EZEQUIEL 33

1Tzaj yolin Kman wuc'ile ex tma cyja': 2Aya xjal, yolina cyuc'il ke t-xjalila ex k'manxa cye cyja': Oc t-xi nsama'ne jun tnam k'ojlel ti'j juntl, cjawiltzun cysc'o'n xjal teju tnam lu jun cyxol tu'n toc te xk'ukil. 3Octzun tque'yinte xk'ukil cyja' cytzaj txkan soldad aj k'oj tu'n cyul lak'e' ti'j tnam, c'oquel tk'ajtza'n chun tu'n cybinte ke xjal te tnam. 4Ka at jun xjal ma binte tk'ajk'ajel chun ex minti' ma txi tniman, ex ka ma che pon aj k'oj ex ka ma cub byo'n cyu'n, mi a'l jun at til ti'j tcamic, ax te xjal at til ti'j tcamic, 5porque otok tbi tk'ajk'ajel chun ex minti' xi tniman; ax te xjal at til ti'j tcamic, porque nokwit xi tniman tk'ajk'ajel chun owtlo clet. 6Katzun ma til xk'ukil oc cypon ke soldad aj k'oj ex minti' ma tz'oc tk'ajtza'n chun tu'n cybinte xjal, ka ma che pon aj k'oj ex ma cub byo'n jun xjal cyu'n, aju xjal lu cymel tu'n tlaj til, pero cxel nkanine te xk'ukil tiku'n otok cyim xjal. 7Aya xjal, ma tz'oc nk'o'ne te xk'ukil cye aj Israel. Oc tc'ma'ya nyole ex cxel tma'na cye. 8Mya yajcu tzaj nma'ne teya tu'n tcub t-sentens jun xjal binchal mya ba'n tu'n tcyim; ka mi ma txi tma'na te tu'n tbaj tch'expu'n tmod, aju xjal lu cymel tu'n tlaj til, pero cxel nkanine teya tiku'n otok cyim. 9Katzun ma txi tma'na teju xjal binchal mya ba'n tu'n tbaj tch'expu'n tmod ex ka mi ma tbincha, cymel tu'n tlaj til, atzun teya mlay cyima, porque minti' tila tu'n tlaj jlu. 10Aya xjal, k'manxa cye aj Israel: Akeye in cyma'ne cyja': At nim kpaltil ex at nim kil. Cyja'tzun ch'ix knaj. ¿Tza'n tten ko ank'il? Che chiye. 11Pero akine Dios in xi nma'ne jun nyole axix toc: Mi'n waje tu'n tcyim jun xjal binchal mya ba'n, nok o'cx waje tu'n tbaj tch'expu'n tmod tu'ntzun tank'in. Akeye aj Israel, cycolin cyaje aju cytene mya ba'n k'i'n cyu'ne. ¿Tiku'n cyaje tu'n cycyime? 12Aya xjal, k'manxa cye ke t-xjalila cyja': Ka at jun xjal tz'aklxix ma binchan il, mlay clet tu'nju tbinchben ba'n te ojtxi, ex ka at jun xjal mya ba'n ma cyaj tcolin tbinchben mya ba'n, mlay cyim tu'nju tbinchben te ojtxi. Ka at jun xjal ba'n ma binchan il, mlay tz'ank'in tu'nju tbinchben ba'n te ojtxi. 13Ka ma txi ntziyane tu'n t-xi nk'o'ne tchwinklal jun xjal ba'n tbinchben, ex ka ma tz'oc ke' tc'u'j ti'j ju ba'n otok tbincha nej, ex ka ma tz'oc ten binchal mya ba'n, mi jun tbinchben ba'n c'oquel nk'o'ne tajlal, nok o'cx tu'n tcyim tu'n tlaj tbinchben mya ba'n. 14Ex ka ma txi nma'ne tu'n tcyim jun xjal binchal mya ba'n, ex ka ma cyaj tcolin tu'n tbinchante il, ex ka ma tbincha ju ba'n ex ju tz'aklxix, 15ka ma tz'aj tk'o'n aju otok tc'am te prent te tuc'il, ka ma tz'aj tk'o'n aju otok tz'el telk'a'n, ka ma che japun ke ley tu'n, akeju in cyk'o'n chwinklal, ex ka ma cyaj tcolin tu'n tbinchante mya ba'n, ax toc aju xjal lu c'ank'il ex mlay cyim. 16Mlay tzaj nna'ne mi jun til otok tbincha nej, ex cucx c'ank'il tu'nju ma tbincha aju ba'n ex aju tz'aklxix. 