EZEQUIEL 48

1Atzun list lu cyi'j cablaj c'loj cyiyjil aj Israel. Aju tmojonil cytx'otx' tuj tumlal tbank'ab k'ij ctzajel ke' ti'j Nintz Mar, c'ic'el tuj be in xi' tuj tnam Hetlón, c'ic'el twitz tnam Hamat ex twitz tnam Hazar-enan, c'ic'el tjak' tx'otx' te Damasco ex Hamat, atzun cye aj Dan cytx'otx', cxel ke' tuj mojon tuj tumlal tjawitz k'ij ex cpol baj tuj mojon tuj telex k'ij. 2Aju cytx'otx' aj Aser tmojonin tib tuc'il cye aj Dan, ctzajel ke' ti'j mojon tuj tjawitz k'ij, cpol baj ti'j Nintz Mar. 3Aju cytx'otx' aj Neftalí tmojonin tib tuc'il cye aj Aser, ctzajel ke' ti'j mojon tuj tjawitz k'ij, cpol baj ti'j Nintz Mar. 4Aju cytx'otx' aj Manasés tmojonin tib tuc'il cye aj Neftalí, ctzajel ke' ti'j mojon tuj tjawitz k'ij, cpol baj ti'j Nintz Mar. 5Aju cytx'otx' aj Efraín tmojonin tib tuc'il cye aj Manasés, ctzajel ke' ti'j mojon tuj tjawitz k'ij, cpol baj ti'j Nintz Mar. 6Aju cytx'otx' aj Rubén tmojonin tib tuc'il cye aj Efraín, ctzajel ke' ti'j mojon tuj tjawitz k'ij, cpol baj ti'j Nintz Mar. 7Aju cytx'otx' aj Judá tmojonin tib tuc'il cye aj Rubén, ctzajel ke' ti'j mojon tuj tjawitz k'ij, cpol baj ti'j Nintz Mar. 8Aju tx'otx' pa'maj te Kman tmojonin tib tuc'il cye aj Judá, ctzajel ke' ti'j mojon tuj tjawitz k'ij ex cpol baj ti'j Nintz Mar, cablaj kilómetro tuc'il mey twitz, ex aju tnukbil ax ic tza'n echbin cye tx'otx' pa'maj cye cablaj c'loj cyiyjil aj Israel; tuj tmij tx'otx' lu cbel ten tja Dios. 9Aju tx'otx' pa'maj te Kman at cablaj kilómetro tuc'il mey tnukbil ex jwe' kilómetro twitz. 10Tujtzun tx'otx' lu c'elel pa't jun piẍ tu'n tajben cye pal; aju tnukbil tuj tumlal tbank'ab k'ij ex tuj tumlal tnayaj k'ij cablaj kilómetro tuc'il mey, aju twitz tuj tjawitz k'ij ex tuj telex k'ij jwe' kilómetro. Tujtzun tmij tx'otx' lu cbel ten tja Dios. 11Aju tx'otx' lu c'ajbel cye pal pa'maj ke tu'n cyajben weye, akeju tiyjil Sadoc, atzun ke e ajben weye ex japunxix cyu'n ex minti' el cypa'n cyib wi'je ic tza'n cybincha mastl aj Leví tej tel cypa'n cyib aj Israel wi'je. 12Cyja'tzun tuj ju tx'otx' pa'maj te Kman c'elel pa't jun piẍ tx'otx' tu'n tajben cye pal, tmojonin tib tuc'il cytx'otx' aj Leví, ex aju tx'otx' lu c'oquel te xjan. 13Ax ttxlaj cytx'otx' pal cxel k'ot cytx'otx' aj Leví, te cablaj kilómetro tuc'il mey tnukbil, ex jwe' kilómetro twitz. Aju tx'otx' pa'maj te Kman tu'n tcyakil, at cablaj kilómetro tuc'il mey tnukbil ex jwe' kilómetro twitz. 14Atzunju tx'otx' lu mas tbanilxix tuj enter cytx'otx' aj Israel. Mlay txi c'ayit, mi tu'n tbaj ch'expet ex mi tu'n t-xi k'ot te juntl xjal, porque aju tx'otx' lu xjansamaj te Kman. 15Aju ch'intl tx'otx' cyaj sobryin at cablaj kilómetro tuc'il mey tnukbil ex cabe kilómetro tuc'il mey twitz, a jlu mya xjansamaj. Tujtzun tx'otx' lu jacu bant tu'n cynajan ke xjal tuj, ex ctzajel ch'iy c'ul tuj te cywa alumaj. Ex tuj tmij cbel ten tnam. 16Aju echbin teju tnam lu, 2,250 metro junjun pac', te jawni, te cubni, te elni, ex te ocni. 17Ti'jele tnam ctzajel ch'iy c'ul te cywa alumaj, te 125 metro junjun pac'. 