EZEQUIEL 29

1Tuj tcablajin k'ij te tlajin xjaw ex te tlajin abk'i, tzaj yolin Kman wuc'ile ex tma cyja': 2Aya xjal, que'yinxa tumlal tx'otx' Ejipt jatum in cawin Faraón, ex k'manxa te rey ex cye cycyakil aj Ejipt aju mya ba'n o cybincha. 3K'manxa cyja': Atzun jlu in tma'n Kman: Ma chin oque aj k'oj ti'ja, aya Faraón rey te Ejipt, ic ttena ic tza'n jun nintz txcup tcu'xa tuj nima etzan tu'na, ex in tmana cyja': Weye aju nima Nilo, wu'ne o bant, chitzuna. 4C'oquex nk'o'ne jun ganch tuj ttzi'ya, ex ke cyiẍ ate' tuj nima etzan tu'na oc nbinchaye tu'n cyoc cychmon cyib ti'j tpwakil ti'ja. Cjawitz njawo'ne tuj nima cyuc'ix cycyakil ke cyiẍ cychmon cyib ti'j tpwakil ti'ja. 5Cxel nxo'ne max tuj tzkij tx'otx' cyuc'ix ke cyiẍ ate' tuj nima etzan tu'na; cbel tz'aka tuj cojbil ex mi jun cjawil k'inte teya tu'n tcu'x maku'na. Cxel nk'o'ne t-ximlala te cychi' ke txcup te tjak' c'ul ex te cychi' ke c'utz. 6Cycyakil xjal najl tuj tnam Ejipt c'elel cynic' ti'j ka akine Dios. Ke aj Israel e pon kanil onbil tuc'ila, pero oca te cye ic tza'n jun ajlaj tokokon ti'j. 7Tej ttzaj tzyu'na cyu'n ic tza'n jun cy'ako'ch, atzun teya cub tokja ex c'ixbi cyxu'c tu'na; tej cyoc k'eje' ti'ja, atzun teya cub tokja ex e cub tz'ak twitz tx'otx' tu'na. 8Cyja'tzun akine Dios in xi nma'ne jlu: Aya tnam Ejipt, che tzajel wi'ne ke aj k'oj tu'n cyoc tzokpaj ti'ja tu'n spad, ex tu'n cycub byo'n ke xjal ex ke alumaj cyu'n. 9C'oquela te tzkij tx'otx' jatum minti' xjal najl tuj, ex c'elel cynic' xjal ti'j ka akine Dios. O tmaya cyja': Weye ju nima Nilo, wu'ne o bant, chitzuna. 10Cyja'tzun ma chin oque aj k'oj ti'ja ex ti'j nima etzan tu'na. C'oquela wu'ne te tzkij tx'otx' xobajilxix ex minti' xjal najl tuj, cxelx ke' tuj Migdol cpol baj tuj tnam Asuán, ex max jatum ulni tmojonil tnam Etiopía. 11Mi ke xjal ex mi ke alumaj che ic'el bet tuj ju lugar lu. Tuj enter 40 abk'i mi jun cnajal tuj. 12C'oquel tx'otx' Ejipt wu'ne te jun lugar minti' xjal najl tuj, ic tza'n ke mastl tnam minti' xjal o che cyaj ten cyuj; bi'x cbel xitj ex tuj enter 40 abk'i mi jun cjawil binchante te juntl maj, mas pyor c'oquel ic tza'n ke mastl tnam o che cub xitj, ex ke xjal najl tuj che xel nsputune cyxol mastl nasyon. 13Akine Dios in xi nma'ne jlu: Tbajlenxi 40 abk'i, che ajetz nchmo'ne juntl maj aj Ejipt jatum otok che baj nsputune. 14Ke aj Ejipt, akeju otok che'x k'i'n pres, che ajetz meltz'aj wu'ne ex che najal tuj tx'otx' Patros, ax tuj cytanmi, ex atzun cbantel jun cawbil cyu'n ch'in toclen. 15Aju cawbil lu c'oquel te minti' tipun cywitz mastl cawbil, ex mlay jaw ti'ntl tib tu'n tcawin cyibaj mastl nasyon. C'oquel wu'ne te ch'in tipun tu'ntzun mi'n tcawin cyibaj mastl nasyon, 16mlay tz'oc ke'tl cyc'u'j aj Israel ti'j Ejipt, tzul ti'j cyc'u'j aju il otok cybincha tej cyxi' kanil onbil te. C'eleltzun cynic' aj Israel ti'j, akine Dios. 17Tuj tnejel k'ij te tnejel xjaw ex tuj abk'i 27, tzaj yolin Kman wuc'ile ex tma cyja': 18Ate Nabucodonosor aju rey te Babilonia, cyuc'ix ke t-soldad, o che k'ojin cyuwxix ti'j tnam Tiro; cycyakil o tzaj jilj ttzmal cywi' ex o baj tz'olj ttzal cyi'j tjak' iktz; pero mi Nabucodonosor ex mi ke t-soldad minti' ch'in cycamba tej cyk'ojin ti'j tnam Tiro. 19Cyja'tzun akine Dios in xi nma'ne jlu: Cxel nk'o'ne aju tx'otx' Ejipt te Nabucodonosor tu'n toc te tajwil, ex c'elel ti'n tk'inumabl ex tcyakil aju at tuj, cchjetel twi cyc'u'j ke t-soldad tu'n tcyakilju cxel telk'a'n. 20Cxel nk'o'ne aju tx'otx' Ejipt te Nabucodonosor te chojbil te, tu'nju o k'ojin nimxix ti'j tnam Tiro, porque weye o che ajben. Akine Dios in chin k'mante jlu. 21Oc tbant jlu, cxel nk'o'ne nimxix cyipumal aj Israel, ex aya Ezequiel c-yolila cyxol minti' t-xobila. C'eleltzun cynic' ti'j, akine Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\