ÉXODO 30

1Ax icx binchama jun altar tu'n tcub patit storac tibaj. Binchama ti'j tze' ch'i'x acacia, 2cab xc'achub twitz, cab xc'achub tnukbil ex jun var twa'l; junx cyjel twitz tuc'il tnukbil, ex cyiklix cyib ke tcach ti'j. 3Lo'tzin cuba k'an pwak tbanilxix tibaj, ex lo'tzin oca cyi'j cycyajil pac' ttxlaj ex cyi'j ke tcach, ex lo'tzin jawa jun adorn ttzi'yile te tibaj, k'an pwak ttx'otx'il. 4Cyi'j cabe tbutx' te jun pac' tjak'xi adorn, k'on oca cab argoy k'an pwak cytx'otx'il, ex cabe cyi'j cabetl tbutx' ti'j juntl pac', tu'ntzun cyex ke tze' tolin cyi'j cyuj, akeju che ajbel tu'n t-xi tanut. 5Binchama ke tze' lu ti'j tze' ch'i'x acacia, ex lo'tzin oca k'an pwak cyi'j. 6Cbeltzun tk'o'na altar lu ti'jtzi xbalun te makbil. Atzun cbel tk'o'na tumlal cax c'ubl nleye ex tumlal tmaksil, jatum c'oquel nc'ulba'n wibe tuc'ila. 7Cbel tpatun Aarón storac at tc'oc'jal tibaj altar lu cycyakil prim oc cyxi tbincha'n ke candil. 8Ax icx te kale, oc cyoc ttxako'n ke candil, cbel tpatun storac. Tuj tcyakil tabk'iyil cucx cbantel jlu nwitze. 9Mi'n cub cyk'o'ne juntl wik storac tibaj altar lu, mi jun chojbil patun in cub, mi oyaj ti'j twitz awal; ax icx mi'n cub cyko'ne oyaj ti'j ta'l twitz uva tibaj. 10Cbantel najsbil il tu'n Aarón jun maj tuj abk'i, oc tcub tk'o'n tchc'el alumaj cxel k'ot te chojbil il cyibaj tcach altar lu. Tuj tcyakil tabk'iyil te jumajx cucx cbantel najsbil il tibaj altar lu jun maj tuj abk'i. A jlu xjanxix nwitze, akine Cymane. 11Tzaj tma'n Kman te Moisés cyja': 12Oc tjaw ti'na cyajlal aj Israel, teyle te junjun cye ctzajel tk'o'n jun chojbil te weye tu'n tclet tchwinklal, tu'ntzun mi'n cycyim tu'n c'ixbisabl oc cybaj tajla'na. 13Teyle junjun aju cjawil tajlal ctzajel tk'o'n jun tal sak pwak te chojbil te weye; a jlu mij talil aju sak pwak in ajben tuj njaye. Aju sak pwak lu, ch'ixmi mey ons talil. 14Cycyakil keju otok jaw cyajlal cxelx ke' cyi'j keju otok che japun twi' winkin abk'i, ctzajel cyk'o'n te weye aju chojbil lu, 15ex oc ttzaj tk'o'n teyle junjun aju chojbil te weye tu'n tclet tchwinklal, mya mas nim cchjetel tu'n k'inun ex mya mas ch'in cchjetel tu'n meba; ax tajlal cchjetel cyu'n, jun tal sak pwak. 16Cjawil tchmo'na aju sak pwak ctzajel cyk'o'n aj Israel tu'n tclet cychwinklal, ex cxel tk'o'na tu'n tajben tuj ja xbalun te mojbabl tibil. Tu'ntzun jlu che tzajel nna'ne ke aj Israel, ka otok tzaj cyk'o'n chojbil tu'n tclet cychwinklal. 