18Ttxlaj ju tnam te ocni at jun piẍ tx'otx' te jwe' kilómetro tnukbil, ax icx ttxlaj te elni at juntl piẍ ax icx te jwe' kilómetro tnukbil, ex cycabil piẍ tx'otx' lu cymojonin cyib tuc'il ju tx'otx' pa'maj te Kman. Tujtzun tx'otx' lu cbelex awat awal, ex aju twitz c'oquel, c'ajbel te cywa ke xjal in che ak'nan tuj tnam. 19Akeju in che ak'nan tuj tnam, nok alcyex c'loj tiyjil Israel, atzun ke che ak'nal tuj tx'otx' lu. 20Tcyakilju tx'otx' pa'maj, aju xjansamaj te Kman, tuc'ix tx'otx' te tnam, junx echbin te tnukbil tuc'il twitz, cablaj kilómetro tuc'il mey junjun pac' ttxlaj. 21Atzun te cawil ttx'otx', atzun aju tcyaj t-xol cytx'otx' aj Judá tuc'il cytx'otx' aj Benjamín: akeju cabe piẍ tcyaj tuj cycabil pac' ju tx'otx' pa'maj te Kman ex ju tx'otx' te tnam. Aju echbil te ttx'otx' ju cawil, cablaj kilómetro tuc'il mey twitz, cxelx ke' ti'j ju tx'otx' pa'maj te Kman ex ju tx'otx' te tnam, cpol baj tuj ju mojon tcub tuj tjawitz k'ij; juntl piẍ cxelx ke' ti'j ju tx'otx' pa'maj te Kman ex ju tx'otx' te tnam, cpol baj ti'j Nintz Mar. Ex tujtzun tmij tx'otx' lu cyjel ten ju tx'otx' pa'maj te Kman tuc'ix tja Dios, tuc'ix cytx'otx' aj Leví ex tuc'ix ju tx'otx' te tnam. 23Aju cytx'otx' txkantl c'loj cyiyjil aj Israel ic tten cyja': Aju cytx'otx' aj Benjamín ctzajel ke' ti'j mojon tuj tjawitz k'ij, cpol baj ti'j Nintz Mar. 24Aju cytx'otx' aj Simeón tmojonin tib tuc'il cye aj Benjamín, ctzajel ke' ti'j mojon tuj tjawitz k'ij, cpol baj ti'j Nintz Mar. 25Aju cytx'otx' aj Isacar tmojonin tib tuc'il cye aj Simeón, ctzajel ke' ti'j mojon tuj tjawitz k'ij, cpol baj ti'j Nintz Mar. 26Aju cytx'otx' aj Zabulón tmojonin tib tuc'il cye aj Isacar, ctzajel ke' ti'j mojon tuj tjawitz k'ij, cpol baj ti'j Nintz Mar. 27Aju cytx'otx' aj Gad tmojonin tib tuc'il cye aj Zabulón, ctzajel ke' ti'j mojon tuj tjawitz k'ij, cpol baj ti'j Nintz Mar. 28Aju mojon tuj tumlal tnayaj k'ij cxel ke' ti'j tnam Tamar, c'elex jatum ta' twi a' tuj Meriba-cades, ex c'elex ttzi'yile nima te Ejipt, tu'n tpon baj ti'j Nintz Mar. 29Atzun tx'otx' lu oc cyc'ma' cablaj c'loj cyiyjil aj Israel te cyetzbil, ex cyja'tzun ctelba cyu'ne oc tcub cysipane. Akine Dios in chin k'mante jlu. 30Aju tnam c'oquel jun muro ti'j te 2,250 metro echbin te teyle junjun ttxlaj tuj cycyajil pac'. Tuj junjun pac' ttxlaj muro cyjel ox tpwertil, ex teyle junjun pwert c'oquel tbi jun c'loj cyiyjil aj Israel ti'j. Atzun tx'olbaben cye jlu: Ke pwert cycub tuj tumlal tbank'ab k'ij, c'oquel tbi Rubén ti'j jun, atzun juntl c'oquel tbi Judá ti'j, ex atzun juntl c'oquel tbi Leví ti'j; ke pwert cycub tuj tumlal tjawitz k'ij, c'oquel tbi José ti'j jun, atzun juntl c'oquel tbi Benjamín ti'j, ex atzun juntl c'oquel tbi Dan ti'j; ke pwert cycub tuj tumlal tnayaj k'ij, c'oquel tbi Simeón ti'j jun, atzun juntl c'oquel tbi Isacar ti'j, ex atzun juntl c'oquel tbi Zabulón ti'j; ke pwert cycub tuj tumlal telex k'ij, c'oquel tbi Gad ti'j jun, atzun juntl c'oquel tbi Aser ti'j, ex atzun juntl c'oquel tbi Neftalí ti'j. 35Aju echbin te muro ti'jele tnam, 9,000 metro tu'n tcyakilx, ex aju tbi tnam c'oquel, atzun jlu: Ate Kman at tzalu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\