EZEQUIEL 8

1Tuj tjwe'yin k'ij te tkakin xjaw ex tuj tkakin abk'i, k'ukltok kine njaye cyuc'ix ke tij xjal te Judá wuc'ile. Nok minabencu cub ten tipumal Kman wibaje, 2ex o wile jun tilbilal ic que'yin ic tza'n jun xinak. Xi'ynix ke' tmij ponin baj t-xe tkan in c'ant tu'n k'ak', ex xi'ynix ke' tmij ponin baj tuj twi' in koptz'aj ic tza'n k'an c'uxbil in koptz'aj ti'j. 3Tzaj tnukpi'n xinak tk'ab ex tzyet ttzmal nwi'ye tu'n. In jaw k'i'ne tu'n T-xew Dios tuj cyk'ik', ex mer ic tza'n tuj witzic' cyja' inx k'i'ne tu'n Dios tuj Jerusalén ex in cub tk'o'n ttzi tpwertil pe'n te tja Dios jatum tocxsa'n tilbilal aju in tzaj ttx'u'jil Kman tu'n, aju pwert lu tcubsa'n tuj tumlal tbank'ab k'ij. 4Atzun ta'tok tajwalil Kman aju Cydios aj Israel, ic tza'n otok tz'oc nque'yine mer ic tza'n tuj witzic' tuj chk'ajlaj. 5Tzajtzun tma'n Kman weye cyja': Que'yinxa tumlal tuj tbank'ab k'ij. Xitzun nque'yine tumlal tuj tbank'ab k'ij, ex o wile tilbilal aju nno'c cydiosin xjal, aju nimxix in tzaj ttx'u'jil Kman tu'n, tcubsa'n ttzi tpwertil pe'n junx tuc'il altar. 6Tzaj tma'n weye cyja': ¿Mape tila aju mya ba'n ic'bilxix in cybincha'n aj Israel? Tu'n tlaj jlu c'elel npa'n wibe ti'j njaye xjan. Pero oc tila'ya mastl mya ba'n mas ic'bilxix twitz jlu. 7Ex jurat inx k'i'ne tu'n ttxa'n pe'n jatum in che ocx xjal, ex o wile jun twitz ja tocx toy'. 8Tzajtzun tma'n Kman weye: K'o'mixa toy' twitz ja lu. Extzun nk'o'ne toy' twitz ja, ex o wile jun ttzi ja. 9Tzaj tma'n weye cyja': Tocxa tujxi ex oc tila'ya aju mya ba'n ic'bilxix in cybincha'n tuj lugar lu. 10In ocxtzune tuj ja, ex o wile tcyakilju twitz ja te tujxi tz'iban cyilbilal cycyakil txcaj jil jaku'n in xi' cyc'u'j twitz tx'otx', ex cyilbilal jil miban cychyo'njtz, ex tcyakil txcaj tilbilal akeju in che c'ulun aj Israel cywitz. 11Ex ate'tok 70 cytijil xjal aj Israel; cyxoltzun ke jlu tocxtok Jaazanías aju tcy'ajal Safán, in che c'uluntok cywitz ke tilbilal, ex teylex te junjun k'i'n jun t-ẍla'c aju in cu'x patit storac tuj, ex cyujtzun ke jlu in jatz nim t-sibel storac. 12Ex tzaj tma'n Kman weye: ¿Mape tila aju in binchanjtz tuj ewaj cyu'n ke cytijil xjal aj Israel? Teyle junjun cye in c'ulun tuj jun ja nojni cyu'n ke tilbilal, ex in cyma'n cyja': Minti' in ko til Kman, ex ma cyaj tcolin ktanmi, che chi. 13Ex tzaj tma'ntl Kman cyja': Oc tila'ya mastl mya ba'n mas ic'bilxix twitz jlu. 14Ex inx k'i'ne tu'n Kman ttzi tpwertil tja, aju cyja' in xi tque'yin tumlal tuj tbank'ab k'ij. Atzun k'uklke'tok junjun xu'j in che ok' ti'j ju dios Tamuz tbi. 15Tzaj tma'ntl Kman weye cyja': ¿Mape tila jlu? Oc tila'ya mastl mya ba'n mas ic'bilxix twitz jlu. 16In pon k'i'ne tu'n Kman ttxa'n pe'n twitz tja, ex tuj ttxa'n pe'n tcub t-xol twitz ja tuc'il altar, balo ka 25 xinak ẍmejlke'tok cyja' tajtz ttzal cyi'j twitz tja Kman, atzun cywitz cyja' xi'yni tuj tjawitz k'ij, ex in pon tacl tibaj cywitz max twitz tx'otx', in che c'uluntok twitz k'ij. 17Tzaj tma'ntl Kman weye cyja': ¿Mape tila? Mya nok o'cx in cybincha'n ke aj Judá aju mya ba'n ic'unxix wu'ne, ax icx nimcu mya ba'n in cybincha'n cyi'j cyuc'il tuj tcyakil lugar. Ex cyja'tzun coc'x in tzaj nk'oje cyu'n, ex nimxix ma cyin el ic'une cyu'n tu'n tlaj cybinchben mya ba'n. 18Cyja'tzun tzul ntx'u'jile cyi'j, mlayx tzaj k'ak'an nc'u'je cyi'j. Masque che tzaj sch'in wi'je cyuwxix wen, mlayx che'x nbi'ne, chi Dios baj tma'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\