GÉNESIS 20

1Ic'tzun Abraham tuj lugar jatum najltok ex pon tuj tx'otx' Néguev, cub ten najal t-xol Cades ex Shur, ex mya nim k'ij o najan tuj tnam Gerar. 2Tej tten Abraham tuj tnam lu, xi tma'n cye xjal ti'j Sara aju t-xu'jil: Wanbe aju xu'j lu, chi Abraham. Aju rey Abimelec tuj Gerar xi t-sama'n ke xjal k'ilte Sara tu'n toc te t-xu'jil; 3pero te konic'an oc jun twitzic' Abimelec ex tma Dios te cyja': —Cymela tu'n tlaj aju xu'j ma tzaj ti'na; ate xu'j lu at tchmil, chi Dios. 4Atzunte Abimelec na'nxtok tcub tan tuc'il Sara. Xitzun ttzak'we'n cyja': —Tat, ¿Maj chin bel tbyo'na cyuc'ix ke nxjalile ex minti' kile? 5Axte k'mante weye: Wanbe aju xu'j lu, chi, ax icx te xu'j tyol: Aju xinak lu, nxibane, chi. Nok yalnix ti'j nnable ex minti' wile ti'j jlu, chi Abimelec. 6Tmatzun Dios te tuj witzic' cyja': —Ba'n wu'ne ma tbinchaya jlu nok yalnix ti'j tnabla. Tu'ntzun jlu minti' xi ntzokpi'ne tu'n tcub tmojban tiba tuc'il, tu'ntzun mi'n tbinchana il nwitze. 7Atzun ja'lo, k'o'n aja xu'j lu te tchmil, tu'nju ate xinak lu jun nsanjele, ex cna'l Dios ti'ja tu'n tank'ina; katzun mi'n tz'aj tk'o'na, ax toc cymela cyuc'ix keju ate' tuj tjaya, chi Dios. 8Te prim te juntl k'ij, jaw we' Abimelec, e tzaj ttxco'n cycyakil ke tmajen ex xi ttx'olba'n tcyakil twitzic' cye. Tejtzun cybinte ke xinak aju twitzic', tzaj nim cyxobil. 9Tzajtzun txco'n Abraham tu'n Abimelec ex xi tma'n te cyja': —¿Ti o tbinchaya ki'je? ¿Alcye il o nbinchaye twitza tu'nju ma tzaj ti'na jun matij il wibaje ex cyibaj ke xjal ate' tuj ncawbile? O tbinchaya jun mya ba'n wi'je, aju mya k'o'n tu'n tbinchanteya. 10Ax icx xi tma'n Abimelec te Abraham cyja': ¿Ti in ximantoka ti'j tej tbinchanteya tcyakil jlu? Chi Abimelec. 11Xitzun ttzak'we'n Abraham cyja': —Tuj nnable minti' tchiylal Dios tuj lugar lu, ex jaculo chin cub byo'ne tu'n tlaj nxu'jile. 12Ex ax toc, wanbe tz'e'la xu'j lu tu'nju junx kmane, o'cx ktxu'ye part, ex in moje'ye tuc'il. 13Tej toc tk'o'n Dios kine te betin xjal najchak ti'j tja nmane, xi nma'ne te nxu'jile cyja': Atzun xtalbil lu oc tbinchaya wi'je nok alcyex lugar oc kpon, cxel tma'na cye xjal wi'je cyja': Nxibane jlu, chicuya, chi Abraham. 14Tzajtzun ti'n Abimelec ke ẍne'l, wacẍ, majen xinak ex majen xu'j, ex e je'x tk'o'n te Abraham. Ax icx aj tk'o'n t-xu'jil aju Sara tbi, 15ex tma Abimelec te Abraham cyja': —Que'yinxa, lu ntx'otx'e tcub twitza. Najana jatum ba'n tuj twitza. 16Ax icx tma Abimelec te Sara cyja': —Ma txi nk'o'ne jun mil tajlal sak pwak te t-xibana. Atzun jlu c'ajbel tu'n tic' tna'njtz aju mya ba'n o binchanjtz cywitz cycyakil keju ate' tuc'ila. Mi a'l jun c-yolil mya ba'n ti'ja, chi Abimelec. 17Octzun ten Abraham na'l Dios ti'j Abimelec, ex o banix Abimelec tu'n Dios, tuc'ix t-xu'jil ex cyuc'ix ke tmajen xu'j. Tzajtltzun cyal, 18porque tu'n Kman bi'x we' tu'n ttzaj cyal cycyakil xu'j ate'tok tuj tja Abimelec, tu'n tlaj Sara aju t-xu'jil Abraham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\