EZEQUIEL 43

1Inx k'i'ne tu'n xinak ttzi pwert tuj tjawitz k'ij, 2ex o wile tajwalil Cydios aj Israel cyja' ttzaj tuj tjawitz k'ij. Aju tk'ajk'ajel twi' ic tbinx ic tza'n tk'ajk'ajel twi' jun nima in jululun wen, ex bi'x baj noj twitz tx'otx' tu'n t-spic'umal. 3Aju tzaj yec'un weye ic tza'n tuj witzic' ax ic tza'n ju tzaj yec'un weye tej tul Kman xitul te tnam Jerusalén, ex ic tza'n ju tzaj yec'un weye ttxlaj ju nima Quebar. In cub ẍmeje'ye ex pon tacl tibaj nwitze twitz tx'otx', 4ex aju tajwalil Kman ocx ttzi ja tcub tuj tjawitz k'ij ex ocx max tujxi tja Dios. 5In jaw k'i'ne tu'n T-xew Dios ex inx k'i'ne tu'n tuj tcabin ttxa'n pe'n, ex o wile tajwalil Kman otok baj noj tuj tja tu'n. 6Cub ten xinak ntxlaje, ex o nbiye tzaj yolin Kman weye max tujxi tja 7ex tzaj tma'n weye cyja': Atzunju lugar lu jatum tcub nk'ukbile, ex ju lugar jatum in che cub ten ke nkane; atzun chin najale tzalu cyxol aj Israel te jumajx. Ke aj Israel ex ke cyrey mlay tz'oc cyk'o'n juntl maj nbiye xjan te minti' tajben, mi'n che c'ulun cywitz tilbilal ex mlay jaw cybincha'ntl cypantyón ktzan cyrey twitz tja Dios. 8Jaw cybincha'n tja cyrey, cyaj ten tpwertil junx tuc'il tpwertil njaye, nok o'cx jun pared cyaj ten t-xol. Tu'n jlu oc cyk'o'n nbiye xjan te minti' tajben tu'n cybinchben ic'un wu'ne; cyja'tzun tzaj nk'oje cyi'j ex e cyim wu'ne. 9Atzun ja'lo cyjel cycolin tu'n cyc'ulun cywitz ke tilbilal ex c'elex cylak'ba'n cyximlal cyrey otok che cyim, ex te jumajx chin najale cyxol. 10Atzun teya xinak, k'manxa cye aj Israel ti'j ju ma tila ti'j tja Dios, ex ba'n tu'n toc cyk'o'n cwent ti'j echbin te, tu'ntzun ttzaj cych'ixwi ti'j ju il o cybincha. 11Ka ma tzaj cych'ixwi ti'j tcyakilju o cybincha, k'manxa cye tza'n tten tja Dios ex alcye at tuj, cyi'j ke ttzi ja jatum in che etz xjal ex jatum in che ocx, ex ti'j tcyakil echbin te, ax icx k'manxa cye cyi'j ke ley il ti'j tu'n tjapun cyu'n. Tz'ibancuya tilbilal tcyakil jlu, tu'ntzun telxix cynic' ti'j tza'n que'yin tja Dios ex tu'n tbant cyu'n. Ax icx tz'ibancuya cycyakil ley tu'ntzun tjapun cyu'n. 12Atzun ley lu ti'j tja Dios: tcyakil tx'otx' at ti'jele tja Dios twi witz c'oquel te jun lugar xjanxix. 13Atzun ke echbil ti'j altar jlu. Ti'jele altar attok jun tbe a' te mey metro t-xe' ex mey metro twitz, ex ttzi'yile tbe a' tjawsa'n jun tal muro te 25 sentímetro twa'l. Aju tk'ukbil altar atzun tten cyja': 14tzajnix ke' twitz tx'otx' ex tu'n tjapun ti'j tnejel col, attok jun metro twa'l. Aju tnejel col ocnix ti'n tib mey metro. Aju tcabin col attok cabe metro twa'l, ax icx ocnix ti'n tib mey metro. 15Aju toxin col atzun jatum in che cub patit chojbil, ex attok cabe metro twa'l. Ex twi' toxin col attok cyaje tcach. 16Aju toxin col altar junxtok ta' echbin te twitz tuc'il tnukbil, kak metro junjun pac' ttxlaj. 17Ax icx tcabin col junxtok ta' echbinte twitz tuc'il tnukbil, wuk metro junjun pac' ttxlaj. Aju tbe a' toctok ti'jele, attok mey metro twitz, ex ttzi'yile tbe a' tjawsa'n jun tal muro te 25 sentímetro twitz. Ke grad tu'n kjapun tibaj altar a cycub ke tuj tumlal tjawitz k'ij. 18Ex tzaj tma'n Kman weye cyja': Oc tpon tk'ijlalil tu'n tjaw binchet altar, il ti'j tu'n cyjapun ke ley lu: Cbel cypatun jun alumaj te chojbil tibaj altar, ex c'oquel cychitun chic' ti'jele altar. 19Ake pal aj Leví, akeju tiyjil Sadoc, atzun ke ba'n tu'n cyul lak'e' nwitze tu'n cyajben weye; cxel tk'o'na jun tal tor cye tu'ntzun t-xi cyk'o'n te chojbil il. Akine Dios ma chin k'mante jlu. 20Ex cxel ti'na ch'in tchc'el tal tor ex c'oquel tchituna ti'j cycyajil tcach altar, ex ti'j cycyajil tbutx' tcabin txol ex ti'j tal muro tjawsa'n ttzi'yile tbe a', cyja'tzun tten cbajel sakix altar tu'na ex c'elel ju il ti'j. 21Ex aju tal tor otok txi k'ot te chojbil il, ctzajel ti'na ex cbel tpatuna ti'jxi tpe'n tja Dios, tuj ju lugar axix til tu'n cycub patit. 22Tuj tcabin k'ij cxel tk'o'na jun tal tman chip minti' tpaltil te chojbil il, ex cbajel cysaksa'n pal altar ic tza'nx otok baj cysaksa'n tu'n tchc'el tal tor. 23Octzun tbaj t-saksa'na altar, ctzajel ti'na jun tal tor ex jun tman ẍne'l, cycabil minti' ch'in cypaltil, 24ex che tzajel ti'na nwitze. Atzun cye pal cbel cychitun atz'an cyibaj ex che bel cypatun te oyaj te nimbil weye. 25Teyle junjun k'ij tuj enter wuk k'ij cbel tbyo'na jun tal tman chip te chojbil il, tuc'ix jun tal tor ex jun tman ẍne'l, cycyakil jlu minti' ch'in cypaltil. 26Teyle junjun k'ij tuj enter wuk k'ij il ti'j tu'n tbaj cysaksa'n pal tcyakil altar, tu'ntzun tajben te weye. 27Atzun jlu cbantel cyu'n pal tuj enter wuk k'ij. Tujtzun twajxakin k'ij atzun ckebil tu'n t-xi cyk'o'n oyaj patun in cub tibaj altar, ex tu'n t-xi cyk'o'n chojbil te mojbabl tibil. Octzun che c'metele wu'ne tuc'il tzalajbil. Akine Dios ma chin k'mante jlu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\