17Oclo cyma' ke t-xjalila ka mya tuj tumel in bant wu'ne; pero ax toc ax ke mya tuj tumel in bant cyu'n. 18Ka ma cyaj tcolin xjal ba'n aju tbinchben ba'n ex ka ma tbincha mya ba'n, cymel tu'n tlaj jlu. 19Ex ka ma cyaj tcolin xjal mya ba'n aju tbinchben mya ba'n, ex ka ma tbincha aju ba'n ex aju tz'aklxix, tu'n tlaj jlu c'ank'il. 20Atzun cyeye cucx t-xi cyma'ne: Minti' in tbincha'n Kman aju tz'aklxix, che chiye, pero akeye aj Israel, teyle junjun cyeye cbel tcastiw wu'ne ic tza'nx tbinchben. 21Tuj jwe' tajlal tlajin xjaw ex te tcablajin abk'i kul-len k'i'n tuj Babilonia, at jun xjal otok tzokpaj tuj Jerusalén ul wuc'ile ex tzaj tma'n weye cyja': O cub ti'j tnam cyu'n aj k'oj, chi xjal. 22Teju konic'an tej na'nxtok tul aju xjal otok tzokpaj, o nna'ye tipumal Kman, ex te prim tej tul xjal, otok jaket ntzi'ye tu'n Kman, ex mya mentl kine. 23Tzaj yolin Kman wuc'ile ex tma cyja': 24Ke xjal najl cyuj ke tnam o che naj tuj Israel in cyma'n cyja': Tjunalxte Abraham pero oc te tajwil ju tx'otx', icxtzun ke ko oquel te tajwil tx'otx' tu'nju mas nim kbaj, che chi. 25Cyja'tzun k'manxa cye: Chi Kman in tma'n cyja': In che chyo'ne chibj tuc'ix tchc'el, in che c'ulune cywitz ke tilbilal, ex in cub cybyo'ne ke cyuc'ile, ¿che chipetzune ka che oquele te tajwil aju tx'otx'? 26Nno'c ke' cyc'u'je ti'j cyspadiye tu'n tcub cybyo'ne xjal, in cybincha'ne aju mya ba'n nne'l tuj nwitze, ex in cub cymojban cyibe tuc'il t-xu'jil cyuc'ile, ¿che chipetzune ka che oquele te tajwil aju tx'otx'? 27Ax icx k'manxa cye: Chi Kman in tma'n cyja': Cxel nma'ne jun nyole axix toc, ke xjal najl cyuj ke tnam o che cub xitj, che bel byo'n, ex keju najl tuj cojbil, che xel nk'one cye txcup tu'n cybaj chyo'n, atzun keju najl cyuj ke toy' pic ex cyuj jul, che cymel tu'n yabil. 28C'oquel nk'o'ne cytx'otx' aj Israel te jun lugar minti' cynajbil xjal tuj, ex bi'x cbajel naj; wu'ne cnajel cyipumal keju in jaw cyniman cyib. Ke witz tuj cytx'otx' che oquel te jun lugar minti' cynajbil xjal tuj ex mi a'l jun cbetel cywi'. 29Oc toc ju tx'otx' te minti' cynajbil xjal tuj, ex oc tnaj tu'n cylaj ke il o cybincha, akeju ic'un wu'ne, c'eleltzun cynic' ti'j, akine Dios. 30Nno'c cychmon cyib ke t-xjalila cywitz muro ex cytzi cyja tu'n cyyolin ti'ja, ex in cyma'n cyxolx cyja': Cytzaje, ko bin ti'j ju yol ma tzaj tma'n Kman te t-sanjel, che chi. 31Ke xjal etzan wu'ne in che ul twitza ex in che cub ke' twitza ic tza'nx in bant cyu'n tu'n cybinte tyola. Pero minti' in cybincha'n aju in tma'na. In che yolin yol mejorxix, pero nok tten cyu'n, porque atzun toc cyc'u'j ti'j pwak. 32Ic nno'ca te cye ic tza'n jun xjal mejor bitzan, mejor tk'ajk'ajel twi', ex mejor chimban ti'j arpa. In cybi'n ju tyola pero minti' in cybincha'n aju in tma'na. 33Masque icju, pero cjapunel tcyakilju o tmaya cye, ex oc tjapun c'elel cynic' ti'j, o ten jun t-sanjel Dios cyxol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\