ÉXODO 39

1Ti'j nok' ẍk'ilun que'yin, ẍjulin que'yin ex cyak que'yin, e cub bincha'n ke xbalun nno'c cyk'o'n ke pal oc cyajben tuj tja Dios, cyuc'ix ke xbalun xjan in che ajben tu'n Aarón, ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 2Ax icx cub bincha'n aju capiẍay ti'j k'an pwak, ti'j nok' ẍk'ilun que'yin, ẍjulin que'yin, cyak que'yin ex nok' lino. 3Baj tx'ino'n k'an pwak tu'n martiy, xaxj oc wen, ex cub kesin tu'n toc ic tza'n nok', tu'n t-xi' ch'in te ttze'yil xbalun ẍk'ilun que'yin, ẍjulin que'yin, cyak que'yin ex lino; tbanil binchben te. 4E cub bincha'n ke twi semil, tu'n cymoje' ke cycabil ttxa'n capiẍay cywi semil. 5Aju c'albil c'u'jbaj xi'yni ti'jxi capiẍay, tiklix tib tuc'il ex ax binchben te; ajben k'an pwak ti'j, tuc'ix nok' ẍk'ilun que'yin, ẍjulin que'yin, cyak que'yin ex lino chubemaj, ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 6E baj bincha'n ke abj ónice, e cu'x k'o'n cyuj cyk'ukbil k'an pwak cytx'otx'il, ex jatz c'ochin tu'n cycyaj ten cybi ke tcy'ajal Israel cywitz, ic tza'n twitz jun sey, 7ex e cub tk'o'n Bezaleel cyibaj ke twi t-semil capiẍay. Cyu'ntzun ke abj lu in che tzaj na'n ke tcy'ajal Israel, ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 8Ax icx cub bincha'n aju tal xbalun nno'c ten ttzi xu'cbaj, tbanil binchbente, ex ax ttze'yil ic tza'n te capiẍay; ajben k'an pwak ti'j, tuc'ix nok' ẍk'ilun que'yin, ẍjulun que'yin, cyak que'yin ex lino chubemaj. 9Mejetz'in tten twitz ex junx cyaj tnukbil tuc'il twitz; jun xc'achub tnukbil ex jun xc'achub twitz. 10E oc k'o'n cyaje txol tal abj tbanilxix ti'j. Tuj tnejel txol oc k'o'n jun tal abj sardio, jun topacio ex jun carbunclo. 11Tuj tcabin txol oc k'o'n jun tal abj esmeralda, jun zafiro ex jun diamante. 12Tuj toxin txol oc k'o'n jun tal abj jacinto, jun ágata ex jun amatista. 13Ex tuj tcyajin txol oc k'o'n jun tal abj berilo, jun ónice ex jun jaspe. Cycyakil ke tal abj lu k'ukl cycub tibaj cyk'ukbil k'an pwak cytx'otx'il. 14Ax cyajlal ke tal abj ic tza'n cyajlal ke tcy'ajal Israel, cablaj cybet. Ic tza'n twitz jun sey jatz c'ochin, tu'n tcyaj ten tbi jun c'loj tiyjil Israel twitz teyle junjun abj. 15Ti'j tal xbalun nno'c ten ttzi xu'cbaj e cub bincha'n ke caden k'an pwak tbanilxix cytx'otx'il, ex xpaltx'i'n cyten; 16ax icx e cub bincha'n cabe cyk'ukbil argoy, ex cab argoy k'an pwak cytx'otx'il, ex e oc k'o'n ke cab argoy cyi'j cycabil ttxa'n tal xbalun. 17E oc k'o'n cycabil ttxa'n caden k'an pwak cytx'otx'il cyuj argoy e oc ten cyi'j cycabil tbutx' tal xbalun, 18ex e oc k'o'n cabetl cytxa'n caden cyi'j ke cyk'ukbil k'an pwak cytx'otx'il cyocsa'n cyi'j ke cabe twi t-semil twitz capiẍay. 19E cub bincha'ntl cab argoy k'an pwak cytx'otx'il ex e oc k'o'n cyi'j cycabil tbutx' tal xbalun tjak'xi, aju toc twitz capiẍay. 20Ax icx e cub bincha'n cabetl argoy k'an pwak cytx'otx'il, ex e oc k'o'n ti'j cycabil pac' capiẍay, nikayin ttxlaj slapbil te ex tibaj c'albil tc'u'j capiẍay. 21Tu'n jun c'albil ẍk'ilun que'yin e oc c'alo'n ke argoy cyoc ti'j tbutx' tal xbalun, cyuc'il keju argoy cyoc ti'j capiẍay, tu'ntzun tcyaj ten tal xbalun tibaj c'albil tc'u'j capiẍay ex tu'n mi'n tel tpa'n tib tal xbalun ti'j capiẍay, ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 22Ax icx cu'tz tchmo'n aju xbalun nno'c tujxi capiẍay ti'j nok' ẍk'ilun que'yin, 23ex cyaj tk'o'n jun toy' tuj tmij tu'n tjax wibaj tuj. Cub slapun jun tkul ttzi'yile toy' lu, ic tza'n cyten ke chicyet tz'u'm, tu'ntzun mi'n t-xi tzakj. 