EZEQUIEL 23

1Tzaj yolin Kman wuc'ile ex tma cyja': 2Aya xyal, attok cabe xu'j junx cytxu'. 3Akeju cabe xu'j lu k'apojxtok ke xi cyk'on cyib tu'n cyyaẍin tuj Ejipt; ex atzun baj xk'u'yin cyim tnejel maj. 4Ahola tbi aju tzicbaj (ex atzun in yolin ti'j tnam Samaria), atzunju tz'inbaj Aholiba tbi (ex atzun in yolin ti'j tnam Jerusalén). E jaw wi'ne te nxu'jile, ex e tzaj ncy'ajale ex nme'jele cyi'j. 5Xi lpe' Ahola ti'j juntl xinak acux at tuj ncwente, ex oc t-xo'n tgan cyi'j ke tyaẍ, akeju soldad aj Asiria. 6Toclex cyxbalun tbanilxix ẍjulin que'yin, cycyakil ke jlu nejenel ke ex cawil ke, cu'xun ke tbanilxix che que'yin, ex cyjax ke cyibaj chej, 7xi tk'on tib Ahola tu'n tyaẍin cyuc'il keju mas tbanilxix ate' cyxol aj Asiria, ex baj ttz'ilsan tib tu'nju oc ten c'ulul cywitz ke tilbilal. 8Minti' cyaj tcolin tu'n tyaẍin, ic tza'n otok tbincha tuj Ejipt. Tej k'apojxtok e cub tan nimcu xinak tuc'il ex atzun e baj xk'u'yin tnejel maj ke tim, nimxix e yaẍin tuc'il. 9Tu'ntzunju xi nk'o'ne tuj cyk'ab aj Asiria akeju tyaẍ ex otok tz'oc t-xo'n tgan cyi'j, 10ex atzun ke jlu el k'inte t-xbalun; ex xi cyi'n ke tal, xinak ex xu'j, atzun te cub byo'n tu'n spad, ex el tkanil cyxol mastl xu'j tej tcub tcastiw tu'n tlaj tbinchben mya ba'n. 11Tcyakil jlu o til Aholiba aju tz'inbaj, ex masque icju pero masxix oc jawni twitz ex mas xi tk'on tib tu'n tyaẍin ic tza'n otok tbincha ttzic. 12Ax icx te oc t-xo'n tgan cyi'j aj Asiria, cycyakil ke jlu nejenel ke ex cawil ke, k'ojlel ke, toclex cyxbalun tbanilxix que'yin, cyjax ke cyibaj chej, ex cu'xun ke tbanilxix che que'yin. 13El nnic'e ti'j, icx te otok baj ttz'ilsan tib ex otok tz'oc lpe' ti'j tbinchben ttzic. 14Atzun te, masxix xi tk'on tib tu'n tyaẍin: O til cyilbilal aj Babilonia tz'ibamaj ke twitz ja ex cyak che que'yin; 15cycyakil ke jlu ic che que'yin ic tza'n ke xjal aj Babilonia ma' cyoclen tu'n cycawin, toc c'albil c'u'jbaj cymij ex toc c'albil cywi' ma' tkan. 16Tej tque'yinte cyilbilal aj Babilonia, bi'x oc t-xo'n tgan cyi'j ex e je'x t-sama'n sanjel tuj Babilonia; 17e ultzun ke aj Babilonia ex e cub tan tuc'il, baj cytz'ilsa'n tu'n cyyaẍbil. Tejtzun tbaj tz'ilsa'n cyu'n, e je'l tic'un. 18Xi'xixtzun tk'on tib tu'n tyaẍin cywitz xjal, xi tyec'un t-ximlal ski't ti'j, atzun weye el wic'une ic tza'n otok tz'el wic'une aju ttzic. 19Pero masxix xi tk'on tib tu'n tyaẍin, ex tzaj tna'n ic tza'n otok tbincha tej matok k'apojxtok tej tyaẍin tuj tx'otx' Ejipt, 20ex oc t-xo'n juntl maj tgan cyi'j aj Ejipt akeju jawni che yaẍin. 