Gálatas 4

1Cyja'tzun in xi nma'ne: Matok tal c'wa'lx ju etzal, junx ta' ic tza'n jun majen, masque a tajaw tcyakil. 2Porque toc tuj tcwent cwentil te ex tuj tcwent mayordom, acutzun in japun tk'ijlalil ic tza'n k'ma'maj tu'n mambaj. 3Icx ke, ic kten nej ic tza'n ke c'wa'l, ato' tjak' tcawbil cyxnak'tzbil xjal, aju xnak'tzbil mya tz'akl. 4Pero tej tjapun tk'ijlalil, tzaj t-sama'n Dios Tc'wa'l, ul itz'j ti'j xu'j, ex ul itz'j tjak' tipumal tley Moisés, 5tu'ntzun kcolpet tu'n, ako' ato' tjak' ley, tu'n kc'monte koclen tu'n koc te tc'wa'l Dios. 6Ex tu'nju tc'wa'l Dios keye, cyja'tzun ma tzaj t-sama'n Dios T-xew Tc'wa'l tuj cyanmiye; ex aju Xewbaj at tuj cyanmiye in tma'n te Kman Dios cyja': Tat, chi. 7Cyja'tzun, mya majentl keye, tc'wa'l Dios keye: ex tu'nju tc'wa'l Dios keye, ax icx at cyoclene ti'j ju etzbil tzul tk'o'n Dios cyeye nok tu'n Crist. 8Tuj tk'ijlalil ojtxi minti' el cynic'e ti'j Dios, ex in che ajbene cye keju dios mya ax toc Dios ke. 9Atzun ja'lo ma tz'el cynic'e ti'j Dios, ex ka a Dios ma tz'el tnic' cyi'je, ¿tza'ntzun tten tu'n t-xi cybi'ne juntl maj aju xnak'tzbil minti' tipun ex minti' tajben, ex cyaje tu'n cyoque te majen tu'n cyajbene juntl maj te? 10Cucx niman junjun k'ij cyu'ne, tuc'ix junjun xjaw, tuc'ix junjun tk'ijlalil, ex junjun abk'i. 11Ma tzaj nbise cyi'je, mya yajcu nokx gan ma chin ak'nane cyxole. 12Erman, chin cubsale cywitze tu'n cyoque ic tza'n kine, porque weye o chin oque ic tza'n cyeye. Minti' jun mya ba'n ma cybinchaye wi'je. 13Porque ba'n cyu'ne, xi npacba'ne tkanil colbil cyeye nej tu'n tlaj jun yabil tzaj wi'je. 14Masque tzaj jun cybise tu'n nlaje, tu'n tlaj yabil ti'j nximlale, pero minti' in el cyic'une ex minti' in etz cylajo'ne, nok o'cx in c'monjtze cyu'ne mer ic tza'n jun t-anjel Dios kine ex mer ic tza'n Jesucrist kine tuj cywitze. 15¿Jatumtzun ta' cytzalajbile aju at wi'je nej? Ax kine testiw cyi'je, nokwit at tumel tu'n tbant cyu'ne, owtlo jatz cyi'ne tbak' cywitze tu'n ttzaj cyk'o'ne te weye. 16Atzun ja'lo ¿tu'npeju ma txi nma'ne ju yol ax toc cyeye, ma chin oque te aj k'oj cyi'je? 17At junjun xjal nim cygan cyi'je ex mejor che xmoxin, pero mya ba'n cyximbetz, atzun cyajbil tu'n tel cypa'n cyibe ki'je, tu'ntzun cyoc lpe'ye cyi'j. 18Pwes ba'n cucx tu'n tten cygan xjal cyi'je, pero ka ax toc ba'n cyximbetz, ex ka cucx tu'n tten cygan cyi'je tcyakil maj, mya nok o'cx ic tza'n atine cyxole. 19Akeye tal nc'wa'le, ma tzaj juntl maj c'ixc'oj wi'je tu'n cylaje, ic tza'n jun xu'j oc in ul itz'j tal, nno'c tilil wu'ne tu'n cyoque ic tza'n te Crist. 20Wajbile tu'n ntene cyxole ja'lo ex tu'n nyoline tuj junxitl tumel; porque minti' nne'l nnic'e ti'j alcye cbantel wu'ne cyi'je. 21Cymantze weye, akeye cyajbile tu'n cytene tjak' tley Moisés: ¿bajxpe cybiye ti in tma'n ley? 22Porque in tma'n tuj Tu'jil, ate Abraham tzaj cabe tc'wa'l; jun tzaj ti'j Agar aju xu'j majen, atzun juntl tzaj ti'j Sara aju mer t-xu'jil ex mya majen. 23Pero aju c'wa'l tal ju xu'j majen itz'j ic tza'n in che itz'j mastl c'wa'l, atzunju c'wa'l tal ju xu'j mya majen, itz'j nok tu'n tjapun aju yol tzaj ttziyan Dios te Abraham. 24At jun nabl ti'j jlu. Porque akeju cabe xu'j lu, atzun in yolin ti'j cabe yol cyaj bant ti'j ojtxi. Tnejel yol, atzun tzaj k'o'n twi witz Sinaí, in che oc xjal te majen tu'n cyitz'jlenx, atzun in yolin jlu ti'j xu'j Agar. 25Porque ate xu'j Agar, atzun in yolin ti'j ju witz Sinaí tuj tx'otx' Arabia; aju witz Sinaí junx ta' tuc'il ju tnam Jerusalén at ja'lo, porque aju tnam Jerusalén ma tz'oc te majen cyuc'ix cycyakil xjal najl ke tuj. 26Atzunju tnam Jerusalén aju at tuj cya'j, atzun ktxu' kcyakil, ex mya majen. 27Porque in tma'n tuj Tu'jil: Tzalajxa aya xu'j miban alina ex minti' jun tala ma tzul itz'j. Sch'ina tu'n tzalajbil, aya xu'j minti' ma tila c'ixc'oj tu'n talina. Porque aju xu'j o cyaj colin tu'n tchmil mas ela' tal at twitz ju xu'j at tchmil, chi tuj Tu'jil. 28Cyja'tzun erman, icx ke ma ko oc tc'wa'l Dios tu'nju yol tzaj ttziyan Dios, ic tza'n te Isaac. 29Pero icx in baj ja'lo ic tza'n o baj ojtxi; aju c'wa'lbaj o itz'j tu'n tipumal Xewbaj Xjan o yajlanjtz tu'nju c'wa'lbaj o itz'j tu'n tajbil xjal. 30Pero ¿titzun in tma'n tuj Tu'jil? Ljo'mexa aju xu'j majen tuc'ix ju tal, porque aju c'wa'l tal ju xu'j majen minti' toclen ti'j tetzbil tman, nok o'cx aju c'wa'l tal ju xu'j mya majen at toclen ti'j etzbil, chi tuj Tu'jil. 31Cyja'tzun erman, mya tal ju xu'j majen ko', nok o'cx tal ju xu'j mya majen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\