ESDRAS 6

1Atzunte rey Darío xi tma'n tu'n tbaj jyet cyxol ke u'j c'u'n tuj Babilonia. 2Ex tuj tja rey at tuj Ecbatana tuj tx'otx' Media, cnet jun u'j cyu'n jatum tz'iban jun acta in tma'n cyja': 3Tuj tnejel abk'i ttzyetlen tcawin rey Ciro, ex jun orden tu'n in tma'n cyja': E tjaw binchet juntl maj tja Dios tuj Jerusalén, tu'ntzun t-xi k'ot chojbil te Dios. E tcub ke' t-simyentil ex e t-xi' 30 var twa'l ex 30 var tuj t-ẍcyin; 4ex oc tex ox txol abj nmak, e t-xi' jun txol tze', ax icx oc tex juntl ox txol abj. Aju cchjolte tcyakil jlu, atzunju c'u'l tpwak rey. 5Atzun ke macbil k'an pwak ex sak pwak cytx'otx'il, akeju e je'tz ti'n Nabucodonosor tuj tja Dios tuj Jerusalén ex e ul ti'n tuj Babilonia, e cyaj juntl maj tu'n cypon tuj Jerusalén ex tu'n cyocx k'ot tuj tja Dios tujx cylugar, chi orden tu'n Ciro. 6Cyja'tzun, aya Tatnai gobernador tuj partament tcub ti'jxi nima Éufrates tuj telex k'ij, ex aya Setar-boznai ex ke mastl cyuc'ile, akeju at cyoclen tujx partament: Mi'n che'xe tuj Jerusalén labtel cyi'j xjal judiy; 7cyk'onxe ambil te gobernador cye xjal Judiy cyuc'ix ke nejenel cye, tu'n tjaw cybincha'n juntl maj tja Dios tujx tlugar. 8Atzun orden jlu wu'ne, alcye tumel tu'n cyonine cyi'j ke nejenel cye xjal Judiy tu'n tjaw cybincha'n tja Dios: Tu'n tcyakilju chojenj in tc'mon chmol pwak te rey tuj partament ti'jxi nima Éufrates tuj telex k'ij, e tchjet gast ti'j tja Dios tujxix k'ij banimaj ti'j, tu'ntzun mi'n twe' ak'untl. 9Ex tcyakil k'ij tu'n t-xi k'ot cye ke pal tuj Jerusalén aju in cykanin tu'n tajben cyu'n te oyaj patun in cub te Dios at tuj cya'j: ka tal tor, ka ẍne'l, ka tal tman ẍne'l, ka twitz triw, ka atz'an, ka ta'l twitz uva ex ka chibj aseyt, 10tu'ntzun t-xi cyk'o'n ke chojbil in tzalaj Dios cyi'j, aju Dios at tuj cya'j, ex tu'n cyna'n Dios wi'je ex cyi'j ke nc'wa'le, tu'ntzun ktene tuj txubtxaj. 11Ax icx cxel nk'o'ne jun orden cyeye: Ka at jun mi ma txi tniman ley lu, cbeletz k'it jun viga twi tja, cbelex awet, ex atzun cbel xo't xjal tibaj twi tze' lu tu'ntzun tcyim, ex atzunju tja bi'x cbel xitun. 12Ate Dios jaw sc'onte tnam Jerusalén tu'n ttzaj na'n tbi tuj, cyja'tzun ka at jun rey ex ka jun tnam ma cub t-ximan tu'n tch'expet orden lu, ex ka tu'n tcub t-xitun tja Dios tuj Jerusalén, najxwit xjal tu'n Dios. Akine Darío, wu'ne ma txi nk'o'ne orden lu. Japunx orden lu cyu'ne ic tza'nx tz'iban, chi orden in tma'n tuj u'j. 13Ate Tatnai aju gobernador tuj partament ti'jxi nima Éufrates tuj telex k'ij, tuc'ix Setar-boznai ex cyuc'ix ke cyuc'il, o japun orden cyu'n, aju otok tz'etz tu'n rey Darío. 14Cyja'tzun tzyet juntl maj ak'untl ti'j tja Dios cyu'n ke nejenel cye xjal Judiy, ic tza'nx xi k'ma'n cye cyu'n Hageo ex Zacarías aju tcy'ajal Iddo akeju t-sanjel Dios, ex ba'n e'la ak'untl. Pon baj twi ak'untl ic tza'n k'ma'maj tu'n Cydios aj Israel ex ic tza'nx orden otok tz'etz tu'n Ciro, tu'n Darío ex tu'n Artajerjes, akeju rey cye aj Persia. 15Bant tja Dios tuj ox tajlal xjaw Adar ex tuj tkakin abk'i ttzyetlen tcawin rey Darío. 16Cubtzun cyic'sa'n ke pal, ke aj Leví ex ke mastl xjal aj Israel akeju otok che etz tuj Babilonia, jun nink'ij tuc'il tzalajbil, tej tic'set tk'ijlalil tja Dios tu'n tajben te c'ulbil te. 17Tuj ic'sbil k'ij lu xi cyk'o'n jun syent tal tor te chojbil, cab syent tman ẍne'l ex cyaje syent tal tman ẍne'l, ax icx xi cyk'o'n cablaj tman chip, jun ti'j junjun c'loj cyiyjil aj Israel, te jun oyaj te Dios te chojbil cyil cycyakil aj Israel. 18Ax icx e oc k'o'n ke pal ti'j cyak'un ic tza'nx cyturn, ax icx ke aj Leví, tu'n cyajben tuj c'ulbil tuj tja Dios tuj Jerusalén, ic tza'nx tz'ibamaj tuj tley Moisés. 19Ax icx keju otok che ajtz tuj Babilonia ex otok che ul meltz'aj tuj Jerusalén cub cyic'sa'n Xjan K'ij tuj cyajlaj tajlal tnejel xjaw. 20Otok baj cyxjansan cyib ke pal ex ke aj Leví, cyja'tzun sak ke ic tza'nx in tma'n tley Moisés, ex cyja'tzun cub cybyo'n ke tal tman ẍne'l in che cub byet tuj Xjan K'ij, te cye keju otok che etz tuj Babilonia, te cye mastl cyerman pal ex te cyex aj Leví. 21Cycyakil aj Israel, akeju otok che etz tuj Babilonia, e wa'n ti'j wabj in bant tuj Xjan K'ij, junx cyuc'il cycyakil keju otok tz'el cypa'n cyib ti'j mya ba'n in bant cyu'n mastl tnam, ex otok tz'oc cymojban cyib cyuc'il aj Israel tu'n cyc'ulun te Kman aju Cydios aj Israel. 22Cub cyic'sa'n xjal wuk k'ij nink'ij tuc'il tzalajbil, tu'n cywa'n pan minti' t-samel tuj tu'n tjaw mal tc'u'j, porque otok noj tuj cyanmi tu'n tzalajbil tu'n Kman, tu'nju xtalbil otok binchanjtz cye tu'n rey cye aj Asiria ex tu'nju otok onin cyi'j tu'n tjaw binchet juntl maj tja Dios, aju Cydios aj Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\