EZEQUIEL 27

1Tzaj yolin Kman wuc'ile ex tma cyja': 2Aya xjal, bitzanxa ju bitz lu te bis 3ti'j tnam Tiro, aju tcub ttzi mar ex nnegosyarin cyuc'il mastl tnam ate' ttzi'yile mar. K'manxa, chitzun Kman in tma'n cyja': Aya tnam Tiro, o tmaya cyja': Tbanilxix kine ex minti' npaltile, chiya; 4aju tmojonila najchak in pon baj tuj mar, ic ttena ic tza'n jun barc tbanilxix oc que'yina cyu'n keju e binchante teya. 5Cycyakil ke tz'lom ate'c ti'ja tzajni k'i'n ke twi witz Senir; aju tze' ma' twa'l tcub tuj tmija, atzun el ti'j tze' wi'ten tzajni k'i'n twi witz Líbano; 6ke palet in che ajben te yucul teya, atzun elni ke ti'j tze' c'ol tzaj k'i'n tuj tx'otx' Basán; ke tz'lom e ajben ti'ja, e tzaj k'i'n tuj mlaj tx'otx' te tnam Chipre ex lo'tzimaj cywitz tu'n marfil. 7Aju xbalun tjaw twitz cya'j tu'n t-xi lamo'na tu'n cyk'ik', tzaj k'i'n tuj Ejipt, slapun twitz ex lino ttx'otx'il, ex ajben teya te bander; aju xbalun jax ten te t-xmu'ja ẍk'ilin ex ẍjulin que'yin, atzun tzaj k'i'n tuj mlaj tx'otx' te tnam Elisa. 8Ke xinak yucul palet ti'ja tzajnitok ke tuj tnam Sidón ex tuj tnam Arvad, ke xinak yucul teya, nimtok cynabl at ex ax aj Tiro ke. 9Ke tij xjal at cynabl te tnam Gebal atzun ke in che baj lo'tzintok ke tpa'xil ti'ja tu'n k'ol. Cycyakil keju yucul barc tuj mar e negosyarin tuc'ila ti'j tc'a'ẍa. 10Ke xinak te tnam Persia, Lidia ex Libia cyoc ke te soldad tu'na cyxol ke mastl t-soldadiya; jaw cyyobin cymakbil ex cypasbil c'uxbil ti'ja, ex mejor oc que'yina cyu'n. 11Ke xjal te tnam Arvad, cyuc'ix ke t-soldadiya e jax ten xk'ukil cywi' ke muro toc ti'ja, ex cywi' ke tjaya ma' cywa'l e jax ten ke xjal te Gamad xk'ukil tnam. Oc cyyobin cymakbil ti'j tcyakil tnukbil muro toc ti'ja, cyu'ntzun ke jlu tbanilxix oc que'yina. 12Tu'nju nimtok tk'inumabla at in che lok'ontok aj Tarsis ti'j tc'a'ẍa, ex te twi tc'a'ẍa tzaj k'o'n sak pwak, c'uxbil, estaño ex plom. 13Ax icx ke tnam Grecia, Tubal ex Mesec e lok'on tuc'ila, ex tzaj cyk'o'n xjal ex ke ti'xti k'an c'uxbil cytx'otx'il te chojbil te tc'a'ẍa. 14Ke xjal najlke tuj tnam Bet-togarma tzaj cychjo'n twi tc'a'ẍa tu'n chej ba'n che ikan iktz, tu'n chej ikal xjal ex tu'n chej mul. 15Ke xjal te tnam Rodas e lok'on tuc'ila. O negosyarina cyuc'il nimcu tnam ate' ttzi'yile mar, ex chjet twi tc'a'ẍa cyu'n tu'n marfil ex tu'n tze' cyuwxix, ébano tbi. 16O negosyarin tnam Edom tuc'ila, tu'nju at nimcu txcaj tc'a'ẍa: Te twi tc'a'ẍa tzaj cyi'n ke tal abj tbanilxix ex wi'yilxix, ax icx ke xbalun ẍjulin che que'yin, ke xbalun slapun cywitz, ke xbalun lino, ex ke tal abj tbanilxix corales ex rubiyes cybi. 17Ax icx e negosyarin ke aj Israel ex ke aj Judá tuc'ila, ex chjet twi tc'a'ẍa cyu'n tu'n triw in jaw tuj tnam Minit, ex tu'n pan pastel, tu'n ta'l cab, tu'n aseyt ex tu'n bálsamo. 