ESDRAS 7

1Te tibajxi jlu, tej toctok Artajerjes te rey cye aj Persia, at jun xinak Esdras tbi, tcy'ajal Seraías, atzunte Seraías tcy'ajal Azarías, atzunte Azarías tcy'ajal Hilcías, 2atzunte Hilcías tcy'ajal Salum, atzunte Salum tcy'ajal Sadoc, atzunte Sadoc tcy'ajal Ahitob, 3atzunte Ahitob tcy'ajal Amarías, atzunte Amarías tcy'ajal Azarías, atzunte Azarías tcy'ajal Meraiot, 4atzunte Meraiot tcy'ajal Zeraías, atzunte Zeraías tcy'ajal Uzi, atzunte Uzi tcy'ajal Buqui, 5atzunte Buqui tcy'ajal Abisúa, atzunte Abisúa tcy'ajal Finees, atzunte Finees tcy'ajal Eleazar, atzunte Eleazar tcy'ajal Aarón aju tnejel pal. 6Xnak'tzamaj Esdras ti'j ley aju otok tzaj tk'o'n Kman aju Cydios aj Israel te Moisés. O oninjtz Esdras tu'n Kman, cyja'tzun xi tk'o'n rey Artajerjes tcyakil aju xi tkanin Esdras te. 7Cyja'tzun tten, tuj twukin abk'i toclen Artajerjes te rey, ajtz Esdras tuj Babilonia tu'n tul tuj Jerusalén cyuc'ix jun c'loj aj Israel; cyxol ke jlu at ke pal, at aj Leví, at ke ba'n che bitzan, at ke cwentil ttzi tja Dios ex at ke xinak ajbel tuj tja Dios. 8Cub be tu'n Esdras tu'n tajtz tuj Babilonia tuj tnejel k'ij te tnejel xjaw tuj twukin abk'i toclen Artajerjes te rey, ex tu'nju onbil tc'am tu'n t-xtalbil Dios, pon tuj Jerusalén tuj tnejel k'ij te tjwe'yin xjaw tex abk'i. 10Nim tgan Esdras tu'n t-xnak'tzan tib ti'j tley Kman, ex tu'n tjapun tu'n, ex tu'n t-xi t-xnak'tza'n tley Kman ex ke tmandamyent cye aj Israel. 11Atzun copya jlu ti'j u'j xi tk'o'n rey Artajerjes te Esdras aju pal ex xnak'tzal ti'j ley, ex xnak'tzamaj ti'j tcyakil tmandamyent Kman ex ke tley aju tzaj tk'o'n cye aj Israel: 12Akine Artajerjes aju cawil cyibaj mastl rey, in xi nk'olbene aya Esdras, aya pal ex xnak'tzal xnak'tzamaj ti'j tley Dios aju at tuj cya'j. 13Ma txi nma'ne cye cycyakil aj Israel ate' tjak' ncawbile, tuc'ix cye pal ex cye aj Leví, ka cyaj tu'n cyxi' tuc'ila tuj Jerusalén, ba'n tu'n cyxi'. 14Porque wu'ne ma txi nsama'na, ex cyu'n keju wuk onil weye, tu'n t-xi'ya que'yilte ka in japun cyu'n ke xjal ate' tuj Judá ex tuj Jerusalén aju in tma'n tley Tdiosa, aju at tuj tk'aba. 15K'inxa k'an pwak ex sak pwak aju ma txi kk'o'ne, akine cyuc'ix ke onil weye, ic tza'nx tbis kc'u'je, tu'n t-xi kk'o'ne te Cydios aj Israel aju najl tuj Jerusalén, 16ex k'inxa tcyakil sak pwak ex k'an pwak jacu cnet tu'na tuj tcyakil tx'otx' Babilonia, tuc'ixju ctzajel cyk'o'n ke xjal ex ke pal tu'n cyex cygan, tu'n tajben tuj tja Dios tuj Jerusalén. 