GÉNESIS 21

1Tzajtzun que'yin Sara tu'n Kman, ex japun tyol Kman ic tza'n otok tzaj ttziyan te. 2Octzun ten tal Sara ex ul itz'j jun tal, te Abraham tcy'ajal, tej otok tijin Abraham. Ul itz'j tuj tk'ijlalil otok tma Dios te. 3Isaac tbi c'wa'l oc tk'o'n Abraham, aju ul itz'j ti'j Sara. 4Baj t-sircunsidarin Abraham aju tcy'ajal Isaac tbi, tej otok bant wajxak k'ij tul-len itz'j, ic tza'nx otok tma Dios te. 5Otok tz'el Abraham twi' jun syent abk'i tej tul itz'j Isaac aju tcy'ajal. 6Tmatzun Sara cyja': Ma chin jaw tze'ne tu'n Dios, ex alcyexju oc tbi' ti'j jlu, ctze'l junx wuc'ile. 7Tmatl cyja': ¿Atpe jun o k'mante te Abraham ka attok t-xiyil nk'o'ne cych'u' c'wa'l? Atzun ja'lo ma tzul itz'j jun tcy'ajal Abraham wi'je ex ya ma tijin Abraham, chi Sara. 8Ch'iytzun Isaac ex el k'i'n ti'j tch'u'. Aju k'ij tej tel k'i'n ti'j tch'u' oc jun nintz wa'n tu'n Abraham. 9O til Sara in xmayintok Ismael ti'j Isaac. Ate Ismael tcy'ajal Abraham ex tal Agar aju aj Ejipt. 10Xitzun tma'n Sara te Abraham cyja': Lajon exa Agar aju majen, tuc'ix tal. Aju tal majen xu'j lu minti' toclen ti'j etzbil junx tuc'il wale Isaac, chi Sara. 11Tzaj nim tbis Abraham tu'nju yol tzaj tma'n Sara te, porque in yolintok ti'j Ismael aju tcy'ajal. 12Tzajtzun tma'n Dios te Abraham cyja': Mi'n bisuna ti'j k'a mi ti'j tmajena xu'j. Nimanxa tcyakilju in tma'n Sara teya, porque o'cx ke tc'wa'l Isaac che oquel te tiyjila. 13Ax icx ti'j tal tmajena xu'j c'elel itz'j jun nasyon wu'ne, tu'nju ax tc'wa'la jlu, chi Dios. 14Tuj juntl k'ij te prim wen, xi tk'o'n Abraham pan te Agar tuc'ix jun bols tz'u'm nojni tu'n a', jaw tk'o'n tcyakil jlu ttzal ti'j Agar, xi tk'o'n aju k'a tuj tcwent ex baj cyk'olben cyib. Extzun Agar tuc'ix Ismael ex o betje' tuj tzkij tx'otx' Beerseba. 15Tejtzun tcub baj a' tuj bols tz'u'm, cyaj tk'o'n Agar aju k'a tjak' jun wi' tze', 16ex xi' kebel najchak ch'in, ic tza'n jatum in pon tz'ak plech, tu'nju mi'n tajbiltok tu'n tque'yinte oc tcyim k'a. Tejtzun tcub ke' Agar, oc ten ok'el. 17Tbitzun Dios tk'ajk'ajel twi k'a in ok'tok. Tzaj k'ajt t-anjel Dios max twitz cya'j ex tzaj tma'n te Agar cyja': Agar, ¿alcye ma tzaj ti'ja? Mi'n xoba, porque ma tbi Dios aju tk'ajk'ajel twi k'a max jatum tcubsa'n. 18We'ctza. Lach'o'n jawa k'a, ex tzyuma tu'n tk'aba, porque ti'j k'a lu cbantel jun nintz nasyon wu'ne. 19Tzajtzun tyec'un Dios jun xoch te Agar. Xi' Agar nojsalte bols tz'u'm tu'n a' ex xi tk'o'n tc'a k'a. 20O ten Dios tuc'il k'a. O najan tuj tzkij tx'otx', o ch'iy ex oc te jun xo'l plech. 21O najan tuj tzkij tx'otx' Parán ex o moje' tuc'il jun xu'j aj Ejipt, aju tzaj ti'n ttxu'. 22Tujx tk'ijlalil lu, xi' Abimelec yolil tuc'il Abraham, tuc'ix te Ficol xi' tuc'il, aju nejenel cye t-soldad. Xi tma'n Abimelec te Abraham cyja': —Ate Dios at tuc'ila tuj tcyakilju in bant tu'na. 23Ja'lotzun, ax tzalu k'mantza jun yol axix toc twitz Dios, ka mlay tbinchaya mya ba'n wi'je, mi cyi'j ke nc'wa'le, mi cyi'j ke wiyjile; nok o'cx tu'n tbinchanteya ba'n wi'je, ax icx cyi'j ke xjal ate' tuj tx'otx' lu jatum najliya ja'lo, ic tza'n weye o nbinchaye ba'n ti'ja. 24Xi ttzak'we'n Abraham cyja': —Cxel nma'ne jun yol axix toc twitz Dios. 25Xi tma'n Abraham jun yol te Abimelec ti'j jun xoch otok tz'el cyetzan ke tmajen Abimelec. 26Xitzun ttzak'we'n Abimelec cyja': —Minti' ba'n wu'ne alcye o binchante jlu ex minti' o tzaj tma'na jlu weye. Matzun ja'lo ma nbiye ti'j jlu. 27Tzajtzun ti'n Abraham ke ẍne'l ex wacẍ, ex e je'x tk'o'n te Abimelec. Atzun k'ij cyaj bant ti'j jun cyyol cycabil. 28E je'l tpa'n Abraham wuk ttxu ẍne'l cyi'j ke txkantl talun. 29Xitzun tkanin Abimelec te cyja': —¿Ti cyajben ke wuk ẍne'l ma che el tpa'na? 30Xi ttzak'we'n Abraham cyja': —Akeju wuk ttxu ẍne'l lu, che xel nk'o'ne teya tu'n cyajben te jun yec'bil, wu'ne bant xoch lu, chi Abraham. 31Tu'ntzun jlu, Beerseba tbi lugar lu oc k'o'n, porque atzun cyaj bant ti'j jun yol cyu'n cycabil. 32Cyja'tzun cyaj bant ti'j jun yol cyu'n tuj Beerseba. Ajtzun meltz'aj Abimelec tuc'ix Ficol, aju nejenel cye t-soldad, ex e je'x tuj cytx'otx' aj Filistey. 33Cu'x tawa'n Abraham jun wi' tze' tamarisco tuj Beerseba. Atzun o cubsan Abraham twitz Kman aju Dios te jumajx. 34O ten Abraham nim k'ij tuj cytx'otx' aj Filistey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\