GÉNESIS 16

1Mibantok alin Sarai aju t-xu'jil Abram, ex attok jun tmajen, jun xu'j aj Ejipt Agar tbi. 2Xitzun tma'n Sarai te Abram: Ba'n wu'ne, tu'n Kman miban chin aline. Chin cubsale twitza tcub moje'ya tuc'il nmajene xu'j, kape jacu che tzaj wale ti'j, chi Sarai. Xitzun tniman Abram tyol Sarai aju t-xu'jil. 3Tzajtzun ti'n Sarai aju tmajen xu'j, aju aj Ejipt, Agar tbi, ex xi tk'o'n te Abram tu'n tjaw t-xu'jla'n. Otok bant laj abk'i tcublen ten Abram najal tuj tx'otx' Canaán. 4Cubtzun tan Abram tuc'il Agar ex oc ten tal Agar. Tejtzun tna'nte Agar otok tz'oc ten tal, oc ten ic'ul ti'j Sarai aju tpatrón. 5Tmatzun Sarai te Abram cyja': —Tu'n tlaja ma chin el ic'une tu'n Agar. Ax kine inx k'onte nmajene teya tu'n toc te t-xu'jila, tejtzun ma til ma tz'oc ten tal, ma chin el ic'une tu'n. E tmante Kman alcye at til, ka akine ex ka aya, chi Sarai. 6Xitzun ttzak'we'n Abram te cyja': —Tuj tcwenta ta' tmajena. Binchama ti'j alcye ba'n tuj twitza, chi Abram. Octzun ten Sarai yajlal te Agar. Tu'ntzun jlu el ok Agar. 7Oc noj aju t-anjel Kman ti'j tuj tzkij tx'otx', nikayin jatum nne'tz jlet jun a' tuj tbeyil Shur. 8Xitzun tkanin anjel te: —Aya Agar tmajen Sarai: ¿Jatum saja, ex jatum ma txi'ya? Ajtzun ttzak'we'n Agar: —Ma chin el oke twitz npatrone Sarai. 9Xitzun tma'n t-anjel Kman te: —Taj meltz'aja tuc'il tpatrona ex nimanxa tuj tcyakil. 10Xi tma'ntl t-anjel Kman te cyja': Cchmetel nimxix tiyjila wu'ne, ex mi a'l jun cbantel tajlante cye. 11O tz'oc ten tala ex tzul itz'j jun tala xinak. Ismael tbi c'oquel tk'o'na tu'nju o tbi Kman aju yajbil teya. 12Ate jlu c'oquel te jun xinak tx'u'j twi'; ck'ojlel cyi'j cycyakil xjal, ex che k'ojlel cycyakil xjal ti'j, ex part cnajal cyi'j cycyakil terman, chi Dios. 13Octzun tk'o'n Agar tbi Kman aju in yolintok tuc'il: Aya Dios in chin tque'yin, porque tma: Ma wile tzalu aju in que'yinte weye. 14Tu'ntzun jlu oc tk'o'n tbi xoch lu: Beer-lahai-roi. Aju xoch lu, atzun tcub t-xol Cades ex Bered. 15Ultzun itz'j jun tal Agar, tcy'ajal Abram, ex Ismael tbi oc tk'o'n Abram. 16Otok japun Abram twi' 86 abk'i tej tul itz'j Ismael aju tal Agar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\