'u'n ajtza aju tkakin xbalun twitz tuc'il. 10Che oquel tk'o'na 50 tak'al ti'j ttxa'n tnejel xbalun, ex 50 ti'j ttxa'n juntl. 11Ax icx binchama 50 ganch k'an c'uxbil cytx'otx'il, akeju che oquex tk'o'na cyuj ke tak'al ex che oquel tmojba'na ke xbalun jun tuc'il juntl. C'oqueltzun tmakel junx tten. 12Atzun ke ttxa'n che cyjel ten, che elex jowe' ti'jxi ja xbalun. 13Cyja'tzun cmaksetel ja xbalun cyu'n ke ttxa'n xbalun che cyjel jowe' cycabil pac': Cabe xc'achub cyjel jowe' jun pac' ex cabe juntl pac'. 14Binchama jun maksibl te xbalun ja ti'j ttz'umal ẍne'l toc tc'a' cyak que'yin; ex tibajxi jlu binchama juntl maksibl ti'j tz'u'm tbanilxix. 15Binchama txkan tz'lom ti'j tze' ch'i'x acacia tu'n cyoc k'ot wa'l cyten ti'j ja xbalun. 16Teyle te junjun tz'lom jwe' var tnukbil, ex ox xc'achub twitz. 17Cyjel ten cabe t-ẍcyin teyle te junjun tz'lom tu'n toc moje' jun tuc'il juntl. Iclex che tembil cyu'ne cycyakil ke tz'lom ti'j ja xbalun. 18Binchama winkin tz'lom tu'n cyoc ti'j ja xbalun tuj tumlal tnayaj k'ij; 19ex cyjak' ke tz'lom lu, k'on cuba 40 tk'ukbil sak pwak cytx'otx'il; che cyjel ten cabe tk'ukbil tjak' teyle te junjun tz'lom tu'n cycu'x ke' cycabil cyẍcyin cyuj. 20Ax icx ti'j juntl pac' xbalun ja, tuj tumlal tbank'ab k'ij, binchama winkin tz'lom, 21ax icx 40 tk'ukbil sak pwak cytx'otx'il, tu'n cyten cabe tjak' teyle te junjun tz'lom. 22Atzunte ti'jxi ja xbalun tuj tumlal telex k'ij, binchama kak tz'lom, 23ex cabetl tz'lom c'oquel tk'o'na cyi'j cabe tbutx' te ti'jxi, 24akeju che oquel mojbet xi'ynix t-xe', atzun twi' tu'n cyoc mojbet tu'n jun argoy. Atzun jlu cbantel tu'na cyi'j cycabil tz'lom che oquel cyi'j cycabil tbutx'. 25Cbanteltzun wajxak tz'lom ex kaklaj cyk'ukbil sak pwak cytx'otx'il, cabchak tjak' teyle junjun tz'lom. 26Ax icx binchama jwe' tze' ti'j ch'i'x acacia te tk'e'lil, tu'n cyoc ten ke tz'lom cyi'j tuj jun pac' ja xbalun, 27jwe'tl tk'e'lil tu'n cyoc ten ke tz'lom cyi'j tuj juntl pac' ex jwe'tl tk'e'lil tu'n cyoc ten ke tz'lom ti'jxi ja xbalun tuj tumlal telex k'ij. 28Aju tk'e'lil te tuj tmij cxel ke' ti'j jun ttxa'n ex cpol baj ti'j juntl. 29Lo'tzin oca k'an pwak cyi'j ke tz'lom, ex binchama ke argoy k'an pwak cytx'otx'il jatum tu'n cyex ke tk'e'lil. Ax icx lo'tzin oca k'an pwak cyi'j ke tze' lu. 30Binchama ja xbalun ic tza'nx tzaj nyec'une teya twi witz. 31Binchama jun xbalun te makbil, ti'j nok' ẍk'ilun que'yin, ẍjulin que'yin, cyak que'yin, ex lino chubemaj ttze'yil, tbanil binchben te ex chmo'maj cyilbilal querubín twitz. 32K'on oca tganchil k'an pwak cytx'otx'il, ex yobin oca cyi'j cyaje tkan, akeju otok che baj tbincha'na ti'j tze' ch'i'x acacia, lo'tzin oca k'an pwak cyi'j ex wa'l cycub ke cyibaj cyaje cyk'ukbil sak pwak cytx'otx'il. 33Cjawil tyobina xbalun te makbil cyi'j ke ganch; atzun ti'jxi xbalun te makbil lu tuj Lugar Xjanxix, c'oquex tk'o'na aju cax te c'ubl nleye. Cyja'tzun cbel ten aju xbalun te makbil t-xol Lugar Xjan ex Lugar Xjanxix. 34Aju cax te c'ubl nleye, aju c'oquex tk'o'na tuj Lugar Xjanxix, cbel tk'o'na tmaksil tibaj. 35Atzunju mes cbel tk'o'na tuj ja xbalun ti'jtzi xbalun te makbil ex tuj tumlal tbank'ab k'ij, ex cbel tk'o'na cycubil candil tuj tumlal tnayaj k'ij twitz mes. 36Binchama jun xbalun te makbil ttzi ja xbalun; cbantel tu'na ti'j nok' ẍk'ilun que'yin, ẍjulin que'yin, cyak que'yin ex lino chubemaj ttze'yil, ex chmo'maj ke twitz. 37Binchama jwe' tkan ti'j tze' ch'i'x acacia tu'n tjaw yobit xbalun te makbil ttzi ja xbalun, lo'tzin oca k'an pwak cyi'j, ex binchama ke ganch k'an pwak cytx'otx'il, ex jwe' cyk'ukbil tkan k'an c'uxbil cytx'otx'il.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\