EZEQUIEL 17

1Tzaj yolin Kman wuc'ile ex tma cyja': 2Aya xjal, k'manxa jun techal cye aj Israel. 3K'manxa cye cyja': Atzun jlu in tma'n Kman: At jun t'iw matij pon twi witz Líbano; nmakxix ke t-xic' ex lic'un cyten, junxilchak che que'yin tilbilal ttzmal. Tzyet tunen jun tze' wi'ten tu'n, 4ex jaw tc'uẍin aju tunen ex xi' awalte te tuj jun tx'otx' jatum najltok ke comersyant, tuj jun tnam jatum at nim c'aẍjel. 5Ax icx tzaj ti'n jun iyaj tuj tx'otx' cye aj Israel ex cu'x tawa'n tuj jun tx'otx' ak'namaj, ttzi' jun tk'ab xak jatum in bet nim a'. Cu'x tawa'n ic tza'n jun wi' chjaj. 6Ja'wil pok'l iyaj ex oc te jun tkan uva nimxix tk'ab, ch'in oc twa'l, cyja' e je'x ke tk'ab tumlal t'iw, atzun ke tloc' cyja' e cu'x tuj tx'otx'. Oc te jun tkan uva; tzaj nim t-xul ex el nim tk'ab. 7Pero attok juntl t'iw matij ex matijxix ke t-xic' ex nim ttzmal. Atzun ke tloc' uva cyuc'ix ke tk'ab cyja' e je'x tumlal ju t'iw lu, tu'n t-alinjtz tu'n jatum awa'ntok. 8Ex otok cu'x awa'n tuj jun tx'otx' tbanil, junx ttxlaj jatum in bettok nimxix a', jatum tu'n ttzaj nim tk'ab ex tu'n toc nim twitz ex tu'n toc te jun wi' uva tbanilxix que'yin. 9K'manxa cye: Chitzun Kman ma tma cyja': Aju tkan uva lu mlay ch'iy. Aju tnejel t'iw cjawitz bakonte te, ex che tzajel tz'ak ke twitz tu'n; nok nic'xi xjal ex mya nim cyipun c'oquel ti'j oc tjatz cybako'n, ex che tzkijel cycyakil ke t-xul otok che tzaj. 10Masque cu'x cyawa'n juntl maj, mlay tzaj t-xul; ctzkijel tu'n cyk'ik' ctzajel tuj tjawitz k'ij; ctzkijel ax jatum cbelex awa'n. 11Tzaj yolin Kman wuc'ile ex tma cyja': 12Kaninxa cye xjal lu, akeju cyc'i' che bin, ka ba'n cyu'n ti t-xilen ju techal lu. K'manxa cye cyja': Pon rey te Babilonia tuj Jerusalén ex tzyet ju rey te Judá tu'n, cyuc'ix ke xjal ma' cyoclen ttxlaj, ex e ul ti'n max tuj Babilonia. 13Cyaj tk'o'n toclen jun tiyjil rey ex o bant ti'j jun tyol tuc'il, ex oc tk'o'n il ti'j tu'n t-xi ttziyan tu'n tniman te rey te Babilonia, ax icx e tzaj ti'n tuc'il ke xjal ma' cyoclen tuj tnam, 14tu'ntzun tel tipun cycawbil aj Judá, ex tu'n mi'n tjaw cyi'n cyib tu'n cyk'ojin, nok o'cx tu'n cucx cyten oc tjapun cyu'n aju yol cyaj bant ti'j tu'n rey cyuc'il. 15Atzunte tiyjil rey lu jaw ti'n tib tu'n tk'ojin ti'j rey te Babilonia ex e je'x t-sama'n sanjel tuj Ejipt kanil nimcu cyajlal soldad ex chej tu'n cyajben tuj k'oj. ¿Ba'npe c'elel jlu te te, jacupe tzokpaj tu'n mi'n tcyim? ¿Jacupe tzokpaj tu'n mi'n tcyim jun xjal minti' ma japun tu'n aju yol otok txi ttziyan? 16Akine Dios in xi nma'ne jun yol axix toc: Aju xjal lu cymel tuj Babilonia tu'nju otok tz'oc tk'o'n te minti' tajben aju yol otok txi ttziyan, ex minti' ma japun tu'n aju yol otok txi ttziyan te rey aju otok tz'oc k'onte toclen tu'n toc te rey. 17Oc toc tzokpaj rey te Babilonia k'ojlel ti'j, ex oc tjaw tbincha'n t-xwe'tzbil ti'jele tnam, ex oc cycub tbyo'n nimcu xjal, mlayx tzaj t-sama'n rey Faraón txkan soldad ex mi txkan xjal te onil te, 18porque otok tz'oc tk'o'n te minti' tajben aju yol otok txi ttziyan ex minti' ma japun tu'n aju yol cyaj bant ti'j tu'n tuc'il rey; otok txi tk'on tib tu'n tjapun tu'n, pero minti' ma tbincha tcyakil jlu. Cyja'tzun mlayx tzokpaj tu'n mi'n tcyim. 19Akine Dios in xi nma'ne jun yol axix toc: Aju xjal lu ma tz'oc tk'o'n te minti' tajben aju yol axix toc tzaj ttziyan weye ex minti' ma japun tu'n aju yol otok cyaj bant ti'j wu'ne tuc'il; cyja'tzun cbel tcastiw wu'ne. 20Cxel nxo'ne nxuybe tibaj ex ctzyetel wu'ne; cxel wi'ne tuj Babilonia ex atzun cbel tcastiw wu'ne ma chixin porque minti' ma japun nyole tu'n. 21Cycyakil ke t-soldad che elel ok ex che bel byo'n tu'n spad, atzun keju che cyjel ank'in che bajel sputj tuj tcyajil pac' twitz tx'otx'. C'eleltzun cynic'e ti'j, akine Dios otok chin yoline. 22Akine Dios in xi nma'ne jlu: Ax icx weye ctzajel ntzyu'ne tunen wi'ten aju ma' twa'l; ex c'elel nc'uẍine jun t-xul aju ma' tjaw, ex ax kine chin belex awante twi' jun witz ma' twa'l. 23Cbelex wawa'ne twi' ju witz mas matij twa'l tuj tnam Israel. Che ch'iyil ke tk'ab, c'oquel twitz ex c'oquel te jun wi'ten tbanilxix. Che najal cycyakil txcaj chyu'j t-xe tkan, che najal tjak' t-xlecumal. 24C'eleltzun cynic' cycyakil ke tze' tuj cojbil ti'j, ax toc akine Dios. In che jaw ntx'emine ke tze' ma' cywa'l ex in che ch'iy wu'ne ke tze' ch'in cywa'l. In che tzkij wu'ne ke tze' cha'x ex in che cha'xix wu'ne ke tze' tzkij. Akine Dios in chin k'mante jlu ex in japun wu'ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\