EZEQUIEL 30

1Tzaj yolin Kman wuc'ile ex tma cyja': 2Aya xjal k'manxa aju yol cxel nma'ne teya: Atzun jlu in tma'n Kman, chicuya: Cyjaw ok'e tu'n tlaj tk'ijlalil tzul, 3ch'ix tul canun; ch'ix tul lak'e' tk'ijlalil castiw tu'n Kman, jun k'ij k'ek muj, atzun k'ij tu'n tcub cycastiw ke nasyon. 4Tzul k'oj cyi'j aj Ejipt, ex ctzajel cyxobil aj Etiopía oc cycub byo'n nimcu xjal tuj Ejipt; cxel elk'a'n cyk'inumabl ex cbel xitun tnam Ejipt, cyuc'ix ke t-simyentil. 5Ax icx che cymel ke soldad te tnam Etiopía tuj k'oj, icx te Libia ex te Lidia, ex ke soldad te tcyakil Arabia, te Cub ex cye txkantl tnam mojl cyyol tuc'il Ejipt. 6Atzun jlu in tma'n Kman: Akeju in che onin ti'j Ejipt che cymel tuj k'oj. Cxelx ke' tuj Migdol ex cpol baj max tuj tnam Asuán. Aju tnimbil tib Ejipt tu'nju at tipumal, bi'x cnajel. Akine Dios in chin k'mante jlu. 7C'oquel tx'otx' Ejipt wu'ne te jun lugar minti' xjal cnajal tuj, mas pyor ic tza'n ke mastl tnam minti' xjal cyuj, ex bi'x che bajel xitj tnam ate' tuj tcwent, mas pyor che oquel ic tza'n ke mastl tnam o che baj xitj. 8Octzun toc nk'o'ne tk'ak'al tnam Ejipt, ex oc cynaj cycyakil keju in che onin ti'j, c'eleltzun cynic' ti'j, akine Dios. 9Oc tpon tk'ijlalil tu'n tcub tcastiw tnam Ejipt, che xel nsama'ne ke sanjel tuj barc, tu'n t-xi cyk'o'n jun tkanil te xobtzabl cye ke xjal najlke tuj tnam Etiopía, akeju minti'tok in baj cyc'u'j, ex ctzajel t-xobil cyi'j. Ch'ix tul canun ju k'ij. 10Akine Dios in xi nma'ne jlu: Cxel nsama'ne Nabucodonosor aju rey te Babilonia, tu'n tnaj tcyakil tk'inumabl Ejipt tu'n. 11Cxe'l Nabucodonosor cyuc'ix ke t-soldad, akeju mas tx'u'j ke ic tza'n ke mastl nasyon, che xe'l xitil te tnam Ejipt, che oquel tzokpaj ti'j tuc'il cyspad, ex cyjel noj tuj tnam cyu'n tu'n cyimni. 12Ctzkijel aju nima Nilo wu'ne, ex cxel nk'o'ne ju tx'otx' tuj cyk'ab ke xjal mya ba'n; cyu'n ke stranjer xjal lu cbajel naj ju tx'otx' Ejipt ex tcyakilju at tuj. Akine Dios in chin k'mante jlu. 13Akine Dios in xi nma'ne jlu: Che bajel nk'uchine ke tilbilal, icx ke tilbilal nno'c cydiosin xjal tuj Menfis. Mi'n tentl jun cawil tuj Ejipt, ex ctel nimxix xobajil tuj tx'otx' Ejipt wu'ne. 14Cbajel nxitune aju tx'otx' Patros, c'oquel nk'o'ne tk'ak'al tnam Zoán, ex cbel t-sentens tnam Tebas wu'ne. 15Ctzajel nimxix nk'oje ti'j tnam Sin aju in k'onte tipumal tnam Ejipt, ex nim cyajlal xjal che najel wu'ne tuj tnam Tebas. 16C'oquel nk'o'ne tk'ak'al tnam Ejipt, ex cjawil cyxkutz'in cyib ke aj Sin tu'n ta'w; cbel tilj junjun piẍ muro ti'j tnam Tebas, ex cucx che yajletel ke aj Menfis. 17Ke cu'xun te tnam On ex te tnam Bubastis che cymel tuj k'oj, ex atzun ke xu'j che xel k'i'n pres tuj juntl tnam. 18Oc tnaj tipumal Ejipt wu'ne, aju in jaw tnimantok tib tu'n, bi'x c'oquel klolj twitz k'ij tuj tnam Tafnes, cbel ten k'ek muj tuj Ejipt, ex ke xjal najlke tuj che xel k'i'n pres tuj juntl tnam najchak. 19Cbel cysentens aj Ejipt wu'ne, ex c'eleltzun cynic' ti'j, akine Dios. 20Tuj twukin k'ij te tnejel xjaw te tjunlajin abk'i, tzaj yolin Kman wuc'ile ex tma cyja': 21Aya xjal, o tokj tk'ab Faraón wu'ne, aju rey te Ejipt, ex mi jun nno'c k'anante, ex na'nx toc potzin ti'j tu'n tten tipun juntl maj ex tu'n tbant ttzyunte spad juntl maj. 22Cyja'tzun akine Dios in xi nma'ne jlu: Ma chin oque aj k'oj ti'j Faraón aju rey te Ejipt. Che bel tokj cycabil tk'ab wu'ne, aju ba'nx ta' ex aju o tokj, c'eleltzun tz'ak spad tuj tk'ab wu'ne. 23Che xel nsputune aj Ejipt cyxol mastl nasyon, ex cyxol mastl tnam. 24Cxel nk'o'ne cyipun ke tk'ab rey te Babilonia, ex c'oquex nk'o'ne nspadiye tuj tk'ab. Atzunte Faraón che bel ntokine ke tk'ab, ex cjawil wu'yin twitz aj k'oj ti'j oc tna'nte otok c'ixbi tu'n. 25Cxel nk'o'ne cyipun ke tk'ab rey te Babilonia, atzun ke tk'ab Faraón che elel bakchaj wu'ne. Oc t-xi nk'o'ne nspadiye tuj tk'ab rey te Babilonia ex oc t-xi tjato'n cyi'j aj Ejipt, c'eleltzun cynic' aj Ejipt ti'j, akine Dios. 26Che xel nsputune aj Ejipt cyxol mastl tnam ex cyxol mastl nasyon, ex c'eleltzun cynic' ti'j, akine Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\