EZEQUIEL 46

1Akine Dios in xi nma'ne jlu: Aju pwert tcub tumlal tjawitz k'ij jatum tu'n kocx tuj tcabin ttxa'n pe'n, clametel tuj enter kak k'ij ak'untl, ex cjaketel tuj k'ij te ojlabl ex tuj k'ij oc ttzaj que'yin ac'aj xjaw. 2C'oquex cawil tuj pwert te tcabin ttxa'n pe'n ex cbel we' ttxlaj tmarquil tlamel ja. Ex acuxtzun in cub cypatun pal ke alumaj te chojbil il, ex acux in xi cyk'o'n ke oyaj te mojbabl tibil, akeju otok che pon ti'n cawil, atzunte cawil cbel ten c'ulul ttzi ja, ex te tibajxi jlu c'eletztzun. Pero mi'n lamet pwert, max clametel ocxi tex k'ij. 3Cyuj ke k'ij te ojlabl ex tuj k'ij oc ttzaj que'yin ac'aj xjaw, che bel ten xjal c'ulul twitz Kman ax twitz pwert lu. 4Ke alumaj che xel tk'o'n cawil tuj k'ij te ojlabl tu'n cycub patit te oyaj te Kman, atzun ke jlu: Kak tal tman ẍne'l ex jun tman ẍne'l; cycyakil ke jlu minti' ch'in cypaltil. 5Ti'j junjun tman ẍne'l cxel k'ot cyaje alm triw, atzun cyi'j ke tal tman ẍne'l nok nic'pun taj txi tk'o'n. Ax icx ti'j cyaje alm triw cxel k'ot ox litr tuc'il mey aseyt. 6Tuj k'ij oc ttzaj que'yin ac'aj xjaw cxel tk'o'n te oyaj, jun tor, kak tal tman ẍne'l ex jun tman ẍne'l. Cycyakil ke jlu minti' ch'in cypaltil. 7Ti'j junjun tor cxel tk'o'n cyaje alm triw, ex cyaje alm ti'j junjun tman ẍne'l, atzun cyi'j ke tal tman ẍne'l nok nic'pun taj txi tk'o'n. Ex ti'j cyaje alm triw cxel tk'o'n ox litr tuc' mey chibj aseyt. 8Oc tocx ju cawil, c'oquex tuj tal cwart mas ma' aju tcub ttzi ja, ex ax c'eletz juntl maj. 9Oc cyocx ke xjal c'ulul twitz Kman tuj nink'ij, il ti'j cbantel cyu'n cyja': Akeju che oquex ttzi ja tcub tuj tumlal tbank'ab k'ij, che eletz ttzi ja tcub tuj tumlal tnayaj k'ij, ex atzun keju che oquex ttzi ja tcub tuj tumlal tnayaj k'ij che eletz ttzi ja tcub tuj tumlal tbank'ab k'ij. Mlay che ajtz meltz'aj ttzi ja jatum otok che ocx. Atzun che elex ttzi ja tcub jlajxi ttxa'n pe'n. 10Aju cawil at tu'n tocx junx cyuc'il xjal ex junx tu'n cyetz. 11Ex tuj junjun nink'ij cxel cyk'o'n cyaje alm triw ti'j jun tor, ex cyaje alm ti'j jun tman ẍne'l; ex cyi'j ke tal tman ẍne'l nok nic'pun cyaj txi cyk'o'n. Ti'j cyaje alm triw cxel k'ot ox litr tuc'il mey chibj aseyt. 12Oc t-xi tk'o'n cawil jun oyaj te Kman, aju patun in cub, ex ka jun chojbil te mojbabl tibil, cjaketel pwert twitz, aju tcub tuj tjawitz k'ij, ex cxel tk'on toyaj aju patun in cub tuc'ix ju chojbil te mojbabl tibil. Icx ctelba ic tza'nx in bant tuj k'ij te ojlabl. Octzun tetz, bi'x clametel pwert. 13Tcyakil prim te junjun k'ij cxel k'ot jun tal tman ẍne'l te jun abk'i ex minti' tpaltil, tu'ntzun tcub patit te chojbil twitz Kman. 14Ax icx tcyakil prim cxel k'ot cyaje libr arin te jun oyaj te Kman, ex jun litr chibj aseyt tu'n tbaj xyok'it tuc'il arin. Aju costumr lu ilxix ti'j cucx tu'n tbinchet te jumajx. 15Tcyakil prim il ti'j tu'n t-xi k'ot tal tman ẍne'l te jun oyaj patun in cub tuc'ix arin ex chibj aseyt. 16Akine Dios in xi nma'ne jlu: Ka ma txi tk'o'n cawil ch'in ttx'otx' te jun tcy'ajal, aju tx'otx' lu bi'x c'oquel te tetzbil tcy'ajal. 17Pero ka ma txi tk'o'n cawil ch'in ttx'otx' te jun tmajen, o'cx c'ajbel tu'n majen ocxi tul canun aju abk'i te tzokpibl, c'oqueltzun juntl maj te tetzbil cawil ex cyjel ten te cyetzbil ke tcy'ajal. 18Minti' toclen cawil tu'n tel ti'n ttx'otx' jun xjal. Oc t-xi tk'o'n cyetzbil ke tcy'ajal, cxel tk'o'n ti'j tex ttx'otx'; tu'ntzun mi'n tel k'it cytx'otx' ke xjal etzan wu'ne, chi Dios. 19Te tibajxi inx k'i'ne tu'n xinak ttzi ja tcub ttxlaj pwert, ex in ocx k'i'ne tu'n jatum ate' ke cwart cyja' xi'yni cywitz tuj tumlal tbank'ab k'ij, akeju pa'maj tu'n cyajben o'cx cye pal. Ti'jxi cycwart ke pal tzaj tyec'un jun lugar tcub tuj tumlal telex k'ij, 20ex tzaj tma'n weye cyja': Tujtzun lugar lu cbajel cytzk'ajsa'n pal cychibjal ke alumaj otok che'x k'o'n te chojbil il ex te chojbil cypaltil xjal, ex ax che tzk'ajel ke oyaj twitz awal, tu'n mi'n tetz cyi'n ke chojbil lu tuj tnejel ttxa'n pe'n ex tu'n mi'n toc cymaco'n xjal ke ti'xti xjan. 21Ex in etz k'i'ne tu'n tuj tcabin ttxa'n pe'n, tu'n we'lile tuj tnejel ttxa'n pe'n; ex inx uc'ine tu'n tuj cycyajil tbutx'. O wile tuj junjun tbutx' attok jun ttxa'n pe'n ch'in. 22Junx ta' echbin cye ke ttxa'n pe'n ch'in, akeju cycub cyuj cycyajil tbutx' tnejel ttxa'n pe'n, winkin metro tnukbil ex olaj metro twitz. 23Ex cyi'jele jlu attok jun muro abj, ex t-xe'yile muro, lu tcubsa'ntok junjun tcubil k'ak'. 24Tzaj tma'n xinak weye cyja': Atzun ke ja lu cye keju in che ajben tuj tja Dios, jatum tu'n cytzk'aj ke alumaj in xi cyk'o'n xjal te chojbil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\