ÉXODO 29

1Atzun jlu binchama ti'j Aarón ex cyi'j ke tcy'ajal tu'n cyxjanset tu'n cyoc te pal te weye: K'intza jun tal tor ex cabe tman ẍne'l minti' cypaltil, 2cyuc'ix pan, tuc'ix tal pan xyok'in tuc'il aseyt ex tal pan xaxj su'n aseyt ti'j, binchamaj ke ti'j arin tbanilxix nne'l ti'j triw ex minti' t-samel cyuj tu'n tjaw mal cyc'u'j. 3Che belextzun tk'o'na tuj jun tal chi'l, ex che tzajel toyina junx tuc'il tal tor ex ke cabe tman ẍne'l. 4Cxeltzun ti'na Aarón ex ke tcy'ajal ttzi ja xbalun te mojbabl tibil ex che bajel tchi'na tu'n a'. 5Che tzajeltzun ti'na ke xbalun otok che bant tu'na, ex c'oquel tk'o'na aju ẍjo'w ti'j Aarón, aju xbalun c'oquel tujxi capiẍay, aju capiẍay ex aju tal xbalun c'oquel ten ttzi t-xu'c. C'oquel tc'alo'na tc'u'j tu'n c'albil tc'u'j capiẍay, 6c'oquel tk'o'na aju tal xbalun te c'albil twi', ex ti'j jlu c'oquel tk'o'na aju tal tz'lom xjan. 7Ctzajeltzun ti'na aju aseyt te xjansabl, ex cbel tko'na tibaj twi Aarón tu'n t-xjanset tu'n toc te pal. 8Ax icx lak'bantza ke tcy'ajal twitza, ex c'oquel tk'o'na cyẍjo'w. 9C'oquel tc'alo'na tc'u'j Aarón ex cyc'u'j ke tcy'ajal tu'nju c'albil cyc'u'j, ex c'oquel tk'o'na ke tal xbalun te c'albil cywi'. Cyja'tzun tten c'oquel tk'o'na toclen Aarón ex cyoclen ke tcy'ajal tu'n cyoc te pal te jumajx. 10Te tibajxi cxel ti'na tal tor max twitz ja xbalun te mojbabl tibil. Atzunte Aarón ex ke tcy'ajal cbel cyk'o'n cyk'ab tibaj twi'. 11Cbeltzun tbyo'na tal tor lu nwitze ttzi ja xbalun te mojbabl tibil, 12ctzajel ti'na ch'in tchc'el tu'n twi' tal tk'aba, ex c'oquel t-su'na cyi'j ke tcach altar, atzun mastl chic' cyjel ten, cbelex tko'na t-xe altar. 13C'elel ti'na tcyakil ju sebo toc ti'j tuj tc'u'j ex ti'j ttx'otx', cyuc'ix cyi'j tchenak', ex che bel tpatuna tibaj altar. 14Atzunju tchibjal tuc'ix ttz'umal ex ttxa', che bel tpatuna ti'jxi campament, porque atzun chojbil te il jlu. 15Ax icx ctzajel ti'na jun cyxol cabe tman ẍne'l, atzunte Aarón ex ke tcy'ajal cbel cyk'o'n cyk'ab tibaj twi'. 16Te tibajxi cbel tbyo'na alumaj lu, ex c'oquel ttx'ito'na tchc'el ti'jele tc'u'j altar. 17Cbajel tpaẍu'na, che bajel ttx'jo'na ke tuj tc'u'j ex ke tkan, ex che bel tk'o'na cyibaj ke piẍ t-ximlal ex tibaj twi'. 18Cbeltzun tpatuna tcyakil t-ximlal tman ẍne'l tibaj altar. Atzun oyaj lu patun in cub ex at tc'oc'jal in chin tzalaje ti'j. 19Ctzajeltzun ti'na juntl tman ẍne'l. Atzunte Aarón ex ke tcy'ajal cbel cyk'o'n cyk'ab tibaj twi'. 20Cbel tbyo'na alumaj lu, ctzajel ti'na ch'in tchc'el ex c'oquel t-su'na ti'j tje' t-ẍcyin Aarón tuj tbank'ab ex ti'j tje' cyẍcyin ke tcy'ajal, ax icx ti'j tman cyk'ab tuj cybank'ab ex ti'j tman cykan tuj cybank'ab. C'oquel ttx'ito'na ch'in chic' ti'jele tc'u'j altar, 21atzunju chic' cyjel ten tibaj altar junx tuc'il aseyt te xjansabl, cxel ttx'ito'na ti'j Aarón ex ti'j t-xbalun, ax icx cyi'j ke tcy'ajal ex ti'j cyxbalun. Cyja'tzun tten cxjansetel Aarón cyuc'ix ke tcy'ajal ex ke cyxbalun. 22Ctzajeltzun ti'na t-sebyil tman ẍne'l lu tuc'ix tje' ex aju sebo toc ti'j tuj tc'u'j ex ti'j ttx'otx', cyuc'ix ke cycabil tchenak' ex aju sebo toc cyi'j, tuc'ix tcux tuj tbank'ab, porque atzun tman ẍne'l lu te xjansabl cye pal. 23Ax icx jun pan matij, jun tal pan xyok'in tuc'il aseyt ex jun tal pan xaxj, cjawitz ti'na tuj tal chi'l jatum cycu'x ke pan minti' t-samel cyuj tu'n tjaw mal cyc'u'j, aju tcubsa'n nwitze. 