ÉXODO 27

1Binchama jun altar ti'j tze' ch'i'x acacia, jun var cyuc'il cab xc'achub twa'l, cab var cyuc'il cab xc'achub tnukbil, ex cab var cyuc'il cab xc'achub twitz; junx cyjel echbil te twitz tuc'il tnukbil. 2Binchama cyaje tcach, jun ti'j teyle junjun tbutx', ax che elel ti'j altar, ex lo'tzin oca k'an c'uxbil cyi'j. 3K'an c'uxbil cytx'otx'il cycyakil macbil teju altar: Ke tcubil tza'j, ke jocbil tza'j, ke lak matij, ke jacul twitz chibj ex ke tcubil xk'a'l. 4Ax icx binchama jun c'uxbil ẍawc'in toy' k'an c'uxbil ttx'otx'il, aju cbel ten tjak' chojbil oc tcub patit, ex che oquel tk'o'na cyaje argoy k'an c'uxbil cytx'otx'il ti'j, jun ti'j teyle junjun tbutx'. 5Cbelex tk'o'na c'uxbil lu tuj tpe'nil altar tu'n tcyaj ten ax tuj tmij. 6Ax icx binchama cabe tze' tolin cyi'j ti'j ch'i'x acacia, tu'n cyajben ti'j altar, ex lo'tzin oca k'an c'uxbil cyi'j. 7Che elex tk'o'na ke tze' lu cyuj argoy oc t-xi tanut, jun ti'j jun pac' ex jun ti'j juntl pac'. 8Ti'j tz'lom cbantel altar cyu'ne, ex catl tuj tc'u'j, ic tza'nx tzaj nyec'une teya twi witz. 9Binchama jun ttxa'n tpe'n ja xbalun. Tuj jun pac' ttxa'n pe'n lu tuj tumlal tnayaj k'ij, che bel tk'o'na xbalun te pe'n, binchamaj ti'j xbalun lino tbanil, chubemaj ttze'yil. Aju pac' lu, 50 var tnukbil. 10K'an c'uxbil cytx'otx'il ke winkin tkan ex ax k'an c'uxbil cytx'otx'il ke winkin tk'ukbil tkan, ex sak pwak cytx'otx'il ke ganch ex ke argoy. 11Ax icx 50 var tnukbil juntl pac' ttxa'n pe'n tuj tumlal tbank'ab k'ij, ex che bel tk'o'na xbalun te pe'n. Winkin tkan ex winkin cyk'ukbil k'an c'uxbil cytx'otx'il, ex sak pwak cytx'otx'il ke ganch ex ke argoy. 12Tuj juntl pac' tuj tumlal telex k'ij, ax cbel tk'o'na xbalun te pe'n, cyuc'ix laj tkan ex laj cyk'ukbil. Aju pac' lu, 25 var tnukbil. 13Aju pac' tuj tumlal tjawitz k'ij ax te 25 var tnukbil. 14Ttxlaj ttzi pe'n jatum che oquex xjal, che bel tk'o'na xbalun te pe'n tuc'ix ox tkan ex ox cyk'ukbil. Aju tnukbil ttxlaj lu, wuk var cyuc'il cabe xc'achub. 15Ax icx tuj juntl ttxlaj ttzi pe'n, che bel tk'o'na xbalun te pe'n tuc'ix ox tkan ex ox cyk'ukbil. Aju tnukbil ttxlaj lu, ax wuk var cyuc'il cabe xc'achub. 16Tuj ttzi pe'n jatum che oquex xjal, cbel tk'o'na jun xbalun te makbil, binchamaj tu'n nok' ẍk'ilun que'yin, nok' ẍjulin que'yin, nok' cyak que'yin, ex lino chubemaj ttze'yil, ex chmo'maj ke twitz. Aju xbalun te makbil lu laj var tnukbil, ex che bel ten cyaje tkan ex cyaje cyk'ukbil tkan. 17Sak pwak cytx'otx'il ke ganch ex ke argoy cyoc cyi'j cycyakil ke tkan che bel ten ti'jele pe'n, ex k'an c'uxbil cytx'otx'il ke cyk'ukbil. 18Te 50 var tnukbil pe'n, te 25 var twitz tuj jun pac', icx tuj juntl pac' ex te cab var cyuc'il cab xc'achub twa'l. Aju xbalun te pe'n binchamaj ti'j lino chubemaj ttze'yil, ex k'an c'uxbil cytx'otx'il ke cyk'ukbil. 19K'an c'uxbil cytx'otx'il cycyakil ke macbil che ajbel tuj ja xbalun, ax icx cycyakil ke stac te ex ke stac che belex ti'jele pe'n. 20K'manxa cye aj Israel tu'n ttzaj cyi'n tbanil aseyt, aju nne'l ti'j twitz tze' olivo, tu'ntzun cucx tu'n cyc'ant ke candil. 21Tuj tcwent Aarón ex tuj cycwent ke tcy'ajal che cyjel ten ke candil, tu'ntzun cyc'ant nwitze bi'x oc ttzaj klolj ex ocxi tcub k'ij. Che c'antel tetz ti'jtzi xbalun te makbil, aju tcub twitz cax te c'ubl nleye tuj ja xbalun te mojbabl tibil, akine Cymane. A jlu jun ley cucx ctel cyxol aj Israel ex cyxol cyiyjil che ul itz'j te tibajxi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\