ÉXODO 38

1Ax icx tbincha Bezaleel aju altar ti'j tze' ch'i'x acacia, jun var cyuc'il cab xc'achub twa'l, cab var cyuc'il cab xc'achub tnukbil ex cab var cyuc'il cab xc'achub twitz; junx cyaj echbil te twitz tuc'il tnukbil. 2Tbincha cyaje tcach, jun ti'j teyle junjun tbutx', ax in che el ti'j altar; ex oc tlo'tzin k'an c'uxbil ti'j. 3K'an c'uxbil cytx'otx'il cycyakil ke macbil te altar; ke tcubil tza'j, ke jocbil tza'j, ke lak matij, ke jacul twitz chibj ex ke tcubil xk'a'l. 4Ti'j k'an c'uxbil tbincha jun c'uxbil xawc'in toy', aju in cyaj tjak' chojbil oc tcub patit. Cu'x tk'o'n c'uxbil lu tuj tpe'n altar tu'n tcyaj ten ax tuj tmij. 5Ax icx cub tbincha'n cyaje argoy tu'n cyoc ten cyi'j tcyajil t-scyin ju k'an c'uxbil xawc'in toy', tu'ntzun cyocx keju tze' cyuj. 6Tbincha ke tze' tolin cyi'j ti'j tze' ch'i'x acacia ex oc tlo'tzin k'an c'uxbil cyi'j. 7E ex tk'o'n ke tze' lu cyuj ke argoy cyocsa'n ti'j tc'u'j altar tu'n t-xi tanut. Tz'lom altar bant tu'n ex catl tuj tc'u'j. 8Cyi'j respej k'an c'uxbil cytx'otx'il cye ke xu'j in che ajbentok ttzi ja xbalun te mojbabl tibil, o tbincha Bezaleel aju tcubil a', tuc'ix tk'ukbil. 9Ax icx tbincha aju ttxa'n tpe'n ja xbalun. Tuj jun pac' ttxa'n pe'n lu, tuj tumlal tnayaj k'ij tbincha xbalun te makbil ti'j tbanil nok' lino chubemaj. Aju pac' lu 50 var tnukbil. 10Tbincha winkin tkan ex winkin cyk'ukbil tkan k'an c'uxbil cytx'otx'il, ex sak pwak cytx'otx'il ke ganch ex ke argoy. 11Ax icx 50 var tnukbil pac' ttxa'n pe'n tuj tumlal tbank'ab k'ij, ex tbincha xbalun te makbil, tuc'ix winkin tkan ex winkin cyk'ukbil tkan k'an c'uxbil cytx'otx'il, ex sak pwak cytx'otx'il ke ganch ex ke argoy. 12Tuj juntl pac' tuj tumlal telex k'ij, tbincha xbalun te makbil cyuc'ix laj tkan ex laj cyk'ukbil tkan. Aju pac' lu 25 var tnukbil. 13Tuj pac' tuj tumlal tjawitz k'ij tbincha xbalun te makbil, ax 25 var tnukbil. 14Ttxlaj ttzi pe'n jatum in che ocx xjal, tbincha xbalun te makbil te wuk var cyuc'il cab xc'achub tnukbil, ex ate'c ox tkan ex ox cyk'ukbil tkan. 15Tuj juntl ttxlaj ttzi pe'n, tbincha xbalun te makbil te wuk var cyuc'il cab xc'achub tnukbil, ex ate'c ox tkan ex ox cyk'ukbil tkan. 16Cycyakil ke xbalun tocsa'n ti'jele pe'n banimaj ti'j nok' lino chubemaj. 