17Tzaj tma'ntl Kman te Moisés cyja': 18Binchama jun tcubil a' te tx'ajbil, k'an c'uxbil ttx'otx'il ex ax k'an c'uxbil ttx'otx'il tk'ukbil. K'on cuba t-xol ja xbalun te mojbabl tibil tuc'il altar, ex cbelex tk'o'na a' tuj. 19Ate Aarón cyuc'ix ke tcy'ajal c'elel cytx'jo'n cyk'ab ex cykan tu'n a' lu. 20Oc cyocx tuj ja xbalun te mojbabl tibil, cbajel cytx'jo'n cyib tu'n a' tu'n mi'n cycyim, ax icx oc cypon lak'e' ti'j altar tu'n cyajben ex tu'n ttzaj cyk'o'n weye aju oyaj patun in cub, 21c'elel cytx'jo'n cyk'ab ex cykan tu'n mi'n cycyim. A jlu jun ley cucx ctel tuj tcyakil tabk'iyil te jumajx te Aarón ex cye tiyjil che ul itz'j te tibajxi. 22Tzaj tma'ntl Kman te Moisés cyja': 23K'i'ntza ke tc'oc'jal tbanilxix jlu: Cablaj libr ttxc'omal tze' mirra tbanilxix, kak libr canela, kak libr tkan ajlaj at tc'oc'jal, 24ex cablaj libr tc'oc'jal tze' casia. Che maletel tu'nju malbil in ajben tuj njaye. Ax icx k'i'ntza cyaje litr aseyt nne'l ti'j twitz olivo. 25Cyi'jtzun ke jlu binchama aju aseyt xjan at tc'oc'jal, ic tza'n in bant tu'n jun xjal binchal perjum, tu'n tjax ket tuj twi' jun pal oc toc toclen. Atzunju aseyt lu c'ajbel te xjansabl. 26Atzun jlu cbel tko'na tibaj ja xbalun te mojbabl tibil, tibaj cax c'ubl nleye, 27tibaj mes ex cycyakil ke macbil cyoc ti'j, tibaj cycubil candil ex cycyakil ke macbil cyoc ti'j, tibaj altar patbil storac, 28tibaj altar patbil oyaj ex cycyakil ke macbil cyoc ti'j, tibaj tcubil a' ex tibaj tk'ukbil. 29Cyja'tzun che oquel te xjanxix tu'na. Nok alcyexcu ma tz'oc tacl cyi'j, bi'x cxjansetel. 30Ax icx cbel tko'na aseyt lu tibaj twi Aarón ex cyibaj cywi' ke tcy'ajal, tu'ntzun cyxjanset tu'n cyoc te pal te weye. 31Cxel tma'na cye aj Israel cyja': Atzun aseyt lu c'ajbel te xjansabl tuj tcyakil tabk'iyil te jumajx, tu'n tjax ket tuj twi' jun xjal oc toc toclen. 32Mi'n cub cyko'ne tibaj nok alcyex jun xjal mya tiyjil pal, ex mi'n cub cybincha'ne aseyt ic tza'n jlu. Aju aseyt lu xjan ex cyk'on oque te xjan. 33Ka at jun ma cub binchante aseyt ic tza'n jlu, ex ka ma cub tk'o'n tibaj nok alcyex jun xjal, bi'x c'elex lajet tu'ntzun mi'n ttentl cyxol t-xjalil, chi Kman. 34Tzaj tma'ntl Kman te Moisés cyja': K'intza ke tc'oc'jal lu: Tk'olil tze' estacte, ke xlec at cyc'oc'jal, tk'olil tze' gálbano ex storac tbanil. Junx c'elel cyalil tu'na. 35Cyi'jtzun ke jlu binchama storac tbanilxix ex xjan. Cbajel t-smo'na wen ic tza'n in bant tu'n jun xjal binchal perjum, cxel tk'o'na ch'in atz'an tuj ex c'oquel te xjan. 36Cbajel tche'na ch'in ex ni'j c'oquel tu'na. Cbeltzun tk'o'na twitz cax c'ubl nleye tuj ja xbalun te mojbabl tibil jatum cbel nyec'un wibe twitza. Aju storac lu xjanxix c'oquel te cyeye. 37Mi'n cub cybincha'ne storac ic tza'n jlu tu'n tajben cyu'ne. Weye jlu ex xjan te cyeye. Akine Cymane. 38Ka at jun ma cub binchante storac ic tza'n jlu tu'n t-achin ti'j tc'oc'jal, bi'x c'elex lajet tu'n mi'n ttentl cyxol t-xjalil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\