24Cbel tk'o'na tcyakil jlu cyuj tk'ab Aarón ex cyuj cyk'ab ke tcy'ajal, ex ctzajel cyyucun ic tza'n jun oyaj yucun in jaw nwitze, akine Cymane. 25Te tibajxi c'elel ti'na cyuj cyk'ab ex cbel tpatuna tibaj altar, tibaj oyaj patun in cub ex at tc'oc'jal in chin tzalaje ti'j. Atzun oyaj lu patun in cub nwitze. 26Ctzajel ti'na t-xu'c tman ẍne'l otok tz'ajben te xjansabl te Aarón, ex cjawil tyucuna ic tza'n jun oyaj yucun in jaw nwitze, ex aju chibj lu, aya cxel chyo'nte te. 27C'elel tpa'na ttzi t-xu'c ti'j oyaj yucun in jaw nwitze, ex aju tcux ti'j oyaj otok jax yec'ut nwitze, aju xi yuquet ex aju jaw yec'ut ti'j ẍne'l te xjansabl te Aarón ex cye tcy'ajal. 28Aju chibj lu c'ajbel te tchi' Aarón ex te cychi' ke tcy'ajal. Te jumajx cyjel ten ju ley lu cyxol aj Israel, porque a jlu jun oyaj te weye cyu'n cyi'j ke chojbil te mojbabl cyib wuc'ile. 29Aju t-xbalun Aarón xjansamaj c'ajbel te cye tiyjil oc cyxjanset ex oc cyc'monte cyoclen te pal. 30Wuk k'ij c'oquel ten xbalun lu ti'j tc'wa'l Aarón cyjel ten te t-xel, oc tocx tuj ja xbalun te mojbabl tibil tu'n tajben tuj lugar xjan. 31Te tibajxi ctzajel ti'na tman ẍne'l te xjansabl, ex cjawix tk'o'na ta'l tuj lugar pa'maj. 32Atzunte Aarón ex ke tcy'ajal cxel cychyo'n chibj lu ttzi ja xbalun te mojbabl tibil, ex cxel cywa'n aju pan tcu'xsa'n tuj tal chi'l. 33Cxel cychyo'n ex cxel cywa'n aju otok txi oyit te chojbil cyil oc cyxjanset ex oc cyc'monte cyoclen te pal. Mi jun xjal mya pal cxel chyo'nte te, ex mi jun cxel wa'nte te, porque xjansamaj ke. 34Katzun atx chibj ex ka pan xjansamaj ma cyaj ten te juntl k'ij, cbel patit. Mi jun cxel chyo'nte te, ex mi jun cxel wa'nte te, porque xjansamaj ke. 35Binchama tcyakil jlu ti'j Aarón ex cyi'j ke tcy'ajal ic tza'nx tcyakilju o txi nma'ne teya. Wuk k'ij cxel ti'n tu'n cybaj t-xjansa'na. 36Teyle junjun k'ij cbel tbyo'na jun tal tor te chojbil il. Saksama altar tu'n jun chojbil il cbel tk'o'na tibaj, ex cbel tko'na aseyt tibaj tu'ntzun t-xjanset. 37Wuk k'ij cbel tk'o'na chojbil il tibaj altar, ex cbajel t-xjansa'na. C'oqueltzun altar te xjanxix. Nok alcyexcu ma tz'oc tacl ti'j, bi'x cxjansetel. 38Teyle junjun k'ij cucx che bel tk'o'na tibaj altar cabe tal tman ẍne'l te jun abk'i ke te jun oyaj te Kman. 39Jun tal tman ẍne'l cbel tk'o'na te prim, ex juntl te kale. 40Tuc'il tnejel tal tman ẍne'l cxel tk'o'na jun c'oẍ arin tbanilxix, smo'maj tuc'il jun litr aseyt nne'l ti'j twitz tze' olivo, ex cbel tko'na jun litr ta'l twitz uva tibaj. 41Oc tex k'ij cxel tk'o'na juntl tal tman ẍne'l. Cxel tk'o'na oyaj arin ex ta'l twitz uva ti'j, ic tza'nx otok tbinchaya te prim. C'oquel te jun oyaj patun in cub at tc'oc'jal in chin tzalaje ti'j. 42Tuj tcyakil tabk'iyil te jumajx, cucx che bel patit ke oyaj lu nwitze ttzi ja xbalun te mojbabl tibil jatum chin yolile cyuc'ile. 43Axtzun chin tembile cyuc'il aj Israel, ex cxjansetel lugar lu tu'n wajwalile. 44Cxjansetel aju ja xbalun te mojbabl tibil wu'ne, tuc'ix altar; ax icx cxjansetel Aarón wu'ne cyuc'ix ke tcy'ajal, tu'ntzun cyoc te pal te weye. 45Chin najaltzune cyxol aj Israel ex chin oquele te Cydios. 46C'eleltzun cynic' ti'j, akine Cyman ex Cydios aju etz k'inte cye tuj Ejipt tu'ntzun nnajane cyxol. Akine Cyman ex Cydios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\