17K'an c'uxbil cytx'otx'il cyk'ukbil tkan, ex sak pwak cytx'otx'il ke argoy ex ke ganch cyuc'ix ke adorn cyjax cyuj cywi' ke tkan. Cycyakil ke argoy cyoc cyi'j ke tkan ate'c ti'jele pe'n, sak pwak cytx'otx'il. 18Aju xbalun te makbil ttzi pe'n jatum in che ocx xjal, chmo'maj ti'j nok' ẍk'ilun que'yin, ẍjulun que'yin, cyak que'yin ex lino chubemaj. Aju xbalun lu, laj var tnukbil ex cab var tuc'il cab xc'achub twitz, ex ka aju twa'l, ax ic tza'nx ke xbalun te makbil ti'jele pe'n. 19Cyaje tkan ex cyaje cyk'ukbil tkan k'an c'uxbil cytx'otx'il. Sak pwak cytx'otx'il ke ganch ex ke adorn cyjax tuj cywi' ke tkan, ax icx ke argoy. 20K'an c'uxbil cytx'otx'il cycyakil ke stac in che ajben te tzinbil xbalun ti'j ja xbalun, ex ke stac in che ajben cyi'j tkan pe'n. 21Tu'n orden tu'n Moisés, jaw cyi'n aj Leví jun tajlal cyi'j ke c'uxbil o che ajben tu'n tbant tja Dios, jatum tu'n tocx ten ju cax c'ubl tley Dios; ex a Itamar tcy'ajal pal Aarón oc te nejenel cye ti'j jlu. 22Ate Bezaleel aju tcy'ajal Uri, tal tchman Hur ex tiyjil Judá, tbincha tcyakilju otok tzaj tma'n Kman te Moisés tu'n tbant, 23ex o onin Aholiab ti'j, aju tcy'ajal Ahisamac ex tiyjil Dan. Ate jlu ba'n ximan ex mejor binchan tcyakil txcaj ak'untl; ba'n chmon xbalun tuc'ix twitz ti'j nok' ẍk'ilun que'yin, ẍjulin que'yin, cyak que'yin ex lino tbanilxix. 24Tcyakil k'an pwak ajben tu'n tbant tcyakil ak'untl ti'j tja Dios, oyaj jlu pon k'i'n, ex japun 21 quintal talil tu'n tcyakil, ic tza'nx malbil in ajben tuj tja Dios. 25Aju sak pwak jaw chmet cyxol xjal, japun 75 quintal tuc' 45 libr talil tu'n tcyakil, ic tza'nx malbil in ajben tuj tja Dios. 26Cycyakil keju otok jaw cyajlal, tzaj ke' cyi'j keju otok che japun twi' winkin abk'i, o japun 603,550 cyajlal xinak tu'n tcyakil; ex teyle junjun cye xi tk'o'n jun tal sak pwak ch'ixmi mey ons talil ic tza'nx malbil in ajben tuj tja Dios. 27Ax icx xi ti'n 75 quintal sak pwak tu'n cybant ke cyk'ukbil tkan tja Dios ex ke cyk'ukbil tkan xbalun te makbil. Tcyakil sak pwak lu ajben tu'n cybinchet 100 cyk'ukbil tkan ja, ex teyle junjun tk'ukbil xi ti'n 75 libr sak pwak. 28Ti'j ju 45 libr sak pwak jaw chmet cyxol cycyakil xjal, e baj tbincha'n Bezaleel ke ganch, ke argoy ex ke adorn cyjax tuj cywi' ke tkan. 29Aju k'an c'uxbil xi k'o'n te oyaj, japun 50 quintal tu'n tcyakil. 30Ti'jtzun k'an c'uxbil lu, e baj bincha'n ke tk'ukbil ttzi ja xbalun te mojbabl tibil, tuc'ix altar k'an c'uxbil ttx'otx'il, ex aju c'uxbil xawc'in toy' tu'n tcyaj ten tjak' chojbil oc tcub patit, ex cycyakil ke macbil in che ajben ti'j altar, 31cyuc'ix ke cyk'ukbil tkan ti'jele pe'n, ke cyk'ukbil tkan ttzi ttxa'n pe'n, cycyakil ke stac in che ajben ti'j ja xbalun, ex ke stac in che ajben cyi'j ttxa'n pe'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\