ÉXODO 40

1Tzaj tma'n Kman te Moisés cyja': 2Tuj tnejel k'ij te tnejel xjaw cjawil twabana njaye, aju ja xbalun te mojbabl tibil. 3C'oquex tk'o'na cax c'ubl nleye tuj, ex cbel tk'o'na xbalun te makbil tuj tmij ja, tu'ntzun mi'n tk'ancha'lin cax. 4C'oquex tk'o'na aju mes tuj, ex che bel tk'o'na tuj ttxolil keju che bel ten tibaj. Ax icx c'oquex tk'o'na aju cycubil candil ex che oquel ttxako'na ke candil. 5Cbel tk'o'na aju altar k'an pwak ttx'otx'il te patbil storac twitz cax c'ubl nleye, ex cjawil tyobina xbalun ttzi njaye. 6Te tibajxi cbel tk'o'na aju altar te patbil chojbil twitz ttzi njaye, aju ja xbalun te mojbabl tibil. 7Cbeltzun tk'o'na aju tcubil a' t-xol ja xbalun te mojbabl tibil tuc'il altar, ex cbelex tnojsa'na tu'n a'. 8Cbel tbincha'na jun ttxa'n pe'n ti'jele ex cjawil tyobina xbalun te makbil ttzi pe'n. 9Ctzajeltzun ti'na aju aseyt in ajben oc toc toclen jun xjal, cbel tko'na ch'in tibaj njaye ex tibaj tcyakilju tocx tuj. Tcyakilju in ajben tuj, cxjansetel tu'na ex c'oquel te xjan. 10Ax icx cbel tko'na ch'in aseyt tibaj altar te patbil chojbil, ex cyibaj cycyakil ke macbil in che ajben ti'j. Cxjanseteltzun tu'na ex c'oquel te jun altar xjanxix. 11Ax icx cbel tko'na ch'in aseyt tibaj tcubil a' ex tibaj tk'ukbil, ex cxjanseteltzun tu'na. 12Cxeltzun ti'na Aarón cyuc'ix ke tcy'ajal ttzi ja xbalun te mojbabl tibil, ex che bajel ttx'jo'na tu'n a'. 13Che oquel tk'o'na ke xbalun xjan ti'j Aarón, cbel tko'na aseyt tibaj twi' ex cxjansetel tu'na tu'n toc te pal te weye. 14Te tibajxi che pol tlak'ba'na ke tcy'ajal, ex c'oquel tk'o'na ke ẍjo'w cyi'j. 15Cbel tko'na aseyt tibaj cywi', ic tza'n cub tko'na aseyt tibaj twi cyman, ex che oquel te pal te weye. C'oqueltzun cyoclen te pal, ex aju cyoclen lu cucx ctel te jumajx tuj tcyakil tabk'iyil, chi Kman. 16O tbincha Moisés tcyakil ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te. 17Tuj tnejel k'ij te tnejel xjaw te tcabin abk'i cyetzlen aj Israel tuj Ejipt, jaw wabit tja Dios. 18Tej tjaw twaban Moisés tja Dios, e cub tk'o'n ke tk'ukbil, e oc ttxolba'n ke tz'lom, e oc tk'o'n ke tze' te tk'e'lil, ex e cu'x tk'o'n ke tkan. 19Jax tk'o'n xbalun twi tja Dios ex jax tk'o'n juntl tmaksil tibaj, ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te. 20Tzajtzun ti'n Moisés aju ley ex cu'x tk'o'n tuj cax. E oc tk'o'n ke tze' tolin cyi'j ti'j cax ex cub tk'o'n tmaksil. 21Ocxtzun tk'o'n Moisés aju cax c'ubl tley Dios tuj ja xbalun, ex cub tk'o'n xbalun te makbil tuj tmij ja tu'ntzun mi'n tk'ancha'lin cax, ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te. 22Ocx tk'o'n aju mes tuj ja xbalun te mojbabl tibil, tuj tumlal tbank'ab k'ij ex ti'jtzi xbalun te makbil, 23ex tibaj mes lu, e cub ttxolba'n ke pan in che cub k'o'n twitz Kman, ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te. 24Ocx tk'o'n aju cycubil candil tuj ja xbalun te mojbabl tibil, tuj tumlal tnayaj k'ij, twitz mes ex ti'jtzi xbalun te makbil, 25ex e oc ttxako'n ke candil twitz Kman, ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te. 26Ocx tk'o'n aju altar k'an pwak ttx'otx'il te patbil storac tuj ja xbalun te mojbabl tibil, twitz xbalun te makbil, 27ex cub tpatun storac at tc'oc'jal tibaj, ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te. 28Jaw tyobin aju xbalun ttzi tja Dios. 29Cub tk'o'n aju altar te patbil chojbil twitz ttzi tja Dios, aju ja xbalun te mojbabl tibil, ex e cub tpatun ke alumaj tibaj, tuc'ix twitz awal, te jun oyaj te Kman, ic tza'n otok tzaj tma'n te. 30Cub tk'o'n aju tcubil a' t-xol ja xbalun te mojbabl tibil tuc'il altar, ex cu'x tnojsa'n tu'n a' te tx'ajbil. 31Atzun in che el ttx'jo'ntok tk'ab Moisés cyuc'ix ke tkan, icx te Aarón ex ke tcy'ajal. 32Oc cyocx tuj ja xbalun te mojbabl tibil ex oc cypon lak'e' ti'j altar, tnejel in che tx'ajintok, ic tza'n otok tzaj tma'n Kman te Moisés. 33Te bajsbil oc tk'o'n Moisés pe'n ti'jele tja Dios, ex ti'jele ttxa'n tpe'n jatum tcub altar te patbil chojbil, ex jaw tyobin aju xbalun ttzi pe'n. Cyja'tzun tten baj bant aju ak'untl tu'n Moisés. 34Cub ten muj tibaj ja xbalun te mojbabl tibil ex o noj tuj tu'n tajwalil Kman. 35Minti' o bant tu'n tocx Moisés tuj ja xbalun te mojbabl tibil, porque otok cub ten muj tibaj ex nojnitok tuj tu'n tajwalil Kman. 36Oc tjaw lak'e' muj tibaj ja xbalun te mojbabl tibil, in jaw cyi'ntok aj Israel cyja ex in che ic' bettok. 37Katzun minti' in jaw lak'e' muj, minti' in jaw cyi'n cyja, ex maxi in che ic' bet oc tjaw lak'e' muj. 38Te k'ijl in cub tentok aju muj te Kman tibaj ja xbalun te mojbabl tibil, atzun te konic'an in cub tentok k'ak' tibaj, ex k'ancha'ltok jlu cywitz cycyakil aj Israel. Iclex tten tcyakil maj oc cyic' bet ex nok jatum oc cycub ten.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\