18Aju tnam Damasco nimxix o lok'on tuc'ila ti'j nimcu txcaj tc'a'ẍa ex ti'j tk'inumabla; ex chjet twi tc'a'ẍa cyu'n tu'n ta'l twitz uva in tzaj tuj tnam Helbón ex tu'n lan tzajni tuj tnam Zahar. 19max tuj tnam Uzal tzaj cyi'n aj Dan ex aj Javán ta'l twitz uva, te twi tc'a'ẍa, tuc'ix c'uxbil tx'inomaj, tuc'ix canela ex ptz'on at tc'oc'jal. 20Aju tnam Dedán o lok'on tuc'ila ex chjet twi tc'a'ẍa tu'n tu'n cysiy chej. 21Ke aj Arabia ex cycyakil ke nejenel te tnam Cedar e lok'on tuc'ila, ex chjet twi tc'a'ẍa cyu'n cyu'n tal ẍne'l ex ke ẍne'l ex ke tman chip. 22Ke comersyant te Sabá ex te Raama e lok'on tuc'ila, ex chjet twi tc'a'ẍa cyu'n tu'n ela' txcaj perjum tbanilxix ex cyu'n ke tal abj tbanilxix ex wi'yilxix ex tu'n k'an pwak. 23Tuc'ila e negosyarin ke tnam Harán, Cane ex Edén, cyuc'ix ke comersyant te Sabá, te Asiria ex te Quilmad; 24tzaj cyc'a'yin xbalun wi'yilxix teya, ex mant xbalun ẍk'ilun que'yin, ex xbalun slapun twitz, ex ke xbalun junxilchak que'yin cyilbilal, in che cub k'o'n twitz tx'otx' te cyk'ukbil xjal, ex sakbak xpotx'in tten. 25Ke barc te tnam Tarsis in che ul lepchix jun ti'j juntl, k'i'mlex c'aẍjel cyu'n te teya. Ic ttena ic tza'n jun barc max tuj tmijil mar, nojni tcyakil tuj tu'n k'inumabl. 26Ke yucul palet ti'ja, atzun keju e je'x k'inte teya max tuj tmijil mar, pero baj xituna tuj tmijil mar tu'n cyk'ik' in tzaj tuj tjawitz k'ij. 27Aju tk'inumabla, aju tc'a'ẍa, ke yucul teya ex ke yucul palet ti'ja, ke calpinter ti'ja, ke c'ayil tc'a'ẍa, ke t-soldadiya ex cycyakil ke xjal ikan tu'na, che cupunel max t-xe'pun mar tuj tk'ijlalil oc t-xi mulk'aja. 28Tu'n tk'ajk'ajel cywi' ke yucul teya che tzajel lu'lun ke xjal ate' ttzi'yile mar. 29Cycyakil ke yucul palet cyuj mastl barc ex cycyakil ke yucul barc che eletz tuj barc tu'n cyul ttzi tx'otx'. 30Cjawil tk'ajk'ajel cywi' ex che jawil ok' ti'ja tuc'il nim cybis. Cjawix cyk'o'n kuk tuj cywi' ex cbajel cytolin cyib tuj tza'j. 31Tu'n tlaja cbel cymatzo'n ttzmal cywi', c'oquel cyk'o'n cyxbalun ch'i'x twitz ex che jawil ok' ti'ja tuc'il nim cybis. 32Cxel cybitzan jun bitz te bis, ex tu'n cybis cxel cyma'n cyja': ¿Alcye jun jacu pon ic tza'n tnam Tiro, aju tnam ma naj tuj tmijil mar? 33Oc in che pon ke tc'a'ẍa cyuj ke tnam ttzi'yile mar, in che jaw tzalaj nimcu nasyon tu'na. Tu'nju nimxix tk'inumabla ex nimcu txcaj tc'a'ẍa e oc ke rey te twitz tx'otx' k'inun tu'na. 34Atzun ja'lo ma baj naja tu'n mar, ma txi mulk'aja max t-xe'pun a'. Ke tc'a'ẍa ex cycyakil ke xjal ikan tu'na ma che'x mulk'aj tuc'ila max t-xe'pun mar. 35In che sec'paj ti'ja cycyakil ke xjal najlke cyuj ke tnam ate' ttzi'yile mar. Atzun in che lu'lun tu'n cyxobil ke cyrey, ex k'ancha'l ti'j cywitz ka in che xob. 36Bi'x ma che jaw sec'paj ke comersyant cye txkantl nasyon tu'nju ma cub xitja. Xobajilxix ma tz'oc que'yina; ex te jumajx ma naja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\