ÉXODO 37

1Ax icx tbincha Bezaleel aju cax ti'j tze' ch'i'x acacia, te jun var tuc'il jun xc'achub tnukbil, ox xc'achub twitz ex ox xc'achub twa'l. 2Oc tlo'tzin k'an pwak tbanilxix tujile ex ti'jele ex cub tk'o'n jun adorn ttxa'nile, k'an pwak ttx'otx'il. 3Ax icx e cub tbincha'n cyaje argoy k'an pwak cytx'otx'il, ex e oc tk'o'n cyi'j cycyajil tkan cax, cabe jun pac' ex cabetl juntl pac'. 4Ax icx tbincha cabe tze' tolin cyi'j ti'j tze' ch'i'x acacia, ex oc tlo'tzin k'an pwak cyi'j. 5Extzun tk'o'n ke jlu cyuj ke argoy ate'c ttxlaj cax, tu'n t-xi tanut cax cyi'j. 6Baj tbincha'n aju tmaksil k'an pwak tbanilxix ttx'otx'il, te jun var tuc'il jun xc'achub tnukbil ex ox xc'achub twitz. 7Ax icx baj tbincha'n cabe tilbilal querubín k'an pwak cytx'otx'il tx'ino'n ke tu'n martiy, ex e cub tk'o'n cyibaj cycabil pac' ttxa'n tmaksil cax. 8Jun tcub tibaj jun pac' ttxa'n tmaksil ex jun tibaj juntl pac'. Te junx piẍ el aju tmaksil ex ke cabe tilbilal querubín. 9Lic'un tten cyxic' tu'n ttxayit tmaksil cax, cyja'tzun aju twitz jun cub ten twitz juntl, ex cyja' in cub cyque'yin tibaj tmaksil. 10Baj tbincha'n mes ti'j tze' ch'i'x acacia, jun var tnukbil, cab xc'achub twitz ex ox xc'achub twa'l. 11Oc tlo'tzin k'an pwak tbanilxix ti'j, ex cub tk'o'n jun adorn ttxa'nile k'an pwak ttx'otx'il. 12Ax icx tbincha jun tmakel ttxa'nile mes, cyaje k'ab twa'l ex oc tk'o'n jun adorn ttxa'nile k'an pwak ttx'otx'il. 13Tbincha cyaje argoy k'an pwak cytx'otx'il, ex e oc tk'o'n cyi'j cycyajil pac' ttxa'n mes cyi'j tkan. 14Atzun ate'c ke argoy lu tjak' tmakel, tu'n cyocx ke tze' tolin cyi'j cyuj, tu'n t-xi tanut mes. 15Tbincha ke tze' ti'j tze' ch'i'x acacia, tu'n t-xi tanut mes cyi'j, ex oc tlo'tzin k'an pwak cyi'j. 16Ax icx tbincha ke macbil in che ajben tibaj mes, k'an pwak tbanilxix cytx'otx'il: Ke lak, ke pac', ke xar ex ke matij vas in che ajben te kobl oyaj ti'j ta'l twitz uva. 17Ax icx tbincha jun cycubil candil, k'an pwak tbanilxix ttx'otx'il tx'ino'n tu'n martiy. Te junx el aju tk'ukbil, aju tkan, ke tcopa, ke tilbilal xwaquin cyten ex ke tilbilal bech. 18In che el kak tk'ab ti'j tc'u'j, ox tuj jun pac' ex ox tuj juntl pac'. 19Ti'j teyle junjun tk'ab nne'l ti'j tc'u'j ate'c ox tilbilal bech tjak'xi, ic tten binchben cye ic tza'n t-xmacal tze' almendro. 20Ti'j ju tkan, tuj tmij cycubil candil ate'c cyaje tilbilal bech tjak'xi, ic tten binchben cye ic tza'n t-xmacal tze' almendro; 21tjak' teyle junjun moj tk'ab nne'l ti'j tc'u'j at jun tilbilal bech tjak'xi, ic tten binchben cye ic tza'n t-xmacal tze' almendro. 22Ke tilbilal bech ex ke tk'ab e je'l ti'j junx piẍ k'an pwak tbanilxix, ex tx'ino'n tu'n martiy. 23Ax icx tbincha wuk candil ti'j k'an pwak tbanilxix, cyuc'il matzbil twi mech ex ke tal tcubil ttza'jil mech. 24Ajben 75 libr k'an pwak tbanilxix tu'n tu'n tbant aju cycubil candil ex cycyakil ke macbil in che ajben ti'j. 25Ax icx tbincha aju altar tu'n tcub patit storac tibaj. Tbincha ti'j tze' ch'i'x acacia, cab xc'achub twitz, cab xc'achub tnukbil ex jun var twa'l; junx cyaj twitz tuc'il tnukbil ex cyiklix cyib ke tcach ti'j. 26Oc tlo'tzin k'an pwak tbanilxix cyi'jele cycyajil pac' ttxlaj, tuc'ix tibaj ex cyi'j ke tcach, ex cub tk'o'n jun adorn ttxa'nile te tibaj, k'an pwak ttx'otx'il. 27Cyi'j cabe tbutx' te jun pac' tjak'xi adorn, e oc tk'o'n cab argoy k'an pwak cytx'otx'il, ex cabe cyi'j cabetl tbutx' ti'j juntl pac', tu'ntzun cyex ke tze' tolin cyi'j cyuj, akeju in che ajben tu'n t-xi tanut. 28Tbincha ke tze' lu ti'j tze' ch'i'x acacia ex oc tlo'tzin k'an pwak cyi'j. 29Ax icx tbincha aju aseyt tu'n tjax ket tuj twi' jun xjal oc toc toclen, ex aju storac tbanilxix at tc'oc'jal, ic tza'n in bant cyu'n xjal binchal perjum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\