21Aya Aholiba o tajbeya tu'n tyaẍina ic tza'n o tbinchaya tuj Ejipt tej tbaj xk'u'yin tima tej k'apojxtoka. 22Cyja'tzun akine Dios in xi nma'ne jlu: Che tzajel nsama'ne ke tyaẍa k'ojlel ti'ja, akeju e je'l tic'una. Tuj tcyakil part che tzajel nsama'ne k'ojlel ti'ja, ake jlu: 23ke aj Babilonia, ke aj Caldey, ke aj Pecod, ke aj Soa, ke aj Coa, ex cycyakil aj Siria: Cycyakil ke jlu cu'xun ke tbanilxix che que'yin, nejenel ke, cawil ke ma'xix cyoclen, ex cyjax cyibaj chej. 24Che tzajel k'ojlel ti'ja tuc'il nim cyajlal carwaj ex nim cyajlal soldad; cbajel cytxolban cyib ti'ja k'i'mlex cymacbil in ajben tuj k'oj, tjax cypas c'uxbil, ex k'i'mlex cymakbil, ex cxel nk'o'ne ambil cye tu'n tcub tcastiwoye cyu'n, ex cbel ycastiwoya cyu'n ic tza'nx cye cyley. 25Ctzajel nimxix nk'oje ti'ja ex ctzajel nim cytx'u'jil aj k'oj ti'ja; c'elel cykesin ttxa'na ax icx ke t-ẍcyina, ex atzun keju che cyjel ank'in, byo'n che bel tu'n spad. Cxel cyi'n ke tala xinak ex ke tala xu'j, ex te bajsbil cbel tz'e'ya tu'n k'ak'. 26C'elel cyi'n ke t-xbaluna, ex cxel cyi'n ke ti'xti tbanilxix ex wi'yilxix at teya. 27Cyja'tzun ctelba wu'ne ti'ja tu'n tcyaj tcolina tyaẍbila ex tcyakilju mya ba'n pon tc'u'ja ti'j tuj Ejipt, ex mlay pontl tc'u'ja ti'j tcyakil jlu ex mlay tzaj tna'ntla aju tnam Ejipt. 28Atzun jlu in nma'ne, akine Dios: Cxe'l nk'o'na tuj cyk'ab ke nasyon akeju e je'l tic'una, ex mya ba'n e je'l tuj twitza. 29C'elel ic'una cyu'n ex che oquel te tajwil tcyakilju otok tcambaya tu'n tak'unbena, ex cyjel skite' ti'ja te jumajx cyu'n; cyjel k'ancha'lin t-ximlala aju ajben tu'na tu'n tyaẍina, tuc'ix ju mya ba'n pon tc'u'ja ti'j ex aju tyaẍbena. 30Tcyakil jlu cbajel ti'ja tu'nju xi tk'on tiba tu'n tyaẍina cyuc'il ke mastl nasyon, ex baj ttz'ilsan tiba tu'nju c'uluna cywitz ke tilbilal nno'c cydiosin xjal. 31El tcano'na tbinchben ttzica; cyja'tzun ax c'abj cxel tc'a'na tcu'x tuj vas ic tza'n te ttzica. 32Atzun jlu in xi nma'ne, akine Dios: Ax c'abj cxel tc'a'na ic tza'n xi tc'a'n ttzica, tcu'x tuj jun vas matij, ma' tuj ex ma' t-xe', nojni tuj tu'n xmaybil ex tu'n ic'bil, 33nojni tuj tu'n xitbil teya. Ex tu'ntzun jlu cyjel chyo'n twi'ya ex cyjel c'ixbiya tu'n. Atzun tvas ttzica Samaria. 34Cxel tc'a'na ocxi tbaj tu'na, ex cbel tbuchina aju vas ex che elel ttzakina ke tima. Akine Dios ma chin k'mante ju yol lu. 35Akine Dios in xi nma'ne jlu: Tu'nju ma tzic' nna'njtze tu'na ex ma tz'ajtz tk'o'na ttzal ti'ja nwitze, cbel tcastiwoya tu'nju pon tc'u'ja ti'j nimcu mya ba'n ex tu'n tlaj tyaẍbena. 