24Ttxa'nile xbalun lu e cub bincha'n tilbilal carnad ẍok', ti'j nok' ẍk'ilun que'yin, ẍjulin que'yin, cyak que'yin ex lino chubemaj. 25E cub bincha'n tal campan k'an pwak tbanilxix cytx'otx'il, ex e ocx k'o'n cyxol tilbilal carnad ẍok' ttxa'nile xbalun; 26jun tal campan ex jun carnad ẍok', juntl tal campan ex juntl carnad ẍok', iclex tten ttxa'nile t-xbalun Aarón oc tajben tuj tak'un te pal, ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 27Ax icx e cu'tz chmo'n ke ẍjo'w ti'j nok' lino, tu'n cyajben te Aarón ex cye tcy'ajal, 28tuc'ix ju potzbil twi' tnejel pal cu'tz chmo'n ti'j nok' lino tbanilxix, ex ke potzbil wibaj tbanilxix cye mastl pal, ex ke calsonsiy e cu'tz chmo'n ti'j nok' lino chubemaj, 29tuc'ix c'albil c'u'jbaj cu'tz chmon ti'j lino chubemaj, ti'j nok' ẍk'ilun que'yin, ẍjulin que'yin ex cyak que'yin, ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 30Cub bincha'n aju tal tz'lom xjan ti'j k'an pwak tbanilxix, ex jatz c'ochin twitz ic tza'n jun sey, tu'n cycyaj ten ke yol lu ti'j: XJANSAMAJ TE JLU TE KMAN. 31Oc k'o'n jun tak'al tal tz'lom ẍk'ilun que'yin, tu'n toc k'ot ti'j potzbil wibaj, ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 32Cyja'tzun tten jupet ak'untl ti'j tja Dios, aju ja xbalun te mojbabl tibil. O cybincha aj Israel tcyakil ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 33Ultzun cyi'n tja Dios tuj tcwent Moisés. Ul cyi'n aju ja xbalun te mojbabl tibil, cyuc'ix ke macbil in che ajben ti'j: Ke ganch, ke tz'lom, ke tze' te tk'e'lil, ke tkan ex ke cyk'ukbil tkan; 34aju maksibl te ja xbalun binchamaj ti'j ttz'umal ẍne'l toc tc'a' cyak que'yin, aju maksibl binchamaj ti'j tz'u'm tbanilxix, aju xbalun te makbil tetz twitz cax; 35aju cax c'ubl tley Dios cyuc'ix ke tze' te tanubl te ex aju tmaksil; 36aju mes cyuc'ix cycyakil ke macbil in che ajben ti'j ex ke pan in che cub k'o'n twitz Kman; 37aju cycubil candil k'an pwak tbanilxix ttx'otx'il, cyuc'ix ke candil akeju txolin cyten, ex cycyakil ke macbil in che ajben ti'j, tuc'ix ju aseyt tu'n tk'onte spic'un; 38aju altar k'an pwak ttx'otx'il, aju aseyt tu'n tajben oc toc toclen jun xjal, aju storac tbanilxix tc'oc'jal, aju xbalun te makbil tu'n toc ttzi ja xbalun, 39aju altar k'an c'uxbil ttx'otx'il tuc'ix ju k'an c'uxbil xawc'in toy' in cyaj tjak' chojbil oc tcub patit, ke tze' te tanubl te, cyuc'ix cycyakil ke macbil in che ajben ti'j, aju tcubil a' tuc'ix tk'ukbil, 40ke xbalun te makbil ti'jele pe'n, ke tkan, ke cyk'ukbil tkan, aju xbalun te makbil tu'n toc ttzi pe'n, ke c'albil tkan pe'n, ke stac, ex cycyakil ke ti'xti in che ajben ti'j tja Dios aju ja xbalun te mojbabl tibil, 41ke xbalun tu'n toc cyk'o'n pal oc cyajben tuj tja Dios, ke xbalun xjansamaj tu'n tajben te pal Aarón ex ke cyxbalun tcy'ajal oc cyajben te pal. 42O cybincha aj Israel tcyakil ak'untl ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 43O til Moisés tcyakil ak'untl otok cybincha, otok bant cyu'n ic tza'nx otok tzaj tma'n Kman, ex e cub tcy'iwla'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\