EZEQUIEL 10

1Ex wile jun ti'xti ic que'yin ic tza'n jun k'ukbil te cawbil, ex mer tal abj tbanilxix zafiro tbi tcubsa'n tibaj ju wa'lbil, aju tcubsa'n tibajxi cywi' ke querubín. 2Xi tma'n Kman te xinak toc t-xbalun sak que'yin: Tocxa cyxol ke rwed cyjak' ke querubín, ex k'intza jun yub xk'a'l in c'ant tu'n k'ak', aju tocx cyxol ke querubín, ex sputinxa tibaj tnam. Ex o wile tej tocx ju xinak. 3Otok che pon we' ke querubín ttxlaj tja Dios tuj bank'abaj, ex aju ttxa'n pe'n tcub twitz tja Dios bi'x noj tu'n muj. 4Jaw lak'e' tajwalil Kman cyibaj ke querubín, ex cyja' xi' tu'n tpon ttzi ja; ex bi'x noj tuj tja Kman tu'n muj, ex bi'x ul koptz'aj ttxa'n pe'n tu'n t-spic'umal tajwalil Kman. 5Aju tk'ajk'ajel cyxic' ke querubín o binjtz max ttxa'n pe'n ti'jxi twitz tja Dios. Mer acu tk'ajk'ajel oc tyolin Dios aju at tipumal tu'n tbant tcyakil tu'n. 6Xi tma'n Kman teju xinak, aju toc t-xbalun sak que'yin, tu'n tetz ti'n k'ak' cyxol ke rwed ex cyxol ke querubín. Ocxtzun ju xinak ex cub we' cytxlaj ke rwed. 7Jun cye keju querubín xi tnukpi'n tk'ab tibaj k'ak' in c'ant cyxol, tzaj ttzyu'n ch'in xk'a'l in c'ant k'ak' ti'j, ex cub tk'o'n tuj tk'ab ju xinak toc t-xbalun sak que'yin. Tzajtzun ttzyu'n xinak aju xk'a'l lu ex ex tuja. 8Tjak' cyxic' ke querubín k'ancha'l jun tilbilal ic que'yin ic tza'n tk'ab xinak. 9Junx cyuc'il ke querubín o wile cyaje rwed, jun rwed tcubsa'n ttxlaj junjun cye. Ex ke rwed lu in koptz'aj cyi'j, mer ic tza'n ke tal abj topasio cybi. 10Ke cyaje rwed lu junx ta' que'ybil cye, ex aju que'ybil cye mer ic tza'n k'e'l tex juntl rwed tujxi juntl. 11Octzun cyxi bet ke querubín nok jatum, ka cubni, ka jawni, ka elni ex ka ocni, minti' in k'on welt cyximlal, o'cx in che'x lpe' ti'j jun nejni cywitz. 12Nim tbak' witzbaj toc cyi'jele cyximlal, ex ti'j ttzal cyi'j, ex ti'j cyk'ab ex ti'j cyxic', ax icx cyi'j ke cyaje rwed. 13O nbiye tej t-xi k'ma'n cye rwed cyja': Che sutine. 14Teylex te junjun querubín at cyaje cywitz: Aju tnejel cywitz ic que'yin ic tza'n twitz jun tor; aju tcabin cywitz ic que'yin ic tza'n twitz jun xinak; aju toxin cywitz ic que'yin ic tza'n twitz jun balun; aju tcyajin cywitz ic que'yin ic tza'n twitz jun t'iw. 15Ax ke querubín lu otok che oc nque'yine ttzi nima Quebar. Ex e jaw lipan twitz cya'j, 16oc cybet ke querubín ax icx ke rwed in che bet cytxlaj, ex oc cyjaw lipan twitz cya'j minti' nne'l cypa'n cyib ke rwed cyi'j. 17Oc cywe' ke querubín ax icx ke rwed bi'x in che we'; ex oc cyjaw lipan twitz cya'j ax icx ke rwed in che jaw twitz cya'j junx cyuc'il, porque ax cychwinklal ke querubín at cyuj ke rwed lu. 18El tpa'n tib tajwalil Kman tibaj ttzi ja, ex cub ten cyibaj ke querubín. 19Xitzun cylic'un querubín cyxic' ex e jaw lipan twitz cya'j. O wile tej cyjaw lipan cyuc'ix ke rwed ate' cytxlaj, ex o wile tej cywe' ttzi tja Kman, aju xi'yni twitz tuj tumlal tjawitz k'ij. Ex tcubtok tajwalil Cydios aj Israel cyibaj. 20Ax ke querubín lu otok che oc nque'yine ttzi nima Quebar, akeju tcubsa'n Dios cyibaj. Eltzun nnic'e cyi'j, atzun ke jlu querubín cybi. 21Teylex te junjun attok cyaje cywitz ex cyaje cyxic', ex tjak' cyxic' k'ancha'l ke tilbilal ic che que'yin ic tza'n tilbilal tk'ab jun xinak. 22Ke cywitz icx che que'yin ic tza'n che que'yin cywitz ke querubín otok che oc nque'yine ttzi nima Quebar. Teylex te junjun xi bet tumlal jatum in xi cyque'yin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\