36Tzaj tma'n Kman weye cyja': Aya xjal, ¿tajpeya tu'n tcub tk'o'na t-sentens Ahola tuc'ix Aholiba? K'ma'nca tibaj cywitz aju cybinchben ic'bilxix. 37Ake xu'j lu ma chin cyaj coline cyu'n ex at tic'len chic' ti'j cyk'ab tu'nju tcublen cybyo'n xjal. Ma che oc ten c'ulul cywitz ke tilbilal, ex ke nc'wa'le e tzaj cyi'j ma tz'ocx cypatun tuj k'ak' te nimsabl cye ke tilbilal nno'c cydiosin. 38Ax icx ma cybincha jlu wi'je: Tuj junx k'ij baj cytz'ilsa'n njaye xjanxix ex ma tz'oc cyk'o'n te minti' tajben ke k'ij te ojlabl. 39T-xilenxi cyk'o'n cyc'wa'l te chojbil cywitz ke tilbilal, ax k'ij e ocx tuj njaye xjan ex baj cytz'ilsa'n. Atzun jlu cybincha tuj njaye. 40Ex xi cysama'n sanjel txcolte cye ke xinak te najchak, ex e ul ke xinak. Atzun cye ke cabe xu'j lu e baj chin, oc cyk'o'n tc'a' cywitz ex oc cyk'o'n ke ti'xti tbanilxix cyi'j, cyuc'ix ke ti'xti wi'yilxix, tu'ntzun cyc'met ke xinak cyu'n; 41e cub ke' twi' jun watbil tbanilxix, ex cub cyk'o'n jun mes cywitz, tibajtzun ju mes lu cub cyk'o'n storac ex aseyt aju xjansa'maj tu'n tajben weye. 42O binjtz in che sch'in nimcu xjal in che ic'san nink'ij; atzun ke xinak otok che ul tzajni ke tuj tzkij tx'otx', oc cyk'o'n tkul k'abaj ti'j cyk'ab ke cabe xu'j ex jax cyk'o'n coron tbanilxix tuj cywi'. 43Atzun weye o nmaye: ¿Ocpetzun che yaẍil ke xinak lu cyuc'il ke xu'j akeju ojtxi tzyet cyu'n tu'n cyyaẍin? 44Porque ma che ul tuc'il Ahola ex tuc'il Aholiba tu'n cycub tan cyuc'il, ic tza'n in che ul xjal cyuc'il ke xu'j jawni cywitz cyuc'il xinak, ke xu'j lu jumajx mya ba'n ke. 45Pero ake xinak tz'aklxix cbel cyk'o'n cysentens ke xu'j lu jawni cywitz cyuc'il xinak, ax cysentens cbel ic tza'n cysentens ke xu'j jawni cywitz cyuc'il xinak ex byol xjal ke. Porque in che yaẍin ex byol xjal ke. 46Atzun jlu in tma'n Kman: E tjaw cychmon cyib xjal k'ojlel cyi'j, e ttzaj cyxobil cyu'n ex e t-xi cyelk'a'n aju at cye; 47che oquel xo'n tu'n abj cyu'n ke aj k'oj cyi'j ex che bel byo'n tu'n spad; che bel byo'n ke cyal xinak ex ke cyal xu'j, ex c'oquel k'o'n tk'ak'al cyja. 48Cbel naj wu'ne aju mya ba'n in binchanjtz tuj tnam lu. Cyja'tzun ctzajel tchi cyi'j cycyakil xu'j ex mlay che oc lpe'tl ti'j cybinchben mya ba'n. 49Atzun cyeye akeye cabe xu'j, oc cyc'maye castiw ti'j cybinchbene mya ba'n ex ti'j ju il cybinchaye tej cyc'ulune cywitz ke tilbilal. C'eleltzun cynic'e ti'j, akine Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\