EZEQUIEL 1

1Akine pal Ezequiel tcy'ajal Buzi kine, at jun k'ij, lu kine atine ttzi nima Quebar tuj Babilonia, cyxol ke xjal otok che tzaj k'i'n tuj Jerusalén tu'n cyul k'i'n pres tuj Babilonia. Tuj ju k'ij lu o jaket ttzi cya'j ex o wile Dios ic tza'n tuj witzic', tuj jwe' tajlal k'ij te tcyajin xjaw teju abk'i 30, tej otok bant jwe' abk'i ttzajlen k'i'n rey Joacim tuj Jerusalén tu'n tul k'i'n pres tuj Babilonia. Tzajtzun yolin Kman weye ex o nna'ye tipumal. 4O wile cyja' ttzaj jun nintz cyk'ik' tuj tx'otx' tuj tbank'ab k'ij ex tuj txkan muj nne'tz jun k'ak' ic tza'n tkan k'ancyok ex in koptz'aj ti'jele wen. Tuj tmijil k'ak' in koptz'aj jun ti'xti mer ic tza'n c'uxbil in koptz'aj wen; 5tujx tmijil k'ak' at o che wile mer ic che que'yin ic tza'n cyaje jil ex aju cyilbilal mer ic tza'n cyilbilal xjal. 6Teyle junjun cye at cyaje cywitz ex cyaje cyxic'; 7jikun cyi'j cykan ex aju t-sapatil cykan mer ic tza'n t-sapatil tkan wacẍ, ex in che koptz'aj ic tza'n k'an c'uxbil tz'umin twitz. 8Mya nok o'cx cyaje cywitz ex cyaje cyxic' at, ax at cyaje cyk'ab, ic tza'n tk'ab xjal toc ti'j cyaje cytxlaj tjak' cyxic'. 9Nno'c moje' jun cyxic' ti'j juntl. Oc cyxi' bet nok jatum cyaj tu'n cyxi', minti' in k'on cyximlal welt. 10Aju tilbilal cywitz ke cyaje jil lu cyja' tten: Jun cywitz mer ic tza'n twitz xjal; atzun juntl cywitz tuj cybank'ab mer ic tza'n tilbilal balun; juntl cywitz tuj cynayaj mer ic tza'n tilbilal jun tor, ex aju cywitz ma ti'jxi mer ic tza'n tilbilal jun t'iw. 11Cabe cyxic' in jaw cylic'un twitz cya'j ex in pon tacl te jun ti'j te juntl, aju cabetl cyxic' in ajben te txaybil cyximlal. 12Cycyakil in che bet nok jatum cyaj tu'n cyxi' ex minti' in k'on cyximlal welt, cyja' cyxi' jatum k'i'n ke tu'n tipumal Dios. 13Aju che que'yin ke jil mer ic tza'n xk'a'l in c'ant ex ka mer ic tza'n ttxan tzaj cyja' t-xi' ex cyja' ttzaj cyxol. Aju k'ak' in c'ant wen ex nne'l tkan k'ancyok ti'j. 14Cyja' cyxi' ke jil lu ex cyja' cytzaj jurat naj mer ic tza'n tkan k'ancyok. 15O wile ke jil lu, ex teyle junjun tcub jun rwed ttxlaj twitz tx'otx'. 16Keju cyaje rwed junx che que'yin, ex junx binchben cye, in che koptz'aj wen mer ic tza'n jun tbanil abj topasio tbi. Aju que'ybil cye, mer ic tza'n k'e'l tex juntl rwed tujxi juntl. 17In bant tu'n cyxi' nok jatum: ka cubni, ka jawni, ka elni ex ka ocni ex mya il ti'j tu'n tk'on welt cyximlal. 18O wile toc jun c'uxbil tolin ti'j ti'j junjun rwed te tzuybil cye, ma' twa'lil ex xobajilxix que'yin ex nim tbak' cywitz toc cyi'jele. 19Oc cyic' bet ke jil, ax icx ke rwed in che ic' bet cyuc'il, ex oc cyjaw lipan ke jil twitz tx'otx', ax icx ke rwed in che jaw lipan. 20Ke jil in che yucch tu'n cyxi' tuj juntl lugar nok jatum oc cyxi k'i'n tu'n tipumal Dios, ex junx in che jaw lipan ke rwed cyuc'il, porque aju ipumalj yucul cye cyaje jil, axju in yucun cyi'j ke rwed. 21Oc cyjaw yucch ke jil, ax icx ke rwed in che jaw yucch, ex oc cycub we' ke jil, ax icx ke rwed in che cub we'; oc cyjaw lipan ke jil twitz tx'otx', ax icx ke rwed in che jaw lipan junx cyuc'il, porque aju ipumalj yucul cye cyaje jil, axju in yucun cyi'j ke rwed. 22O wile jun ti'xti mer ic tza'n jun wa'lbil tcubsa'n tibajxi cywi', in koptz'aj wen ic tza'n cristal. 23Tjak' ju ti'xti mer ic tza'n jun wa'lbil in xi cylic'un ke jil cyxic' ex in pon tacl te jun ti'j te juntl. Cyu'n cabetl cyxic' nno'c cytxayin cyximlal. 24Ex o nbiye tk'ajk'ajel cyxic' oc in che bet mer ic tza'n tk'ajk'ajel nima otok jaw ch'iy, ex mer ic tza'n tk'ajk'ajel twi Dios aju Tajaw Tcyakil, ex ic tza'n tk'ajk'ajel cywi' txkan soldad. Oc cycub we' ke jil in cub cyi'n cyxic'. 25Ex etz jun tk'ajk'ajel tibaj ju wa'lbil aju tcubsa'n tibajxi cywi' ke jil. 26Tibaj ju wa'lbil o wile jun k'ukbil ic que'yin ic tza'n jun tbanil abj zafiro tbi, ex at jun k'ukl tcub tibaj ju k'ukbil, ic que'yin ic tza'n jun xjal. 27O wile t-ximlal, xi'ynix ti'j tmij ponin baj ti'j twi' ic que'yin ic tza'n k'an c'uxbil in koptz'aj wen toc k'ak' ti'j. Ex xi'ynix ti'j tmij cupun t-xe tkan ic que'yin ic tza'n k'ak' in koptz'aj tcyakil ti'jele, 28mer ic tza'n t-xmacal lobaj in jaw jlet tuj tk'ijlalil jbal. Ictzun tten cub tyec'un tib tajwalil Kman nwitze; in koptz'aj wen tcyakil ti'jele. Tej twile jlu, in cub ẍmeje'ye ex pon tacl tibaj nwitze max twitz tx'otx'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\