GÉNESIS 22

1Tbajlenxi jlu oc Abraham tuj malbil ti'j tocslabl tu'n Dios. —Abraham, chi Dios. —Lu kine lu, chi Abraham xi ttzak'we'n. 2Xitzun tma'n Dios te Abraham cyja': —K'inxa Isaac, aju o'cxcu jun tcy'ajala ex aju c'ujla'nxix tu'na, ex txi'ya tuj tx'otx' Moriah. Patun cuba Isaac te jun oyaj weye twi' jun witz cxel nyec'une teya, chi Dios. 3Te juntl k'ij te prim wen, jaw we' Abraham, oc tk'o'n tarquiy tbur, cub ttx'emin si' tu'n tcub patit oyaj, ex xi ti'n cabe tmajen tuc'il, tuc'ix Isaac aju tcy'ajal. Tzyettzun tbe tu'n tpon jatum tzaj tma'n Dios te. 4Tuj toxin k'ij tbe, najchak xi tque'yin Abraham aju lugar. 5Xitzun tma'n Abraham cye cabe tmajen: —Che tencje tzalu tuc'il bur. Atzun weye tuc'ix k'a ma ko'xe ma chixin tu'n kc'ulune te Dios, ex ko ul meltz'aje cyuc'ile. 6Jawtzun ti'n Abraham si' tu'n tcub patit oyaj ex jax tk'o'n twi t-semil Isaac aju tcy'ajal, atzun te xi ti'n cchil tuc'ix k'ak'. E je'xtzun cycabil junx. 7—Tat, chi Isaac xi tma'n te Abraham aju tman. —¿Ti taja ncy'ajal? Chi Abraham xi ttzak'we'n. Xitzun tma'n Isaac cyja': —Lu si' lu, tuc'ix k'ak'. ¿Jatumtzun ta' tal ẍne'l tu'n tcub patit te oyaj? 8Xi ttzak'we'n Abraham: —Ncy'ajal, ate Dios ctzajel k'onte tal ẍne'l tu'n tcub patit, chi Abraham. E je'x bet ch'intl cycabil. 9Tej cycanun tuj lugar otok tma Dios, jaw tbincha'n Abraham jun altar ex cub tbincha'n si' tibaj. Cub tc'alo'n Abraham aju tcy'ajal, ex cub tk'o'n tibaj si' aju tcubtok tibaj altar. 10Tzaj ttzyu'n Abraham cchil tu'n tcub tbyo'n tcy'ajal. 11Tzajtzun k'ajt t-anjel Kman max twitz cya'j ex tzaj tma'n cyja': —Abraham, Abraham, chi anjel. —Lu kine lu, chi Abraham, xi ttzak'we'n. 12Tzajtzun tma'n anjel te Abraham: —Mi'n cub tbyo'na tal k'a porque ma wile in xoba twitz Dios ex in nimana te, ex minti' xcub t-xc'ayina tu'n ttzaj tk'o'na o'cxcu jun tc'wa'la. 13Jawtzun tque'yin Abraham ex o til jun ẍne'l tajtz ttzal ti'j, otok che ocx k'etj tcach cyxol tk'ab tze', xi' ex tzaj ti'n. Cub tpatun te oyaj te t-xel Isaac aju tcy'ajal. 14Octzun tk'o'n Abraham tbi lugar lu: Ate Kman in tzaj k'onte. Cyja'tzun cucx tyolinjtz ja'lo: Twi witz te Kman ctzajel k'o'n, che chi xjal. 15Max twitz cya'j tzaj k'ajt t-anjel Kman tcabin maj, 16ex tma: Chi Kman cyja': Wu'nx wibe ma txi nma'ne jun yol axix toc. Tu'nju ma tbinchaya icju ex minti' xcub t-xc'ayina tu'n ttzaj tk'o'na tcy'ajala, aju o'cxcu jun, 17ax toc cbel ncy'iwla'na nimxix. Cchmetelxix tiyjila wu'ne ic tza'n cyajlal ke che'w twitz cya'j, ex ic tza'n ttxa tz'a'n ttzi mar. C'elel cyetzan tiyjila cytanmi ke aj k'oj cyi'j, 18ex cycyakil ke nasyon twitz tx'otx' che bel cy'iwla'n tu'n tiyjila, tu'nju ma txi tnimana nyole, chi Kman, chi anjel. 19Ajtztzun meltz'aj Abraham twi witz tu'n tcubil jatum otok che cyaj ten ke tmajen. Tzyet cybe junx cycyakil tu'n cyul tuj Beerseba. Axtzun cyaj ten Abraham najal. 20Tbajlenxi jlu o tc'am Abraham aju tkanil lu: O che ul itz'j tal Milca, t-xu'jil Nacor aju termaniya. 21Uz tbi aju tnejel tcy'ajal, Buz tbi juntl, ex Kemuel tbi juntl, aju tman Aram. 22E ul itz'j txkantl tcy'ajal Nacor, atzun ke jlu: Quesed, Hazo, Pildas, Jidlaf ex Betuel. 23Ate Betuel tman Rebeca. Atzun ke wajxak tal Milca jlu, akeju tcy'ajal Nacor aju terman Abraham. 24Ax icx e ul itz'j tcy'ajal Nacor ti'j tcabin t-xu'jil, aju Reúma tbi, atzun ke jlu: Teba, Gaham, Tahas ex Maaca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\