17Tu'n tcyakil pwak lu jacu che lak'et tal tor, tman ẍne'l ex ke tal tman ẍne'l, tu'n toc junx tuc'il oyaj twitz triw, sebad ex ta'l twitz uva, tu'ntzun t-xi k'ot te Dios tibaj altar tuj tja Cydiose tuj Jerusalén. 18Atzunju k'an pwak ex sak pwak cyjel sobryin, aya cyuc'ix ke tuc'ila, cybinchame alcye ba'n tuj cywitze, ic tza'nx tajbil Dios. 19Atzun ke macbil ma txi k'o'n tuj tcwenta tu'n cyajben tuj c'ulbil tuj tja Dios, axa cxel k'onte cye te Dios tuj Jerusalén. 20Nok alcyex juntl atx taj tu'n tajben tuj tja Tdiosa, ba'n tu'n t-xi tkanina cye ke xjal c'u'lte nk'inumable. 21Akine rey Artajerjes in xi nk'o'ne orden lu cye cycyakil c'u'l pwak ate' ti'jxi nima Éufrates tuj telex k'ij, tu'n t-xi cyk'o'n tcyakilju ctzajel tkanin Esdras, aju pal ex xnak'tzal xnak'tzamaj ti'j tley Dios aju at tuj cya'j. 22Ba'n tu'n t-xi cyk'o'ne 75 quintal sak pwak te, tuc'ix cyaje syent quintal triw, kak syent galón ta'l twitz uva, ex kak syent galón chibj aseyt; tcyakil jlu mlay tzic' mastl tibaj, atzun atz'an, ba'n t-xi k'ot nok nic'pun ctzajel tkanin. 23Tcyakilju ctzajel tkanin Dios aju at tuj cya'j tu'n tajben tuj tja, il ti'j tu'n t-xi k'ot naj, tu'ntzun mi'n ttzaj jun castiw cyibaj ke nc'wa'le ex cyibaj ke tnam jatum in chin cawine. 24Ax icx ba'n tu'n cybinteye tu'n mi'n tel kanit mi jun txcaj chojenj cyi'j ke pal, ke aj Leví, ke bitzal, ke cwentil ttzi tja Dios, keju in che ajben tuj tja Dios ex nok alcyex juntl xjal in ajben tuj tja Dios. 25Atzun teya Esdras, ic tza'nx tnabla ma tzaj tk'o'n Tdiosa, che tk'o'n oca ke jwes ex ke cawil akeju ba'n tley Tdiosa cyu'n, tu'n t-xi cybincha'n ti'j cyxtis cycyakil xjal ate' tuj partament ti'jxi nima Éufrates tuj telex k'ij, atzun cye keju minti' ba'n tley Dios cyu'n, che t-xnak'tzanxa ke. 26Ka at jun minti' ma japun tley Tdiosa ex nleye tu'n, akine rey, il ti'j tu'n tcub t-sentens; ka tu'n tcyim, ka tu'n tex lajet tuj ttanmi, ka tu'n tchjet tmult, ex ka tu'n tocx pres, chi tyol u'j. 27Octzun ten Esdras na'l Dios ex tma: Chjonte te Kman aju Cydios kxe'chel, tu'nju ma yolin tuj tanmi rey tu'n tbaj tbincha'n juntl maj tuj tja Dios tbanilxix que'yin tuj Jerusalén; 28ex nok tu'n t-xtalbil Dios ma chin jaw sc'o'ne tu'n rey, ex cyu'n keju onilte ex cyu'n ke xinak ma' cyoclen ttxlaj, tu'n woque te nejenel. Ma tzaj tk'o'n Kman wipumale, porque tu'nju onbil tu'n ma che oc nchmo'ne keju mas ma' cyoclen cyxol aj Israel, tu'n cyex tuj Babilonia junx wuc'ile, chi Esdras.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\